• Johtoryhmän puheenjohtajistoon kuuluu 3 henkeä, joiden järjestys sovitaan, kun puheenjohtajat
  vaihtuvat. Mikko Paajalan sijaisena toimiva Pasi Rantanen jatkaa puheenjohtajana seuraavaan
  kokoukseen, jolloin sovitaan puheenjohtajien (Pasi, Kyösti Satokangas ja Kati Oinas) keskinäinen
  järjestys.
 • Kirjastopalvelun puheenvuoro: Jussi Mustajärvi esitteli selaimessa toimivaa Viddla-palvelua, joka on
  monessa kirjastossa käytössä oleva elokuvapalvelu. Viddlassa elokuvista maksetaan käytön mukaan
  ja kirjasto voi määrittää kuinka monta elokuvaa asiakas saa kuukaudessa lainata. Viddlan hankinnasta
  tehdään päätös syksyllä.
  Lisäksi Mustajärvi esitteli Cuppla- mobiililaitteiden hallintaohjelmaa, jolla voidaan tuottaa sisältöjä
  esim. tabletteihin. Cupplasta on sovittu esittely verkossa johtajille 6.9.
 • Lapin e-oheislukemiston käyttöönotto päätettiin siirtää vuodelle 2020. E-kirjojen alustan tarjoaja on
  vaihtunut Axiellille, eikä käyttöönottoon ole varattu rahaa tästä johtuvaan mahdolliseen alustan
  kehittämiseen. E-oheislukemistoon varatut summat siirretään e-äänikirjojen hankintaan.
 • E-aineistojen hankinta: lainamäärät ovat kasvussa, etenkin uutudet ja lastenkirjat liikkuvat hyvin. Eäänikirjat lähes koko ajan lainassa. Nykyinen e-kirjoille varattu raha riittää nykyisen kokoelman
  lisenssien ylläpitoon, joten on painetta lisätä e-kirjoihin ja –äänikirjoihin varattua summaa. Vuoden
  2020 määrärahasta päätetään syksyn kokouksessa, no nyt kuitenkin päätettiin painottaa eäänikirjojen hankintaa.
  E-aineistojen EU-direktiiviä on Suomessa tulkittu siten, että e-aineistojen alv-prosentti on fyysistä
  kirjaa suurempi. 26.6. tuli tieto, että 1.7. lähtien myös e-aineistojen alv tulee olemaan 10 % kuin
  kirjoilla.
 • Tietosuoja-asioista kertoi Rovaniemen kaupungin tietosuojavastaava Virpi Stenberg. Nykyisissä
  sopimuksissa ei ole otettu huomioon kaikkia tietosuojadirektiivin säännöksiä, joten sopimuksiin tulee
  liittää tietosuojaa koskevia asioita. Myös asiakkaille tulee saada selkeät ohjeet, miten toimia, mikäli
  haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot. Lisäksi Virpi kertoi tietoturvaloukkausten käsittelystä.
  Leena ja Virpi jatkavat tietosuojaan liittyvien asioiden selvittämistä.
 • Puheenjohtajisto on työstänyt Lapin kirjaston käyttösääntöjä. Korjauksia ja uudistuksia käytiin läpi
  kokouksessa. Säännöt ovat olleet johtajien kommentoitavana, ja seuraavaksi ne ovat menossa
  tietosuojavastaavan tarkastettavaksi. Sen jälkeen niiden selkokielisyys tarkistetaan. Tarkoitus on
  saada uudistetut käyttösäännöt hyväksyttäväksi syksyn kokoukseen.
 • Alueellisen kehittämistehtävän digitukihanke on saanut rahaa 86.400 euroa vuosiksi 2019-2020.
  Hankkeeseen palkataan työntekijä ko. ajalle. Projektille valittiin ohjausryhmään Leena Kinnunen, Ville
  Jylhä Inarista sekä jäsenet Kemistä ja Sallasta sekä mahdollisesti Sompion kirjastosta.
 • Kemin pakohuonehanke Exit Library on saanut 22.900 euroa, ja hanke on tarkoitus aloittaa syksyllä
  2019. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja pelillistää kirjastojen monilukutaidon opetusta luomalla
  pedagoginen pakohuonekonsepti Lapin kirjastoille. Hankkeessa luodaan helposti liikuteltavissa oleva
  pakohuonepeli Lapin kirjastojen käyttöön.
  Pakohuoneen suunnittelua varten perustetaan vertaisoppimisryhmä, joka koostuu Lapin eri
  kirjastojen henkilökunnasta. Ryhmään valitaan viisi jäsentä eri puolilta Lappia. Heidän projektiin
  käyttämänsä aika kuuluu omarahoitusosuuteen. Vertaisryhmän tarkoitus on saada pedagogista
  pakohuoneosaamista levitettyä laajemmin Lapin kirjastoihin. Lisäksi hankkeessa järjestetään Lapin
  kirjastojen henkilökunnalle yksi peliteemainen koulutuspäivä.
  Pakohuonehankkeen ohjausryhmään valittiin Esko Nousiainen, Noora Suvanto Tornionlaakson
  kirjastosta, Leena Kinnunen, edustaja Rovaniemeltä ja Petri Koutelo Kemijärveltä.
 • Verkkomaksamisen aloittamista varten Kohan vanhentuneet maksut on poistettu ja maksut, joita ei
  verkkomaksuna pysty maksamaan, on siirretty huomautuksiin. Verkkomaksamista on testattu, mutta
  tilitysten suhteen on vielä ongelmia.
  Verkkomaksun käyttöönotosta on tiedotettu mm. paikallislehdissä ja somessa laskutuksen
  aloittamisen ennakkotiedotteen ohessa. Varsinainen tiedottaminen aloitetaan vasta, kun
  verkkomaksaminen on tuotannossa.
 • Kimpan aineistohankinnan sopimus 22.9.2020. Yksittäisillä kunnilla on lisäksi erillisiä
  hankintasopimuksia. Vaihtoehtona on tehdä normaali aineistohankintakilpailutus, kilpailuttaa ns.
  hankintaportaali tai liittyä KL Kuntahankintojen (Hanselin) kilpailuttamaan puitesopimukseen.
  Vaihtoehdoista valittiin hankintaportaali, joka on käytännössä aineiston mikrokilpailutus. Portaalisssa
  valitsija näkee millä hinnalla haluttua nidettä tarjotaan. Vasta valinnan jälkeen valitsija näkee
  toimittajan. Hankintatieto siirtyy portaalista Kohaan. Hankintaportaalissa ovat olleet tarjoajina
  Kirjastopalvelut, Booky ja Kirjavälitys. Hankintasopimuksen ulkopuolelta voi tehdä hankintoja
  tietyissä prosenttirajoissa. Puheenjohtajisto valmistelee aineistonhankinnan kilpailutusta syksyn
  kokoukseen.
 • Kati Oinas kertoi kuulumisia YKN:n kokouksesta 11.-12.4.2019.
 • Pasi Rantanen kertoi Koha-Suomen kuulumisista. Koha-Suomen hallituksen kokous on 17.5.
 • Lapin kirjaston sopimukset, sopimusajat sekä yhteisesti hankitut palvelut ja niiden toimittajat on
  koottu Google Driveen, pääsy johtajilla. Tarvittaessa taulukko voitaneen jakaa yhteisesti
 • Kimpalle on pyydetty tarjoukset Hubleteista ja InfoSign-palveluista, kukin kirjasto hankkii tuotteet ja
  palvelut harkintansa mukaan.
 • Lapin kirjasto –kangaskassien lisätilaus lähtee kesäkuussa. Kyseessä on vuonna 2017 tilattujen
  kassien lisätilaus. Mikäli tarvetta ilmenee, voidaan tehdä lisätilaus myös kynistä tai avainnauhoista.
 • Seuraava kokous pidetään 11.10.
Lapin kirjaston johtoryhmä 21.5.2019

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *