Kooste Lapin kirjaston johtoryhmän etäkokouksesta 19.3.2020

Johtoryhmä kokoontui pikapalaveriin etäyhteydellä. Poikkeuksellisena aikana johtoryhmän kokoonpano oli historiallinen: kaikki kutsutut paikalla.

Kohan tietoturva-auditoinnissa on tullut esille tarve siirtyä Kohan IP-rajattuun käyttöön. Tällä Kohan käyttö saadaan tietoturvallisemmaksi kuin pelkällä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Asiaa on selvitetty, ja osalla Lapin kunnista ip-rajaus on jo käytännössä toiminnassa. Muille mahdollinen ratkaisu on ottaa käyttöön Citrix. Asian selvitystä jatketaan.

Johtoryhmä merkitsi tiedoksi jo toteutetut muutokset Kohaan poikkeusolojen vuoksi. Muutokset koskivat lainojen eräpäiviä, noudettavien varausten viimeisten noutopäivien viivästämistä ja viestien lähettämisen keskeytystä. Poikkeusolojen tiedotteet ja ohjeet löytyvät kohalappi@gmail.com – drivesta https://drive.google.com/drive/folders/1upMpG3DjSmPlG5mB8Spr_UI1NhNlllOw?usp=sharing

Johtoryhmä päätti, että yhteisesti tiedotetaan vain kaikilla käytössä olevista palveluista. Yksittäisillä kunnilla voi olla erilaisia palveluita, kuten kirjakasseja ja aineiston palautusmahdollisuus.

Kirjastojen e-palveluita tullaan tarjoamaan näkyvämmin somessa ja verkkokirjastossa.

Pin-koodin antamisesta puhelimitse johtoryhmä on jo päättänyt, että poikkeusolojen ajan numeron voi antaa puhelimitse. Tällöinkin on pyrittävä varmistamaan soittajan henkilöllisyys. Koodin antamisesta tehdään merkintä sekä asiakkaan tiedot Muokkaa-näytön viesteihin että Lainaus-näytön Lisää viesteihin.

Uusia asiakkaita ei rekisteröidä kirjastojen kiinniolon aikana. Halukkaille asiakkaille voi tarjota vapaasti käytettävissä olevia e-palveluita.

Asiakkaan vanhentuneen kirjastokortin voimassaoloaikaa voidaan jatkaa 30.9.2020 saakka kirjastojen kiinniolon aikana, jota asiakkaat voivat käyttää kirjautumista vaativia e-palveluita

Kohaan liittyvistä ohjeista erillinen viesti kohalappi@rovaniemi.fi -tukipostista 20.3.!

Ennen kirjastojen uudelleen avaamista ja asiakkaille lähetettävien viestien lähettämisen käynnistämistä järjestetään yhteinen kampanja ”Muistathan peruuttaa varauksesi”, jolla asiakkaita kehotetaan peruuttamaan varukset, joita he eivät enää tarvitse. Näin vähennetään turhien varausten määrää ja lähetettäviä viestejä.

Lapin kirjastot ovat lähettäneet yhteisen lehdistötiedotteen 19.3. Myös tämä yhteisen Driven Poikkeusolot-kansiossa.

Lapin kirjasto päätti ilmoittautua mukaan Kansalliskirjaston suunnittelemaan Medialukutaitohanke +55 –vuotiaille –hankkeeseen. Rahoitus on saanut vihreää valoa, ja Lapin laajuinen mukanaolo voi lisätä rahoituksen mahdollisuutta. Lisää hankeen sisällöstä myöhemmin.

Mikäli kirjastoilla on kiinniolon aikana tapahtumia, joita voitaisiin striimata, voi ottaa yhteyttä Yleen sitriimauksen järjestämiseksi.

Koha-Suomen yhtiökokous on kesäkuussa. Kunnat lähettävät kokoukseen oman edustajansa tai voivat antaa Rovaniemelle valtuutuksen toimia puolestaan.

Johtoryhmä päätti pitää epävirallisia palavereja poikkeusolojen aikana, seuraava palaveri viikolla 13.

Lapin kirjaston johtoryhmä 19.3.2020
Merkitty:    

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.