AKE Lappi koulutukset (ennakkotieto)

2.11.-3.11. Marika Helovuon sisältökoulutukset

26.11. Haastavat asiakaspalvelutilanteet (Rovaniemi)

3.12. Päivi Jokitalon viestintäwebinaari

 

Digihankkeen koulutukset

Somekoulutukset

Digitukihankeen koulutuspäiviä järjestetään sekä Rovaniemellä että Sodankylässä.

Rovaniemi 6.10 klo 12-16
Sodankylä 7.10 klo 12-16

Kaksi koulutuspäivää ovat saman sisältöisiä ja ne käsittelevät kirjastojen sosiaalisen median markkinointia ja sisällöntuotantoa. Kouluttajana toimii Reddo Partners oy:n Jani Siivola.

Molempiin voi osallistua myös etänä Meet- linkin kautta, joka tulee jakoon ko. päivien aamuna.

 

Tiedonhaun työpajapäivät

Kouluttajana toimii Ari Haasio. Työpajan ennakkotehtävänä on tutustua Haasion Tiedonhaun webinaareihin
1-3, jotka löytyvät Libopin Lappi 1 opintokokonaisuudesta.

29.9. klo 10-16 Rovaniemi, Hotel Santa Claus
30.9. klo 10-16 Sodankylä, Sodankylän kirjasto

Työpajaan mukaan tarvitset oman laitteen; älypuhelimen, tabletin/padin tai läppärin.

Ilmoittautuminen päättyy 18.9. : ilmoittautumislomake . Lisätietoja Jari-Pekka Karkkola, jari-pekka.karkkola@rovaniemi.fi, p. 040 353 4723.

 

Muut koulutukset

22.9. klo 9-10.05 Missä Mennään -webinaari

Kansalliskirjasto järjestää webinaarin, jossa esitellään Kansalliskirjaston palveluiden ja hankkeiden ajankohtaisista asioista. Webinaarissa kuullaan, mm. Finto
AI:sta, DAM-hankkeen tutkijakyselyn tuloksista, Kohan ajankohtaisasioista, asiakastoimisen kaukolainauksen projektista sekä metatietojen siirrosta Varastokirjastoon Melindan kautta.
Ilmoittautuminen su 20.9. mennessä https://www.lyyti.fi/reg/mmwebinaari22092020.

22.9. klo 10-15 Digitaalinen saavutettavuus -koulutus

Koulutuksessa kuullaan digitaalisen saavutettavuuden lainsäädännöllisistä perusteista ja verkkopalveluiden suunnitteluvaatimuksista sekä tutustutaan digitaaliseen saavutettavuuteen käytännössä. Koulutuksen järjestävät Helmet-kirjastojen seudullinen koulutusryhmä ja Aluehallintovirasto. Etäyhteys Kirjastokaistalla sekä suorana lähetyksenä, että tallenteina jälkikäteen. Etäyhteyteen ei ilmoittautumista.

22.9. 15-16.30 Verkkoseminaari: Työntekijän oikeudet Suomessa

Kohderyhmänä maahanmuuttajat sekä maahanmuuttajien kanssa työtä tekevät. Järjestäjä Aluehallintovirastojen (AVI) työsuojelun vastuualueet.
Ilmoittautumiseen.

23.9. klo 10-11 Mediakasvatusta ikäihmisille

Webinaarin järjestää NordMedia Network ja pääpuhujana on Päivi Rasi. Ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen viimeistään kahta päivää ennen koulutusta.

25.9. klo 10-11.30 Finnan mobiilikäytettävyys –webinaari

Finnan mobiilikäytettävyys -webinaarissa käydään läpi käytettävyystutkimuksen taustat, menetelmät ja tulokset. Webinaarin kohderyhmänä ovat erityisesti organisaatiot, joilla on oma Finna-käyttöliittymiä. Tilaisuuden lopuksi on mahdollisuus antaa palautetta ja keskustella mobiilikäytettävyyden kehittämisestä Finnassa jatkossa. Koulutuksen järjestää
Kansalliskirjasto. Linkki Ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen päättyy 23.9.

29.9. klo 9-14.45 Korona-ajan johtamisen ABC: Ennakointi, sopeutumiskyky ja viestintä

Koulutus on järjestäjä AKE PiKen kehittämiskirjastopäivä, joka on suunnattu kirjastojen esihenkilö- ja johtamistyötä tekeville työntekijöille. Koulutuksessa keskustellaan kuntien uusista Johtamistarpeista ja viestinnän merkityksestä johtamisessa. Lisäksi päivässä syvennytään kirjastojen sopeutumiskykyyn sekä esihenkilötyön ja muutosjohtamisen merkitykseen sen tukemisessa. Lisätietoja koulutuskalenterissa.

29.9. klo 9-16.15 Lukemisen maailma – Innostu ja innosta

Koulutuksen järjestää Länsi- ja Sisä-Suomen AVI. Koulutuspäivässä puheenvuoroja lastenkirjallisuudesta. Kouluttajina mm. Päivi Heikkilä-Halttunen ja Kaisa
Laaksonen. Ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen loppuu 22.9.

29.9. klo 9.30-16 Valokuvat kirjastossa

Etäkoulutus verkossa (Zoom). Koulutuksen järjestää Vaasan kaupunginkirjasto/AKEdigi ja kouluttajana toimii Petri Ilmoneni PTRYeducation & TRYcamps:sta.
Koulutuksessa kokeillaan itse kuvien ottamista, rajaamista ja muokkaamista. Lisäksi koulutuksesta saa vinkkejä siitä mitä asioita kannattaa ottaa huomioon, kun kirjastokäyttöön ottaa kuvia. Ilmoittautuminen päättyy 23.9. Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu AKEpampas -alueen kirjastoille. Ilmoittautumiseen.

30.9. klo 9-11 Tiedolla johtamisen valtakunnalliset työkalusprintit: Kulttuurin TEAviisari

Järjestäjä AVI kirjastotoimi. Työkalusprinteissä tutustutaan harjoitusten kautta neljään eri tietolähteeseen. Koulutuksissa käydään läpi, millaisia tietoja lähteet sisältävät ja pohditaan, miten niitä voi hyödyntää kirjastojen toiminnan suunnittelussa ja seurannassa. Ilmoittautumiset päättyvät kolme päivää ennen koulutusta. Ilmoittautumiseen.

2.10. klo 9-11 Tiedolla johtamisen valtakunnalliset työkalusprintit: Tilastotreenit

Ilmoittautumiseen.

5.10. 9-16 Oivallus-seminaari

Koulutuspäivä on suunnattu käytännön mediakasvatustyötä tekeville. Päivä kokoaa yhteen niin mediakasvatuksesta kiinnostuneita opettajia, kirjasto- ja nuoristyöntekijöitäkin kuin
alan opiskelijoitakin keskustakirjasto Oodiin. Seminaari on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa hanketta. Koulutuksen järjestää Mediakasvastuskeskus Metka. Ilmoittautuminen päättyy 25.9. Ilmoittautumiseen.

6.10. klo 10-16 Lasten ja nuorten tietokirjat lukuilon edistäjänä -verkkoseminaari

Tilaisuuden järjestävät IBBY Finland ry, Suomen tietokirjailijat ry, Cultura-säätiö, Entressen kirjasto ja Kirjastokaista. Seminaari lähetetään Kirjastokaistalla, eikä se vaadi ennakkoilmoittautumista. Lisätietoja https://ibbyfinland.wordpress.com/

6.10. 13-15 Virtuaalivierailu uuteen Nekalan kirjastoon

Tampereen uusi Nekalan konttikirjasto avataan syyskuussa. Konsepti on ainutlaatuinen: Rakennus koostuu toisiinsa yhdistetyistä vuokrakonteista.
Virtuaalikierroksella aluekirjastonjohtaja Taina Sahlander sekä kirjastonhoitaja Essi Korpi esittelevät meille Kiinnostavaa ja odotettua uutta kirjastoa. Virtuaalivierailun järjestää AKEPiKe. Ilmoittautuminen päättyy 4.10. Ilmoittautumiseen.

7.10. klo 10-11 Digiopastus verkossa: Koronavilkku-sovellus

Koronavilkku-sovelluksen lokakuun opastus.
Tapahtuman järjestää Espoon työväenopisto Ilmonet. Lisätiedot ja linkki koulutukseen.

7.10. 12-15.40 EtäKiTa-päivä: Lukuiloa ja yhdessäoloa – Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastojen yhteinen
iltapäivähetki

Puheenvuorot mm. Lukuliikkeeltä ja Seinäjoen Erteltä. Ilmoittautuminen päättyy 5.10. Ilmoittautumiseen.

7.10. klo 13-15 Kotikansainvälisyys kirjastoissa – webinaari

Ohjelma: Kirjastoseuran kansainvälisyys- ja monikulttuurisuustyöryhmä esittäytyy, Kansainvälisyys ja kulttuurienvälisyys kirjastossa – käsitteitä ja käytäntöjä, Kirjastojen kotikansainvälisyystoiminta ja tapahtumat, Eri kulttuureista ja kielitaustoista tulevien työntekijöiden ja harjoittelijoiden kokemusten ja osaamisen hyödyntäminen sekä Vinkkejä ja linkkejä kotikansainvälisyystoimintaan. Koulutuksen järjestää Suomen kirjastoseura. Ilmoittautuminen päättyy 5.10. Ilmoittautumiseen.

Syksyn koulutukset
Merkitty:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.