Alueellinen kehittämistehtävä, Rovaniemi : Avustushakemus 2019

Toimintasuunnitelma

 

Toiminnan tavoite

Alueellista kehittämistehtävää hoitavan Rovaniemen kaupunginkirjaston tavoite on kehittää Lapin yleisten kirjastojen yhteistoimintaa ja osaamista ja siten luoda vahva osaajien verkosto, joka toteuttaa Lapin yleisten kirjastojen strategian tavoitteita.

 • Jokainen lappilainen lukee
 • Osaamme enemmän, jaamme osaamista
 • Teemme yhdessä

 

Avustuksen käyttötarkoitus

Alueelliseen kehittämistoimintaan myönnettyä avustusta käytetään Lapin yleisten kirjastojen toiminnan ja yhteistyön tukemisen ja kehittämiseen.

Avustusta käytetään alueellista kehittämistehtävää hoitavien työntekijöiden palkkakuluihin sekä osallistumiseen valtakunnallisiin kehittämistehtävää hoitavien kirjastojen tapaamisiin ja koulutuksiin. Vuoden aikana tullaan myös tekemään vierailuja alueen kirjastoihin sekä järjestämään alueellisten työryhmien tapaamisia.

Alueellista kehittämistehtävää tukemaan on perustettu Lapin kehittämisverkosto, joka suunnittelee toimintaa yhdessä alueellisesta kehittämistehtävästä vastaavien henkilöiden kanssa.

Kirjastojen välistä vuoropuhelua tuetaan järjestämällä säännöllisesti Lapin kirjastojen henkilökunnalle yhteisiä tapaamisia verkossa. Kehittämistehtävän hoitoa varten hankittua etäyhteysohjelmaa käytetään monipuolisesti sekä kokousten, koulutusten että vinkkausten järjestämiseen sekä Rovaniemeltä että muualta Lapista. Kirjastojen johtajat ja henkilökunta tapaavat lisäksi yhteisissä kokouksissa ja vapaamuotoisemmissa tapaamisissa.

Avustuksella järjestetään koulutuspäiviä ja -sarjoja sekä tuetaan vertaisoppimista, joilla ylläpidetään ja kehitetään kirjastojen henkilökunnan osaamista. Kehittämisverkoston kanssa laaditaan Lapin kirjastoille osaamiskartoitukseen pohjautuva pidemmän aikavalin koulutussuunnitelma. Koulutusten teemat perustuvat Lapin kirjastojen henkilökunnalle vuonna 2017 tehdyssä osaamiskartoituksessa havaittuihin osaamisvajeisiin. Koulutuksiin tarjotaan mahdollisuuksien mukaan etäyhteys ja tallennus. Koulutuksiin on mahdollista osallistua myös muualta Suomesta. Vastaavasti kannustetaan lappilaisten kirjastojen henkilökuntaa osallistumaan muiden Ake-kirjastojen järjestämiin koulutuksiin.

Lapin kirjastot ovat sopineet toteuttavansa Pirkanmaan ja Keski-Suomen kehittämiskirjaston ideoiman 10 askelman treeniohjelman kirjastolle vuonna 2019. Treeniohjelman osalta järjestetään kuukausittaisia verkkotapaamisia ja ohjelmaan liittyen voidaan järjestää myös koulutusta kirjastojen henkilökunnalle.

 

Vuosisuunnitelma 2019

Tammikuu:

Ake/Vake/OKM/Avi-kokous, Mikko Paajala ja Leena Kinnunen

Kuluvan vuoden koulutusten suunnittelu

Ake-Lappi Kehittämisryhmän suunnittelupäivä

Vuoden 2018 toiminnan raportointi

Tuunaa kirjastosi : kuukauden tehtävät, Lapin kirjastojen aamukahvit kuukauden aiheesta

Alueellisten työryhmien suunnittelukokoukset

Ake-koulutusvastaavien kokous, Leena Kinnunen

 

Helmikuu:

Lapin kirjastopäivä ja Lapin kirjastohenkilökunnan tapaaminen, Inari

Lapin kirjaston johtoryhmän kokous, Inari

Tuunaa kirjastosi : kuukauden tehtävät, Lapin kirjastojen aamukahvit kuukauden aiheesta

Lapin kirjaston strategian seurantamittareiden koonti

 

Maaliskuu:

Lapin lähikoulutuspäivä

Tuunaa kirjastosi : kuukauden tehtävät, Lapin kirjastojen aamukahvit kuukauden aiheesta

Vierailu kolmessa alueen kirjastossa

 

Huhtikuu:

Tuunaa kirjastosi : kuukauden tehtävät, Lapin kirjastojen aamukahvit kuukauden aiheesta

Ake-koulutusvastaavien kokous, Leena Kinnunen

Vierailu kahdessa alueen kirjastossa

 

Toukokuu:

Reshape-konferenssi, Leena, Mikko, mahdollisesti muita lähtijöitä Ake-toimijoista

Vake/Ake kehittämispäivä, Leena Kinnunen

Lapin lähikoulutuspäivä

Tuunaa kirjastosi : kuukauden tehtävät, Lapin kirjastojen aamukahvit kuukauden aiheesta

Koulutuskysely vuoden 2019 koulutuksista

Lapin kirjaston johtoryhmän kokous

Vierailu kahdessa alueen kirjastossa

 

Kesäkuu:

Vuoden 2019 toiminnan suunnittelu

 

Heinäkuu:

 

Elokuu:

Lapin kirjaston strategian seurantamittareiden koonti

 

Syyskuu:

Lapin kirjaston johtoryhmän kehittämispäivä

Ake/Vake/OKM/Avi-kokous, Mikko Paajala ja Leena Kinnunen

Ake-johtajien kokous, Mikko Paajala

Tuunaa kirjastosi : kuukauden tehtävät, Lapin kirjastojen aamukahvit kuukauden aiheesta

Lapin webinaarikoulutus

Ake-koulutusvastaavien kokous, Leena Kinnunen

Vierailu kahdessa alueen kirjastossa

 

Lokakuu:

Tuunaa kirjastosi : kuukauden tehtävät, Lapin kirjastojen aamukahvit kuukauden aiheesta

Hankehakemusten suunnittelu

Lapin lähikoulutuspäivä

Ake-koulutusvastaavien kokous, Leena Kinnunen

Vierailu kahdessa alueen kirjastossa

 

Marraskuu :

Tuunaa kirjastosi : kuukauden tehtävät, Lapin kirjastojen aamukahvit kuukauden aiheesta

Hankehakemusten jättäminen

Lapin kirjaston johtoryhmän kokous

 

Joulukuu:

Tuunaa kirjastosi : kuukauden tehtävät, Lapin kirjastojen aamukahvit kuukauden aiheesta

 

Kuukausittain toistuvat:

Lapin kirjaston viikkopalaveri verkossa kaikkien Lapin kirjastojen henkilökunnalle

Lapin kirjaston sähköinen viikkotiedote kaikille Lapin kirjastoille

Talousarvio

Koulutukset

Koulutukset Lapissa (sis. kouluttajien matka- ja majoituskulut, koulutustilojen vuokrat, kahvitarjoilut osallistujille):  3 x 3000, yht. 9.000€

Koulutussarja webinaarina: 30 osallistujaa á 200€, yht. 6000€

Vertaisoppiminen (sis. kouluttajan tai oppijan matka- ja majoituskulut):  6 x 300, yht. 1800€

Vake/Ake-kirjastojen yhteisen koulutuskiertueen koulutuspäivä Lapissa 2000€

Kokoukset

Lapin kirjastopäivä 2000€

Lapin yleisten kirjastojen johtajien kehittämispäivä (sisältää: kouluttaja, tilavuokra, kahvitarjoilut osallistujille. Osallistujien matka- ja majoituskulut 18 x 300€), yht. 6500€

 

Viestintä

Adobe Connect Pro -lisenssit 2 kpl á 550€, yht. 1100€

WordPress -alusta Ake-verkkosivujen ylläpitoon 5€ / kk

 

Kaukolainojen antolainaus

30.000€

 

Matkakulut

Koulutusyhteistyökokous, 4 kokousta á 300, yht. 1200€, osallistuja Leena Kinnunen

OKM/Avi/Ake/Vake –kokous, 2 kokousta á 300€, yht. 1200€, osallistujat Leena Kinnunen, Mikko Paajala

Ake/Vake – johtajakokous 300€, osallistuja Mikko Paajala

Vierailut 11 Lapin yleisessä kirjastoissa, yht. 1500€, Leena Kinnunen

Aluelliset työryhmät :

4 kpl, kullakin 2 tapaamista vuodessa, 5 henkilöä maakunnasta. Osallistujien matkakulut 4 x 5  x 200€, yht 4000 €

 

Osallistumiset muiden järjestämiin koulutuksiin

Yhteensä 4 koulutuspäivää (osallistujina Ake-suunnitelmassa nimetyt henkilöt) 4 x 400€, yht. 1600€

Leena Kinnunen ja Mikko Paajala, muita Ake-toimintaan nimettyjä: Reshape, Helsinki

 

Muut kulut

Talous- ja palkkahallintokulut, työterveyspalvelut, työvälinekulut (tietokone ja puhelin) 3520€

 

Henkilöresurssit

Yhteensä varattavat henkilöresurssit 2 htv

Erikoiskirjastonhoitaja (Leena Kinnunen)

 • Alueellisen kehittämistehtävän strategiatyö, avustushakemuksen suunnittelu ja valmistelu, alueellisen kehittämistehtävän tehtävien organisointi, kirjastojen johtajien kokousten järjestäminen, alueellisen kehittämistehtävän toiminnan kehittäminen, osaamistarpeiden säännöllinen kartoitus, koulutussuunnittelu, palautteen kerääminen, viestintäsuunnitelma, tiedotus, Lapin kirjaston viikkotiedotteet jne.

Kirjastotoimenjohtaja (Mikko Paajala)

 • Vastuualueena strateginen johtaminen, alueellinen yhteistyö

Kirjastotoimen apulaisjohtaja (Pasi Rantanen)

 • Vastuualueena kilpailutukset, raportointi, tilastointi, arviointi, e- ja verkkoaineistot

Kirjastosihteeri (Seija Rasmussen)

 • Yhteisesti hankittujen palveluiden ja yhteishankintojen laskutus alueen kirjastoilta

Kirjastonhoitaja, vastuualueena kumppanuudet (Tuija Jerndahl)

 • Osaamisen kehittäminen, palvelujen markkinointi, kumppanuudet

Erikoiskirjastonhoitaja, vastuualueena erityisryhmien palvelut (Helena Kokko)

 • Osaamisen kehittäminen, vastuualueena eritysryhmien palvelut, Celia, alueellisen työryhmän vetäminen

Erikoiskirjastonhoitaja, vastuualueena lasten ja nuorten palvelut sekä kirjastoautopalvelut (Johanna Anetjärvi)

 • Osaamisen kehittäminen, vastuualueena lasten- ja nuorten palvelut sekä kirjastoautopalvelut, alueellisen työryhmän vetäminen

Erikoiskirjastonhoitaja, vastuualueena musiikkipalvelut (Marko Niemelä)

 • Osaamisen kehittäminen, vastuualueena musiikkipalvelut, alueellisen työryhmän vetäminen

Informaatikko

 • Vastuualueena tiedottaminen (Seija Ålander)

Kirjastonhoitaja (Kati Lukkarinen)

 • Vastuualueena kaukolainojen antolainaus
AKE Lappi 2019 toimintasuunnitelma
Merkitty:    

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *