Töiden uusjako

Tervolan kirjaston asiakaspalvelupiste

Tervolassa koulun yhteydessä sijaitsevassa kirjastossa aistii tekemisen meiningin. Kirjastoa kolmisen vuotta johtaneen Kati Oinaan lisäksi kirjastossa työskentelevät kirjastovirkailijat Seija Oljakka ja Laura Pitkänen. Lauran aloitettua elokuussa 2018 työtehtävät listattiin post-it-lapuille ja jaettiin virkailijoiden kesken. Uuden jaon mukaan Seija vastaa luetteloinnista, ostolaskujen asiatarkastuksesta, kaukopalvelusta ja vuoroviikoin kirja-aineiston vastaanotosta. Laura vastaa kotipalvelusta, lasten- ja nuortenkirjastotyöstä satutuokioineen, lehtikokoelmasta sekä tarvikehankinnoista. Somesta (Facebook, Instagram) päävastuu on Lauralla ja verkkopalveluista vastataan yhdessä, kirjastonkäytön opetusta ja kirjavinkkausta alaluokille tekevät pääsääntöisesti Seija ja Laura. Kirja-aineistohankinnoista vastaa kirjastotoimenjohtaja, ja av-aineiston hankinnasta vielä toistaiseksi Seija.

Kokeillaan rohkeasti

Tervolan kirjaston aula
Vaikka Tervolassa on pieni henkilökunta, mistä johtuen särkymävaraa ei ole ja työ on ajoittain kuormittavaa, mahdollistaa kolmen hengen ryhmä myös ketterän kehittämisen, sillä toimintoja voidaan muuttaa helposti ja kokeilla erilaisia asioita. Henkilökunnan vähyys voi toki johtaa osaamisvajeeseen, mutta kunnassa kannustetaan täydennyskoulutukseen ja henkilökunnalla on myös kiinnostusta itsensä kehittämiseen.
Tervolan pääkirjastolla on hyvä sijainti kuntakeskuksessa koulun yhteydessä. 1960-kuvulla rakennetun kirjaston tilat ovat melko sokkeloiset, mutta niihin tuo mukavaa rytmiä ja avaruutta syvennys, jossa sijaitsee lasten- ja nuortenosasto. Etenkin tietokirjapuoli on tiivis, ja paljon lainattu kauno kiertelee monessa paikassa. Kirjastolla on myös varasto, jota on tarkoitus karsia radikaalisti, kun käytössä on nyt koko Lapin kirjaston kokoelmat. Langattomasti nettiin -hankkeessa kirjastoon hankittiin langaton verkko, lainattavia läppäreitä, Ipadeja sekä videotykki, joita voidaan hyödyntää esim. etävinkkausten seuraamisessa.
AVI:n rahoittamana hankkeena toteutettava omatoimikirjasto otetaan käyttöön vuoden 2019 aikana, jolloin sisäänkäynti muuttuu esteettömäksi sekä uusitaan myös opasteet. Kirjaston palvelupisteelle on näkymä työhuoneista, mikä mahdollistaa esim. sisätyöt aukioloaikana. Henkilökunnan näkyvyys ja palvelut on kuitenkin mietittävä ennen omatoimiajan käyttöönottoa. Tervolassa kirjaston käyttö painottuu aamun koululaisryhmiin ja iltoihin, kun työssäkäyvät asiakkaat käyttävät kirjastoa.

Louen lähikirjasto

Tervolan kirjasto portaat aikuistenosastolle
Tervolassa on yksi lähikirjasto Louella, jota hoitaa erikseen palkattu laitoskirjaston hoitaja. Kirjasto on auki kaksi tuntia viikossa, jonka lisäksi sama työntekijä veti myös koulukerhoa syyslukukauden ajan. 60 %:n työaikaa tehnyt järjestelyapulainen on jäämässä eläkkeelle kesällä, ja paikka tullaan täyttämään. Kyseessä tulee olemaan kokopäivätyö, johon kuuluisi sekä Louen hoitaminen että työskentely kirjastoavustajan nimikkeellä.

Lasten määrä kunnassa kasvussa

Tervolan kirjaston lastenosasto
Kirjastonkäyttäjistä pääosa on iäkkäämpää väestöä, mutta lapsien osuus kunnan väestöstä on kuitenkin kasvussa. Kirjastonkäytön opetuksesta on suunnitelma ja ryhmiä on käynyt kirjastossa syksyn aikana koululuokkien lisäksi myös eskarista ja päiväkodeista. Lastenkirjastotyössä on hyödynnetty muualta saatuja vinkkejä kuten kirjastoseikkailua ja kirjastopolkua. Kunnassa on myös kiintiöpakolaisia, jolle on järjestetty kirjastoon tutustumista ja jotka käyttävät kirjastoa. Heille tilataan myös aineistoa Monikielisestä kirjastosta.

Toimiva asiakasraati

Tervolan kirjaston Paasilinnakokoelma
Lapin kirjaston strategiaa on käyty yhdessä läpi ja pyritty toteuttamaan strategian tavoitteita. Kirjastossa toimii asiakasraati, jossa on mukana myös kirjaston ei-käyttäjiä. Asiakasraati voisikin ottaa pohdittavakseen miten kirjaston tiloja ja aineiston järjestystä voisi muuttaa paremmin asiakkaita palvelevaksi. Asiakkailta saadaan myös säännöllisesti hyvää palautetta ja kirjastoa arvostetaan Tervolassa.
Harrastus- ja yhdistystoimintaa Tervolassa on melko paljon, ja kirjastolla on yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Jonkin verran tapahtumakoordinaatiota ja yhteistyötä on myös kunnan vapaa-aika ja liikuntatoimen kanssa, esim. yhdessä järjestettävä yökirjasto. Satutuokioita, leffailtoja, Novellikoukku, lukukoira, kirjailijailtoja ja muita tapahtumia kirjastossa järjestetään viikoittain, jonkin verran tapahtumia tuotetaan myös yhteistyössä Kemin ja Tornion kirjastojen kanssa. Tapahtumista tiedotetaan radiossa, kunnan tiedotuslehdessä ja ilmoitustauluilla, nettisivuilla ja somessa. Kirjaston tilat halutaan avata myös muiden toimijoiden käyttöön, missä tuleva Varaamo-palvelu tulee olemaan hyvänä apuna markkinoimiselle.

Kotipalvelua ja lukuhetkiä

Tervolan kirjaston joulukirjat
Kirjastolla on kotipalvelutoimintaa ja sen asiakaskuntaa pyritään kasvattamaan ensi vuonna. Kotipalvelutoiminta alkoi vuonna 2017 hankkeessa, jossa palvelua markkinoitiin mm. eläkeläisten ja ikäihmisten tilaisuuksissa ja kokoontumispaikoissa. Projektissa hankittiin kirjakassit, laadittiin alkuhaastattelulomakkeet, perehdytettiin henkilökunta sekä aloitettiin ääneen lukeminen palvelu- ja vanhainkodeissa. Lukuhetkiä on jatkettu vanhainkodeissa, mistä saadaan hyvää palautetta. Kirjaston onkin saanut kiitosta asiakaskyselyissä sekä myös kunnan johdolta, eli sen toiminta on varmalla pohjalla ja esimerkiksi koulutuksiin pystytään osallistumaan.

Yhteistyötä monella tasolla

Tervolan kirjaston jouluhylly
Lapin kirjastojen yhteinen tekeminen ja jakaminen koetaan tärkeäksi, koska se helpottaa kaikkien työtä. Isommassa yhteisössä on mahdollisuus ideointiin laajemmalla porukalla, mitä kannattaisikin kehittää ja hyödyntää esimerkiksi perustettuja alueellisia työryhmiä. Toki myös ison kimpan käytäntöjen toteuttaminen on paikoitellen hankalaa pienemmässä kunnassa, jossa tuttu asiakaskunta on tottunut pienemmän kirjaston palvelukäytäntöihin.
Tervola kuuluu Meri-Lappiin, jossa kirjastojen johtajien ovat tavanneet säännöllisesti. Yhteistyötä on tehty esimerkiksi koulutusten ja hankintojen osalta. Meri-Lapin yhteistyössä ovat myös mukana Haaparannan ja Kemi-Tornion AMK:n kirjastot. Meri-Lapin kirjastojen yhteistyö voisi myös olla esim. hankeyhteistyötä. Meri-Lapissa on koottu omaa Lasmarkki-aluetietokantaa, jota ei ole mahdollista suoraan liittää Finnaan. Lasmarkki halutaan edelleen säilyttää jossain muodossa henkilökunnan ja asiakkaiden käytettävissä.

Vierailu Tervolan kirjastossa ssa 26.11.2018

Rovaniemen kaupunginkirjasto / Leena Kinnunen, alueellinen kehittämistehtävä. Mari Ekman, Lappi-osasto

Tervolan kirjasto / Kati Oinas, Seija Oljakka, Laura Pitkänen

Tervolan kirjasto