Kuvituskuva
Lapin kirjaston strategia 2021-2024
Tulosta tästä Lapin kirjaston Kohan vuosikello

Lapin kirjaston henkilökunnan osaamiskartoitus alkuvuonna 2021

 

Vuonna 2016-2017 toteutetun Lapin kirjastojen henkilökunnan osaamiskartoituksen pohjalta on koottu Lapin kirjaston koulutussuunnitelma 2017 – 2020. Tämä suunnitelma on ohjannut AKE Lapin koulutusten suunnittelua ja sen perusteella osaamisen kehittämistä on voitu kohdentaa teemoihin, joissa kehittämiselle on ollut tarvetta. Kartoituksesta on nyt nelisen vuotta ja kirjastojen tehtäväkenttä on muuttunut. Esimerkiksi digituki ja verkkotuottaminen on noussut vahvasti esille, kuten myös asiakkaiden osallistaminen.

Jotta koulutukset jatkossakin vastaisivat kehittämisen tarpeita, osaamiskartoitus toteutetaan uudestaan tulevan vuoden alkupuolella. Kartoituksen toteuttaa REDU kuten edellisellä kerralla. Osaamiskartoituksen perusteella saadaan selville sekä osaamisvajeet että millaista organisaation kannalta tärkeää osaamista on poistumassa, mikä on otettava huomioon uutta henkilöstöä palkatessa.

Jokainen työntekijä, joka osallistuu kartoitukseen saa oman osaamiskortin, jota voidaan hyödyntää henkilökohtaisessa kehittämisohjelmassa tai työ/toimipiste/tiimikohtaisessa osaamisen kehittämisessä sekä kunnan tulevaisuuden tehtävien suunnittelussa.

AKE, VAKE ja ERTE – mitä lyhenteet merkitsevät?

AKE eli alueellinen kehittämistehtävä on yhdeksälle kirjastolle annettu tehtävä, jonka toiminta-alueet kattavat yhden tai useamman maakunnan. AKE:n keskeinen tehtävä on alueensa kirjastojen henkilökunnan osaamisen kehittäminen, mikä käytännössä tarkoittaa erilaisia koulutuksia ja muita kehittämisen muotoja, kuten vertaisoppimista tai mentorointia.
Muut AKE-tehtävät ovat kehittää alueensa kirjastoja ja edistää kirjastojen vuorovaikutusta. Lapissa tämä näkyy esimerkiksi meidän yhteisinä verkkotapaamisina, AKE:n osallistumisena erilaisiin kehittämishankkeisiin, tiedon välittämisenä esim. tällaisissa uutiskirjeissä ja keskusteluissa aluekierroksella kirjastoissa. Lisäksi AKE pistää helposti lusikkansa myös muihinkin keitoksiin, jos anturit havaitsevat kehittämishiukkasten leijuntaa.

AKE Lappi ylläpitää sivustoa kirjastojenlappi.fi, johon kootaan tietoa koulutuksista, yhteisistä ohjeista, säännöistä, kokousten pöytäkirjoja ja muuta materiaalia. Sivusto on tarkoitettu lähinnä henkilökunnalle, mutta se on löydettävissä myös verkosta. Ota AKE:en yhteyttä, jos sivustolta mielestäsi puuttuu jotain olennaista!

AKE-toimintaan ei enää kuulu maakuntakirjaston aikaisia tehtäviä, kuten kokoelmien tarjoamista, järjestelmä- tai ohjelmistotukea. Tämän vuoksi esimerkiksi toisen AKE-koordinaattorin, Leenan työajasta 20% on varattu Kohan ja Finnan ylläpitoon ja Lapin kirjasto-kimpan yhteistyöhön.

Valtakunnallinen kehittämistehtävä, VAKE on annettu Helsingin kaupunginkirjastolle. VAKE:n tehtävänä on koordinoida kehittämistehtävätoimintaa ja tuottaa yhteisiä palveluita ja materiaaleja.

Seinäjoen ERTE (erityistehtävä) on kolmas uusi valtakunnallinen toimija kehittämisen alalla. ERTE:n tehtävänä on lasten ja nuorten lukemisen ja lukutaidon edistämiseksi kirjastoissa.

Kaikkien näiden tahojen toiminta rahoitetaan sataprosenttisesti Opetus- ja kulttuuriministeriöstä.