Omatoimi muuttaa Posion kirjaston tiloja

Posiolle tuleva omatoimikirjasto tulee muuttamaan kirjaston palveluja ja kirjaston ilmettä, sillä omatoimiaikaa varten palvelutiskiä pienennetään ja tilaan rakennetaan väliseinä sekä alaslaskettava ristikko. Henkilökunta tulee olemaan asiakaspalvelussa klo 11 tai 12 lähtien, maanantaisin ja keskiviikkoisin aina klo 18 saakka. Tällä hetkellä omatoimikäytössä on vain lehtisali.

Vilkkainta kirjastossa on aamuaikaan, eikä ilta-aukiololle ole henkilökunnan kokemuksen mukaan tarvetta. Palautteissa ilta-aukioloa kuitenkin toivotaan ja tähän tarpeeseen omatoimikirjasto toivottavasti vastaa. Kirjastossa on paljon kävijöitä ja lehtisalin käyttö on suurta, mutta kirjaston käyttö ja kävijämäärät eivät suoraan näy lainamäärissä. Pienen kunnan etuna asiakaskunta kuitenkin tunnetaan hyvin. Iäkkäimmät asiakkaat ovat jonkin verran kritisoineet sitä, että lehtisaliin on tultava nyt kortilla.  Nämä asiakkaat haluavat myös henkilökohtaista palvelua, eivät palveluja verkossa. Itsepalvelun lisääntyminen onkin kysymysmerkki asiakkaiden näkökulmasta: riittäkö omatoiminen kirjastonkäyttö, miten hyvin itsepalvelua opitaan käyttämään tai johtaako omatoimikirjasto henkilökunnan määrän pienemiseen.

Koulukirjasto on nuorempien lähikirjasto

Pääkirjaston lisäksi Posiolla on koulukirjasto, jota hoitavat Virva Jakkula sekä vastaava opettaja. Lapsiasiakkaat käyttävät lähinnä koulukeskuksessa sijaitsevaa kirjastoa, vähemmän pääkirjastoa. Kirjasto on mukana OPS:ssa ja 7- luokka on kutsuttu tiedonhaun opetukseen. Suunnitelman mukaan kirjastossa kävisi esikoulu sekä luokat 1, 3, 5, ja 7. Posiolla on käytössä Lukudiplomi ja kesällä lapsille pyöritetään elokuvia. Päiväkodin kanssa on aloitettu yhteistyötä, esim. satutunteja voitaisiin alkaa pitämään.

Posion kirjaston lastenosasto

Posion noin 3300 asukkaasta noin puolet asuu sivukylissä. Väestö on ikääntynyttä, koululaisia on noin 200-300. Ikääntyneiden Valkaman palvelukeskuksen asiakkaille henkilökunta hakee kirjastosta aineistoa, jota lainataan palvelukeskuksessa sisäisesti.

Seutukirjasto vai oma johtaja?

Posion kirjastossa on kirjastoammattilaisia 2,8 henkilötyövuotta, henkilöinä kirjastossa on kuusi työntekijää. Työyhteisö koetaan hyväksi ja henkilökunnalla on monipuoliset tehtävänkuvat, joita päivitetään tarpeen ja kiinnostuksen mukaan vähintään kerran vuodessa. Työntekijöille on jaettu kokoelman vastuualueet, joihin he voivat tehdä hankintaehdotuksia. Kirjastotoimenjohtaja vastaa hankinnasta ja aineiston vastaanotosta. Aineistojen saattamisesta lainauskuntoon vastaa kirjaston henkilökunta. Pienet henkilöstöresurssit merkitsevät, että aikaa perustehtävien hoitamisen lisäksi ei jää paljon kehittämiseen ja uusien asioiden omaksumiseen. Sijaisia ei välttämättä saada, jonka vuoksi poissaolotapauksissa pääsali pidetään kiinni ja vain lehtisali on avoinna. Posiolla toivotaankin ajantasaista tiedotusta ja informaatiotulvan seulontaa, koulutusta uusiin palveluihin ja toimintoihin sekä selkeää ohjeistusta kimpan yhteisiin toimintatapoihin.

Posion kirjaston sali

Vesa Sarajärvi toimii työajastaan 60% Ranuan ja 40% Posion kirjastotoimenjohtajana vuoden 2019 loppuun. Posiolla Vesa on yhden päivän viikossa, jolloin hän hoitaa johtajan tehtävät sekä asiakaspalvelua. Posio-Ranuan seutukirjastohanke on päättymässä, mutta asian selvittely jatkuu kuntien toimielimissä, jonka jälkeen johtajatilanne selvinnee. Yhteisen seutukirjaston perustaminen selkiyttäisi kirjaston johtamista, kun päästäisiin kahden kunnan erilaisista hallintotavoista, ohjelmista ja ohjeista ja johtajalle jäisi aikaa kirjaston kehittämiseen ja asiakaspalveluun. Henkilökuntien osalta tilanne ei poistaisi ongelmakohtia, esimerkiksi sitä, että läsnä olevaa esimiestä ei olisi kummassakaan kunnassa. Mikäli seutukirjasto perustettaisiin, hallinto siirtyisi yhteen kuntaan, toisen kunnan työntekijät vaihtaisivat tähän isäntäkuntaan ja palkat yhtenäistettäisiin. Posion näkökulmasta ideaali tilanne olisi saada Posiolle sataprosenttinen, vakituinen kirjastotoimenjohtaja.

Tilojen uudistus käynnissä

Pääkirjastossa on tehty poistoja, jotta hyllyjä ja näkymää on saatu avarammaksi. Osa poistokirjoista on saanut myös uuden elämän erilaisina töinä, joita on ollut myynnissä kirjastossa. Salissa olisi vielä tarkoitus tehdä lisää siirtoja, mm. tiivistää aikuisten kauno- ja tietokokoelmaa ja laajentaa lastenosastoa. Kirjaston tilat ovat nykymittapuun mukaan epäkäytännölliset ja kalusteet vanhahkoja, mutta pienehköjä uudistuksia on saatu tehtyä ja tullaan jatkossa tekemään. Salissa on ollut pientä sisäilmaongelmaa, jonka vuoksi ilmastointia on korjattu. Kirjasto on osakkaana taloyhtiössä, mutta keinot sisäilman laadun parantamiseksi ovat vähissä.

Posion kirjaston nuortenosasto

Nuortenosaston tilan uudistus on ensi vuoden budjetissa. Kirjastotilaa kohennetaankin sisältä ja ulkoa pikkuhiljaa kohde kerrallaan : ulkoseinä sai vuoden 2018 keväällä sitten kauniin keramiikkateoksen koristeekseen. Idea-asteella on kansalaisen olohuone-hanke, jolla kirjaston ilmettä saataisiin muutettua houkuttelevammaksi. Hanke vaatisi ulkopuolisen tekemän suunnitelman ja tutustumismatkoja muihin kirjastoihin.

Kirjaston infra paranee, kun nykyinen verkko vaihtuu langattomaan 4G-verkkoon. Samalla kirjasto saa kiinteän ip-osoitteen, ja pystyy tarjoamaan paremmin asiakkailleen lisää e-aineistoja, kuten esimerkiksi digitaalisia musiikkipalveluita. Posiolla on huomattu myös selvästi, kuinka digineuvonta on siirtynyt kirjastoille. Henkilökunnalle tarvitaankin koulutusta digineuvonnasta, mm. millaista digineuvontaa kirjastoissa annetaan ja mitkä ovat digineuvonnan rajat. Kirjastolla on myös Virtu-piste, jota voidaan tarvittaessa antaa käyttöön pieniin kokouksiin tai tilaisuuksiin.

Paikallislehtiä verkossa

Kirjasto järjestää noin 20-30 tapahtumaa vuodessa, jonka lisäksi kirjasto osallistuu kansallisiin ja paikkakunnan tapahtumiin, kuten Lainanpäivään, satupäiviin, joulutapahtumiin jne. Kirjasto pyrkii yhteistyöhön paikallisten toimijoiden kanssa, joista esim. eläkeläisyhdistys on aktiivinen, lisäksi toimintaa on mm. 4H-yhdistyksellä, Mannerheimin lastensuojeluliitolla ja seurakunnalla. Paikallisia tai Posioon linkittyviä kirjailijavierailuja on paljon ja osallistujia on kohtalaisesti. Kirjastossa toimii lisäksi opettajien vetämä lukupiiri. Tapahtumien osallistujamäärä riippuu paljon muista tapahtumista, joten tapahtumia pyritään koordinoimaan mm. kunnan tapahtumakalenterin ja Facebookin ryhmien avulla. Tapahtumien suunnittelussa ja tiedottamisessa auttaa, että kirjastonhoitaja Virva Jakkula työskentelee osan työajastaan kulttuuritoimessa. Kirjaston tapahtumista ja ajankohtaisista asioista tiedotetaan kunnan www-sivuilla, Facebookissa, kunnan ja terveyspuolen sähköpostissa. Koillismaa-lehteen kirjasto tuottaa lainavinkkejä. Suunnitelmissa on sähköinen ilmoitustaulu eli infotv.

Vierailu Posion kirjastossa 21.11.2018
Rovaniemen kaupunginkirjasto / Leena Kinnunen, alueellinen kehittämistehtävä. Mari Ekman, Lappi-osasto
Posion kirjasto / Vesa Sarajärvi, Anniina Räsänen, Paula Mourujärvi, Antti Maaninka, Virva Jakkula

Posion kirjasto