Lapin kirjaston nykyinen strategia päättyy kuluvaan vuoteen.
Kimpan johtoryhmä on asettanut työryhmän valmistelemaan strategiaa uudelle nelivuotiskaudelle.
Mitä painopisteiden ja toimenpiteiden tulisi olla, että saamme ajassa olevan, tulevaisuuteen suuntautuvan Lapin kirjastojen strategian, jonka toteuttamiseen voimme sitoutua?
Lapin hankepäivät 8.10., 20.10. ja 5.11.
Syksyn koulutukset