Kimpan joryn puheenjohtajistoon kuuluvat Nina Sipola Rovaniemeltä, Kati OInas
Tervolasta ja Tuija Guttorm Utsjoelta. Puheenjohtajana toimii Nina.

Eija Leivo Inarista oli mukana kimpan johtoryhmässä viimeistä kertaa ennen
eläkkeelle jäämistään. Eija kertoi Lapin kirjaston historiasta, ja hänen kokoamansa
historiikki viedään Kirjava kirjasto -blogiin.

Lapin kirjaston aineistonhankintasopimus on päättymässä ja työn alla on
aineistonhankinnan kilpailutus puitesopimuksena. Kilpailutukseen liittyy
hankintaportaalin mahdollinen käyttöönotto, joka tarkoittaa aineiston
mikrokilpailutusta hankintapäätöstä tehdessä. Kun hankkija hakee portaalissa
haluttua teosta, portaali poimii aineistojen tarjoajien järjestelmistä sillä hetkellä
halvimman hinnan, ja hankkijan tehtyä hankintapäätöksen hän näkee, kenelle
toimittajista tilaus menee.

Mauri Aittaniemi kävi läpi Lapin kirjaston luettelointikäytäntöjä, mm. missä kirjastoissa
luetteloidaan aineistoa, johon luettelointietoja ei saada aineistotoimittajilta. Mauri
kertoo luettelointikäytännöistä tarkemmin viikkopalaverissa lomien jälkeen.

Pohjois-Suomen e-kirjaston laajenemisen selvitys OUTI-kirjastosta Lapin kirjastoon
ei ole edennyt poikkeustilan vuoksi, asia on kuitenkin edelleen vireillä.

eMagzia eli e-aikakauslehtipalvelua harkitaan Lapin kirjastolle. Sen kustannuksia
lasketaan tarkemmin ja selvitetään käyttöönoton mahdollisuutta.

Tapio Kosken työajasta päätettiin jakaa 20% Lapin kirjastoille. Tapio on tähän
mennessäkin käyttänyt työaikaa Lapin kirjastojen hyväksi. Jatkossa Tapio voisi
toimia henkilökunnalle myös digitukena digitukihankkeen päätyttyä.

Kohan tietoturvan varmistamiseksi Lapissa otetaan käyttöön selaimeen asennettava
sertifikaatti. Käyttöönottoa suunnitellaan syyskuulle. Jokainen käyttäjä saa ohjeen
mistä ja miten sertifikaatti asennetaan, näiden ohjeet tulevat kesän aikana.

Lapin kirjaston uudeksi palvelukanavaksi on kartoitettu erilaisia chat-palveluja
liitettäväksi Finnaan. Chat-palvelu on ollut kirjastoissa hyvin suosittu palvelu etenkin
poikkeusolojen aikana. Palvelun toimivuus edellyttää päivystyksen suunnittelua ja
vastuun jakamista kirjastojen kesken. Mahdollinen ratkaisu on Tawk.to -chat, jota on
esitelty henkilökunnalle. Testaamista päätettiin jatkaa viikkopalaverien yhteydessä.

Asiakasmaksujen tarkistukseen palataan syksyn kokouksessa, koska poikkeusolojen
vuoksi ei asiaan ennätetty perehtyä.

Aiemmin on tehty poikkeuspäätös, että kirjasto laittaa kirjan ainoan kappaleen pikatai lyhytlainaksi. Tätä käytäntöä päätettiin jatkaa, mutta kirjastot voivat halutessaan
hankkia pika- ja lyhytlainan rinnalle normaaliaikaisen lainan. Lainakäytäntöihin
palataan vuoden 2021 alussa. Päätettiin esittää Kohaan mahdollisuutta merkitä
uutuuksia lyhyelle laina-ajalle, joka poistuisi määräajan jälkeen. Lisäksi selvitetään,
voiko niteen laina-aika lyhentyä automaattisesti, mikäli teokseen tulee useampia
varauksia.

Sovittiin yhteisestä käytännöstä tilanteissa, joissa asiakas palauttaa toisen kirjaston
aineiston, joka on turmeltunut. Se kirjasto, mihin turmeltunut aineisto palautetaan,
ottaa yhteyttä asiakkaaseen. Näin voidaan sulkea pois asiakkaan mahdollisuus
vedota esim. kuljetuksessa tapahtuneeseen turmeltumiseen.

Lapin kirjaston nykyinen strategia päättyy tähän vuoteen ja tarvitaan uusi tai päivitetty
strategia ensi vuodesta. Strategiaa päivittämään valittiin työryhmä, jonka
koollekutsuja on Nina Sipola. Ryhmän muut jäsenet ovat Tiina Heinänen, Ville Jylhä,
Leena Kinnunen sekä Vesa Sarajärvi Lapin AVI.sta.

Opetushallituksella on Kunnari-lukudiplomi https://kunnarilukudiplomi.fi/. Tämän
pohjalta voitaisiin laatia Lapille alueellista osuutta. Kuntien kannattaa käydä läpi
Kunnarin sisältöjä ja hankkia aineistojen mahdollisuuksien mukaan. Kunnarin
hyödyntäminen päätettiin vastuuttaa Lapin LaNu-ryhmälle.

Lapin kirjaston tietosuojaselostetta päivitetään yhteystietojen osalta sekä
tarkistetaan, että se on sisällöltään riittävä. Tietosuojaseloste löytyy tällä hetkellä
lapinkirjasto.finna.fi:stä, Rovaniemen uusilla sivuilla on edelleen vanha
rekisteriseloste.

Media-arkisto on irtisanottu ja siihen varattu raha sijoitetaan e-aineistojen hankintaan.

Jory päätti jatkaa kuukausittaisia etäkokouksia, seuraava kokous on 17.8.
Varsinainen seuraava kokous pidetään 24.9. (siirtyy jälkeenpäin tulleen
päällekkäisyyden vuoksi).

Lapin kirjaston johtoryhmä 4.6.2020

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *