Yleisön suosikki Sallan kirjasto

Vain muutamaa viikkoa ennen vierailua Sallan kirjasto oli täyttynyt sallalaisista: Sallan kirjasto oli voittanut Kuntaliiton järjestämän Vuoden kirjastokunta –yleisöäänestyksen ja kirjastoon tulvi sekä vakituisia asiakkaita että heitä, jotka eivät kirjastoa käytä. Rauna Maarno Suomen kirjastoseurasta totesi, miten pienessä kunnassa kirjasto voi olla ainoa kulttuuripalvelu sekä kunnalle merkittävä vetovoimatekijä. Sallan kirjaston etuna onkin hyvä paikallistuntemus ja pieni porukka, joka kannustaa rohkeuteen, sallii innostumiset, tyhmätkin ideat ja kokeilut. Pienuus on myös haaste, koska on riitettävä joka paikkaan ja pystyttävä opastamaan myös muiden toimijoiden palveluihin.

Sallan kirjasto työllistää neljä vakituista henkilöä. Kirjastotoimenjohtajan sijainen Salla Pulkkanen vastaa hallinnosta, Mirja Tuhkalan vastuulla on vanhainkotien ja seniorien palvelut, Suvi Seppälän erikoisalaa on koululaisten ja lasten kirjastotyö. Hankinta on kuluvan vuoden loppuun ulkoistettu Kirjastopalvelulle, jonka jälkeen se palaa kirjastossa tehtäväksi. Vakituinen kirjastotoimenjohtaja-kulttuurijohtaja Nina Sipola palaa Sallaan keväällä 2019. Ninan vastuulla ovat olleet Sallan museo, kansalaisopisto, kulttuuri ja kirjasto, jotka poissaolon ajan on jaettuna useammalle henkilölle.

Aineistojen kuljetus on Lapin kirjastossa lisääntynyt maksuttomien varausten ja yhteisen varausjonon myötä.

Esa Kotimäen kuljettama kirjastoauto kulkee reiteillä maanantaista keskiviikkoon ja joka toinen torstai auto käy koululla. Perjantaisin on kuljettajan vapaapäivä pitkien työpäivien vuoksi. Sallassa on käynnissä Tarinapirssistä hyvinvointia – kirjastoautohanke, sillä auto on tulossa tiensä päähän ja on tarpeellista selvittää, millaisella kalustolla ja palvelulla sivukylien asukkaiden kirjastopalvelut turvataan. Asiakkaiden tarpeita on kartoitettu asiakasraadissa sekä kirjastoauton mukana kuulemassa kyläläisiä.  Mahdollinen ratkaisu on pienempi auto, jolla sivukylille tarjottaisiin kirjastopalveluita kotipalveluna. Vaikka kirjastoautoon liittyvä muutos mietityttää, tarjoaa se myös mahdollisuuden tehdä asioita uudella tavalla ja tarkistaa käytäntöjä.

Omatoimikirjastoon joka päivä

Kirjastoon on tulossa omatoimikirjasto vielä vuoden 2018 puolella, kun tekniikka saadaan kuntoon. Aukioloaika tulee olemaan 7-21, josta asiakaspalvelua on kello 9 tai 10 lähtien kello 17 saakka arkipäivisin. Ilta-aukioloa on aiemmin jonkin verran toivottu, mutta kävijäseurannan mukaan käyttö on kuitenkin vähäistä. Henkilökunnan työhuone on kirjaston keskellä lainauspisteen vieressä, joten nähtäväksi jää, miten omatoimiaika alkaa sujumaan henkilökunnan ollessa paikalla.

Asiakaspalvelutiskin takana sijaitevat työhuoneet.

Kirjastotalo on suhteellisen uusi, eikä siihen ole tulossa tai tarvetta isoille korjauksille. Kirjastotilaa on jonkin verran muunneltu, hyllyjä kevennetty ja lisätty näyttelytilaa. Tilat ovat joustavat ja antavat mahdollisuuksia erilaisiin toteutuksiin. Tällä hetkellä pohdinnassa on lastenosaston ja lehtisalin paikkojen vaihtaminen.

Sallan kirjastossa kannustetaan kouluttautumiseen ja tuleva omatoimikirjasto tulee mahdollistamaan koulutuksiin osallistumisen ja itsensä kehittämisen entistä paremmin. Koulutusta kaivataan esimerkiksi siitä, miten kirjasto voisi vielä paremmin vastata OPS:n vaatimuksiin konkreettisilla toimilla. Lapin kirjastossa olevaa osaamista ja tekemistä toivotaan jaettavan vielä enemmän ja lisäämään kirjastojen henkilökuntien välistä keskustelua.

Sallan kirjaston sisäänkäynti.

Lapin kirjaston palveluja matkailijoille

Kuten monissa muissakin Lapin pienten kuntien kirjastoissa, ovat eläkeläiset suurin asiakasryhmä. Suosituimpia aineistoja ovat jännärit, romaanit ja tietokirjat, etenkin sota-aiheet ja paikallishistoria. Osa asiakkaista käy kirjastossa monta kertaa viikossa, etenkin lehtien lukijat. Asiakkaat ovat aktiivisia ja ottavat osaa kirjaston toimintaan. Sallassa harrastetaan mm. liikuntaa eri muodoissa, käsitöitä, perinnetöitä, metsästystä, kalastusta ja mökkeilyä. Asiakkaissa on jonkin verran matkailijoita, joista etenkin lapsiperheet hankkivat mielellään kirjastokortin. Osa matkailijoista vierailee myös muissa Lapin matkailukeskuksissa, missä he voivat myös käyttää Lapin kirjaston yhteistä korttia. Matkailijoiden suosiossa ovat myös e-lehdet ja ePress-palvelu.

Kirjasto järjestää tapahtumat kirjastossa pääasiassa itse. Yhteistyötä tehdään mm. Marttojen, 4H:n, kansalaisopiston, nuorisotoimen, kulttuuritoimen ja eläkeläisyhdistysten kanssa. Yhdistykset tarvitsevat kirjastolta vetoapua tilaisuuksiin ja tapahtumia markkinoidaan puolestaan yhdistysten kautta. Erilaisia luentoja tarjotaan myös kouluille. Kokemus on osoittanut, että tapahtumat kannattaa järjestää maanantaista torstaihin, viikonloput on varattu kotona olemiseen tai muihin harrastuksiin.

Kirjaston lastenosasto

Kirjasto on somessa aktiivisesti Instagramissa ja Facebookissa. Vilmaa käytetään paljon koululaisten ja heidän vanhempiensa kanssa viestimiseen. Kirjasto tiedottaa monilla kanavilla: kunnan tapahtumakalenterissa, kauppojen ilmoitustauluilla sekä infotv:ssä koulukeskuksessa ja matkailukeskuksessa.

Sallassa on yksi päiväkoti sekä parin kilometrin päässä kirjastosta yhteinen peruskoulu-lukio. Kunnan nuorimmat asukkaat käyvät kirjastossa vanhempien kanssa, eskarit käyvät kirjastossa joka syksy. Päiväkodin kanssa järjestettiin Linnan juhlien etkot vuonna 2017 ja tästä halutaan tehdä perinne, jossa kunkin noin 20 eskarilaisen vahvuudet nostetaan esille ja annetaan mitali.

Koululuokat käyvät ryhmissä aamulla tai iltapäivällä koulukuljetusten mukaan ja jo­­nkin verran nuoria käy myös omatoimisesti viettämässä kirjastossa aikaa ja pelaamassa. Vuosittain kirjastonkäytön opetusta annetaan 1-, 4- ja 7-luokille. Sallan rajalukiossa on venäläisiä opiskelijoita, joiden kanssa on jonkin verran yhteistyötä. Rajan läheisyys näkyy jossain määrin kulttuuritoimessa erilaisena yhteystyönä.

Tubella ja Pokemon-golla nuoret kirjastoon

Hittitapahtuma on ollut tube-kerho nuorille, joka kokosi yhteen asiasta innostuneita aloittelijoista lähes ammattilaisiin. Kerhossa opeteltiin videoiden tekemistä ja editointia. Vanhempien luvalla tehtyjä videoita sai julkaista myös verkkoon. Toinen onnistunut tapahtuma oli Pokemon-go, jolla pojat saatiin houkuteltua kirjastoon. Keskustelu peleistä lisääntyi, nuoret ja kirjaston henkilökunta tuli tutuimmiksi toisilleen ja kirjastossa pelaamisen säännöt saatiin selvemmiksi. Kuluvan syksyn tavoitteena on ollut lukukerhon elvyttäminen, joka kaventaisi kuilua lukijoiden ja ei-lukijoiden välillä.

Suvi Seppälä on lisäksi mukana Sallan kansalaisopiston vetämässä ja Opetushallituksen rahoittamassa digiarki-hankkeessa, jonka tavoitteena on löytää tasapainoa koululaisten digiarkeen. Hankkeessa tehdään yhteistyötä kotien ja koulujen kanssa. Testaajina toimivat koululaiset keskittyvät mm. neljän viikon aikana terveellisiin elintapoihin esimerkiksi aktiivisuusmittareilla kuvaamalla ruokia. Kirjaston osuudessa kannustetaan lukemiseen matalalla kynnyksellä: laitteen sijasta tartutaan kirjaan ja luetaan kaksi sivua.

 

Vierailu Sallan kirjastossa 19.11.2018

Rovaniemen kaupunginkirjasto / Leena Kinnunen,       Alueellinen kehittämistehtävä. Mari Ekman, Lappi-osasto

Sallan kirjasto / Salla Pulkkanen, Mirja Tuhkala, Suvi Seppälä

Sallan kirjasto