Kirjasto koulun yhteydessä

Enontekiön kirjaston sisäänkäynti

Enontekiön kirjasto on toiminut Hetassa yläasteen ja lukion yhteydessä koulukeskuksessa vuodesta 1985. Aiemmin kirjasto sijaitsi nykyisen kunnantalon viereisessä rakennuksessa. Kirjastossa on tehty lattiaremontti, jonka yhteydessä uusittiin kalusteita. Kirjastossa on myös uusittu asiakaspalvelutiski ja tänä vuonna otettiin käyttöön omatoimikirjasto sekä lainaus-, palautus- ja uusinta-automaatti, joka on etenkin lasten ja koululaisten suosiossa. Remonttitarpeita on valaistuksen ja lastenosaston suhteen. Kirjastoon pääsee pyörätuolilla, mutta jotkin hyllyvälit ovat liian kapeita pyörätuolilla liikkumiseen.

Kirjaston yleisilme on iloisen värikäs ja sinne on järjestetty miellyttäviä lukunurkkauksia. Kirjastossa on erotettu kirjahyllyillä lasten- ja nuortenosasto. Iso kotiseutukokoelma on sijoitettu lainauspisteen lähelle, ja sen aineisto on pääosin lainattavissa.

Kirjastossa on tehty aineiston poistoja, mutta toiveissa olisi tehdä poistoja vielä enemmän etenkin tietoaineistosta, mihin kaivattaisiin asiantuntija-apua. Poistojen jälkeen aineistoa olisi mahdollista laittaa enemmän esille, koska nykyisin esittelytilaa on vähän.

Enontekiön muut kirjastopalvelut on järjestetty yhdessä Muoniossa ja Norjan Kautokeinossa kiertävän Yhteispohjoismaisen kirjastoauton kanssa. Suomessa valtio tukee Yhteispohjoismaisen kirjastoauton toimintaa täysimääräisesti.

Resurssit ja pohjoisten kirjastojen yhteistyö

Kirjastotoiminnasta vastaa kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori Heli Nurmi. Kirjastossa on töissä kaksi vakinaista henkilöä, mutta kirjaston käytössä on vain 1,6 henkilötyövuotta. Näin pienellä henkilömäärällä särkymävaraa ei juuri ole mm. äkillisten poissaolojen varalta, sillä kirjastoalan tai kirjastoalan kokemusta omaavia sijaisia ei kunnassa ole saatavilla. Tulevien eläköitymisten osalta kunnassa vaikuttaisi olevan positiivinen suuntaus ja eläkkeelle lähtevien paikkoja voidaan saada auki.

Enontekiön kirjaston lehtiosasto

Tapahtumien määrä kasvussa

Kuluvana syksynä tapahtumien määrä on kasvussa, kun Lisää saamen kieltä kirjastoihin –projekti toteuttaa myös tapahtumia kirjastossa. Henkilökunta on itse pitänyt satutunteja ja kirjastokoira on ollut kuuntelemassa lukijoita joitakin kertoja. Kesällä oli pop-up kirjasto kotiseutumuseolla, mahdollisesti samaa kokeillaan myös ensi kesänä. Tapahtumat on toteutettu pääasiassa kirjaston voimin, mutta tapahtumien ajankohdista on sovittu esim. päiväkotien kanssa. Ensi vuonna Hetan musiikkipäivät ja paikallinen saamelaisyhdistys Johtti Sápmellaččat täyttävät 50 vuotta ja kirjastossa pohditaan, voisiko se toiminnallaan olla näissä jollain tapaa mukana.

Tapahtumista tiedotetaan kaupan ilmoitustaululla, Enontekiön sanomissa, Luontokeskuksessa, virastotalolla, kirjastoautossa ja tapahtumasta riippuen myös muualla. Enontekiöllä on otettu tänä syksynä käyttöön Enontekiön kulttuuritoimen Facebook-tili, jossa tiedotetaan myös kirjaston tapahtumista. Kulttuuritoimella on myös Instagram-tili, jonka toimivia käyttötapoja parhaillaan testataan.

Tiedottamista ja yhteistyötä voitaisiin vielä lisätä, esim. SámiSosterin (saamelaisten sosiaali- ja terveysalan yhdistys) kanssa. Tiedottamista auttaisi, jos kirjastoon saataisiin värikopiokone. Tapahtumien osallistujamäärän lisäämiseksi on panostettava tiedottamiseen ja tapahtumien saamiseksi säännöllisiksi, jolloin ne ovat helpommin asiakkaiden löydettävissä. Enontekiöllä on suhteellisen paljon tarjolla harrastusmahdollisuuksia lapsille, mm. : liikuntaa, musiikkiharrastuksia ja partiotoimintaa.

Kirjastossa toivotaan yhteisiä, tallennettuja vinkkauksia verkkoon, josta niitä voitaisiin esittää esim. tapahtumien yhteydessä. Vinkkauksia voitaisiin tuottaa myös someen, esim. Facebookiin.

Saamelaisuus

Enontekiö kuuluu Suomen saamelaiskuntiin. Suosituinta saamenkielistä aineistoa on lastenaineisto. Henkilökunta ei puhu saamea, mutta tiedotteissa ja mainoksissa pyritään huomioimaan saamenkieli. Omatoimikirjaston käyttöönoton yhteydessä on tehty saamenkieliset keskusradiotiedotteet, jotka ovat muidenkin saamelaisalueen kirjastojen käytettävissä.  Enontekiön kunta tukee saamenkielen opiskelua, mutta sopivaa tarjontaa ei ole paljon. Lisää saamen kieltä kirjastoihin – hankkeessa on idea-asteella Lapin kulttuurityöntekijöille suunnatun saamen kielen intensiivikurssin järjestäminen.

Asiakkaat

Kirjaston asiakkaista enemmistö on iäkkäämpää väestöä. Kirjaston sijainti koulun yhteydessä lisää kuitenkin kirjaston nuorempien asiakkaiden määrää. Kunnan suurimmat työllistäjä ovat kunta, poronhoito ja matkailu, joka tuo kuntaan paljon kausityöntekijöitä.

Koululaisilla on pääsy kirjaston tiloihin aukioloaikana suoraan koulun tiloista. Henkilökunta pitää kirjastonkäytön opetusta vuosittain 7-luokille ensin koulun atk-luokassa ja sen jälkeen kirjastossa tehdään tiedonhakutehtäviä. Koulun opettajat käyttävät kirjastoa paljolti omatoimisesti.

 

Uudet ideat

Kirjastolla ei ole muutamaan vuoteen ole ollut AVI- tai OKM-rahoitteisia hankkeita. Kirjastossa on kiinnostusta esim. lastenosaston ja nuortenosaston uudistamiseen, johon voisi hakea AVI-rahoitusta. Kirjastoautoa voitaisiin käyttää myös enemmän esim. tapahtumien viemiseen muualle kuntaan, ja tämän voisi laajentaa useamman kunnan yhteishankkeeksi.  Myös muita ideoita kirjaston viemiseksi tapahtumiin ja kirjaston markkinoimiseksi mm. kausityöntekijöille ja matkailijoille voidaan kehitellä.

Kirjastossa on esillä paikallista taidetta, mutta taidenäyttelytoimintaa voisi laajentaa. Tämä vaatisi mahdollisesti tilajärjestelyjä

Enontekiön kirjaston lastenosasto
Enontekiön kirjaston lastenosasto

Täydennyskoulutukset

Etäisyyksien vuoksi lähipäiviin osallistuminen Rovaniemellä ei ole aina mahdollista. Webkoulutuksia seurataan mahdollisuuksien mukaan, paremmin pystytään katsomaan koulutustallenteita. AVI:n ja Ake:n järjestämät koulutukset kattavat pääosin koulutustarpeet.

Koha-kirjastojärjestelmästä toivottaisiin raportointi- ja OKM-tilastointi-koulutusta verkossa. Kun laskutus otetaan käyttöön, tarvitaan myös siitä koulutusta.

Enontekiöltä on tehty tutustumismatkoja muualle Lappiin, ja vastaavaa voisi suunnitella myös tulevana vuonna. Esim. Rovaniemen Ounasrinteellä koulun yhteydessä toimiva kirjasto kiinnostaa. Vaihto johonkin toiseen kirjastoon lyhyeksi ajaksi kiinnostaa myös, mutta usein toteuttaminen on vaikeaa etäisyyksien vuoksi. Kirjastot ottavat yleensä mielellään tutustujia vastaa, joten näitä voi järjestää tarpeen mukaan.

 

Yhteistyöllä lisää resursseja

Enontekiön kirjaston vahvuus on asiakaskunnan tuntemus ja asiakaspalvelun saatavuus. Kirjaston toiminta on vakaata ja Enontekiön kunta on kulttuurimyönteinen, mikä edesauttaa palvelujen ylläpitämistä ja kehittämistä. Saamenkielistä aineistoa on kirjastossa hyvä kokoelma, samoin käytettävissä on laaja kotiseutuaineisto. Kehittämällä yhteistyötä lähialueen kirjastojen kanssa kirjasto pystyy toteuttamaan uusia palveluja tai tapahtumia, tavoittamaan syrjäseutujen asukkaita ja vähentämään syrjäytymistä. Pienissä kirjastoissa kehittämiseen ja uuden ideointiin ei ole käytettävissä erillistä aikaa. Luomalla kirjastosta kiinnostava paikka ja lisäämällä innostusta lukemaan estetään syrjätymmistä.

Enontekiön kirjaston nuortenosasto
Enontekiön kirjaston nuortenosasto

 

Enontekiön kirjasto