AKE Lappi koulutukset keväällä 2022

Positiivisen psykologian verkkokurssi

AKE Lappi ja Tietoisesti järjestävät vuonna 2022 positiivisen psykologian verkkokurssin Lapin kirjaston henkilökunnalle. Verkkokurssilla pyritään vaikuttamaan myönteisesti työhyvinvointiin. Positiivinen psykologia tutkii sitä, mikä vahvistaa mielekästä, hyvinvoivaa ja onnellista elämää sekä tukee voimavarojamme ja vahvuuksiamme. Verkkokurssi sisältää yhdeksän eri moduulia, joista jokainen moduuli on aarreaitta tutkittuun tietoon höystettynä oivalluttavilla tehtävillä ja lisämateriaaleilla.

Kurssilla opit mm. seuraavia asioita:

  • ymmärrystä positiivisesta psykologiasta
  • positiivisten tunteiden ja myönteisyyden lisäämistä omaan elämään
  • omiin vahvuuksiin tutustumista
  • löydät keinoja vahvistaa omaa työhyvinvointia ja pääset työnimuun

Kurssi käynnistyy infotilaisuuden jälkeen, ja suoritusaikaa on 2 vuotta ensimmäisestä kirjautumisesta. Kurssin voi siis käydä läpi omaan tahtiin, suoritusvapaasti ja kiireettä. Verkkokurssin vetäjä on tavoitettavissa koko kurssin suoritusajan.

Verkkokurssin opintopiiri

AKE Lappi järjestää toukokuussa kaksi reflektiivistä opintopiirikertaa, joissa on mahdollisuus jakaa ajatuksia ja keskustella verkkokurssin sisällöstä. Opintopiirikerrat ovat erillisiä kokonaisuuksia, joten voit osallistua vain toiseen tai halutessasi molempiin. Opintopiirikerrat järjestetään tiistaina 10.5. klo 13-14 ja tiistaina 14.5. klo 13-14 Zoomissa.

Ilmoittaudu 24.5. opintopiirikertaan täällä

12.5. Celia-koulutus (webinaari)

Vuonna 2021 järjestettiin 2 Celia-koulutusta, mutta kaikki halukkaat eivät näihin koulutuksiin päässeet. Koulutus on saman sisältöinen kuin vuoden 2021 koulutukset, joten se onkin ensisijaisesti suunnattu henkilöille, jotka eivät ole Celia-koulutuksissa aiemmin käyneet. Koulutukseen voi ilmoittautua 10.5. asti täällä.


Pohjoisen eKirjasto -koulutukset ja kahvit

16.5. klo 13.30-14.30 Pohjoisen eKirjasto -kahvit

Ajankohtaista tietoa ja jutustelua Pohjoisen eKirjastosta


Avoimet verkkokoulutukset Libopissa

Liboppi on kirjastoammattilaisille tarkoitettu avoin moodle-pohjainen oppimisalusta. Jos Liboppi ei ole aiemmin tuttu tai tarvitset kertausta Libopin käyttöön, apua löytyy Joensuun kaupunginkirjaston työntekjän Hanna Hyttisen tekemistä Liboppi-opasvideoista, jotka löydät tämän linkin takaa.

Finnan perusteet -verkkokurssi

Finnan perusteet -verkkokurssi on tarkoitettu tietopaketiksi Finnan kanssa työskenteleville ja Finnasta kiinnostuneille. Kurssin voi suorittaa itsenäisesti omaan tahtiin, ja se on avoinna ympäri vuoden. Kurssin suoritusaika on omasta tahdista riippuen 2-4 tuntia. Kurssilla käydään läpi Finnan eri ulottuvuudet: Finna.fi, Finna-verkkoalustat sekä jatkokäytön palvelut. Kurssilla kerrotaan, miten metadata toimii Finnan haun polttoaineena, ja miten se mahdollistaa jatkokäytön. Lopuksi opitaan, mitä työkaluja Finna tarjoaa käyttäjilleen. Kurssi löytyy Libopista Kirjastojen yhteiset -osiosta, erillistä kurssiavainta ei tarvita. Finnan perusteet -verkkokurssi on julkaistu aiemmin Helsingin yliopiston MOOC-alustalla.

Lastenkirjastotyön sisältöpakki

Lastenkirjastotyön sisältöpakki on tiivis johdatus lastenkirjastotyöhön. Kurssilla tutustutaan lastenkirjastotyön ytimeen: asiakkaisiin ja sisältöihin. Lastenkirjastotyön sisältöpakin lukuvinkit on suunnattu alle kouluikäisille ja alakouluikäisille. Lastenkirjastotyön sisältöpakki -kurssi koostuu tallenteista, joissa on haastateltu ammattilaisia eri puolilta Suomea. Lisäksi aiheeseen tutustutaan Seppo-pelin, ThingLink-kuvien, Flinga-seinien ja Padletin avulla. Lastenkirjastotyön sisältöpakki löytyy Libopista Kirjastojen yhteiset -kurssikategoriasta. Kurssi on avoin kaikille Libopin käyttäjille AKE-alueesta riippumatta. Kurssin ensisijaisena kohderyhmänä ovat uudet työntekijät, harjoittelijat, työntekijät, joilla ei ole kirjastoalan koulutusta, eri osastojen työntekijät, jotka kaipaavat tukea lastenkirjastotyössä, sekä pienten kirjastojen työntekijät, joiden on hallittava työssään laajasti aineistoja. Kurssi on osa Vantaan, Tampereen, Lahden ja Porvoon kaupunginkirjastojen yhteistä SuositusLIIKE-hanketta ja se on toteutettu vuonna 2021 Tampereella. Ruotsinkielisen osion sisällön on tehnyt Porvoon kaupunginkirjasto.

Kurssille pääsy vaatii kurssiavaimen, joka on lähtetetty Lapin kirjaston henkilökunnalle aiemmin. Jos et ole saanut kurssiavaintia, voit tiedustella sitä sähköpostitse esko.nousiainen(at)rovaniemi.fi.

Lukulux.fi – Lukemattomien aikuisten ohjaamiseen

Kurssilla käsitellään nuorten aikuisten ja aikuisten lukemattomuutta. Kurssilla on hyödyllistä tietoa lukutaidosta sekä käytännön ohjeita lukemattomuuden haasteeseen. Kurssi on avoin kaikille, joita kiinnostaa lukutaito ja siihen liittyvät asiat. Kurssi sisältöineen pohjautuu Lukemattomat mahdollisuudet -hankkeessa luotuun verkkokäsikirjaan Lukulux.fi, joka sisältää käytännössä testattuja toimintatapoja, sekä runsaasti lisätietoa lukemattomuudesta. Kurssi sisältää neljä osiota, joihin jokaiseen kuuluu yksi tai useampi testi, joiden tarkoitus on reflektoida omaa oppimistasi. Kurssin arvioitu suoritusaika on 5 tuntia. Kun olet käynyt läpi kaikki osiot hyväksytysti, saat käyttöösi Lukulux-osaaja -osaamismerkin. Osaamismerkki on todistus siitä että olet tutustunut aikuisten lukutaidon selättämiseen liittyviin asioihin ja olet kiinnostunut aiheesta.

Kurssi on kaikille avoin ja se löytyy Libopista. Kurssille pääsy vaatii kurssiavaimen, joka on lähtetetty Lapin kirjaston henkilökunnalle aiemmin. Jos et ole saanut kurssiavaintia, voit tiedustella sitä sähköpostitse esko.nousiainen(at)rovaniemi.fi.

Parasta palvelua omatoimisesti

Parasta palvelua -hanke selvitti parhaita käytäntöjä ja malleja tuoda osallistaminen osaksi omatoimikirjastojen työkulttuuria. Kirjastoa tutkittiin sekä tila- että palvelunäkökulmasta. Hankkeen tulosten pohjalta luotu kurssi tukevat osallistamisen polkua ja rohkaisevat kaikkia kirjastoja kehittämään toimintaansa yhdessä asiakkaiden kanssa. Kurssin osat ohjaavat osallistavat asiakkaita, kehittämään kirjaston toimintaa ja tiloja yhdessä heidän kanssaan sekä tuomaan konkreettisia muutoksia omaan työhön, kirjastotilaan ja palveluihin.

Kurssi on jaettu useaan pieneen osioon, jotka voi käydä läpi omaan tahtiin. Kurssi on kaikille avoin ja se löytyy Libopista Kirjastojen yhteiset -kategoriasta. Kurssille pääsy vaatii kurssiavaimen, joka on lähtetetty Lapin kirjaston henkilökunnalle aiemmin. Jos et ole saanut kurssiavaintia, voit tiedustella sitä sähköpostitse esko.nousiainen(at)rovaniemi.fi. kurssiavaimella

Pelikasvatusta kirjastossa

Kurssi tarjoaa kattavat perustiedot pelikasvatuksen kokonaisuudesta kirjasto- ja kulttuurinäkökulmasta. Kurssi koostuu kymmenestä osiosta, jotka koostuvat teoria- ja tehtäväosuuksista. Kurssin on laatinut Helmet-kirjastojen pelien kanssa toimivien työntekijöiden verkosto. Lähteinä on käytetty erityisesti pelikasvattajan käsikirjoja, joihin voi tutustua osoitteessa pelikasvatus.fi.

Kurssi on kaikille avoin ja se löytyy Libopista Kirjastojen yhteiset -kurssikategoriasta. Kurssille ei tarvita kurssiavainta.

Selkokielen perusteet

Koulutuskokonaisuudessa perehdytään selkokielen kirjoitusprosessiin ja -ohjeisiin. Koulutuksen jälkeen tunnet selkokielen perusteet ja osaat muokata viestintää sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä ymmärrettävämmäksi. Kurssikokonaisuus on tehty yhteystyössä AKEpampaksen, Riikka Tuohimetsän ja Max Bäckmanin kanssa. Riikka Tuohimetsä on työskennellyt vuosia selkokielen parissa ja tehnyt itsekin useamman selkomukautuksen sekä kouluttanut ammattihenkilöstöä selkokielen periaatteista.

Kurssi on kaikille avoin ja se löytyy Libopista. Kurssille pääsy vaatii kurssiavaimen, joka on lähtetetty Lapin kirjaston henkilökunnalle aiemmin. Jos et ole saanut kurssiavaintia, voit tiedustella sitä sähköpostitse esko.nousiainen(at)rovaniemi.fi.

YKN:n digitaitosuositukset

Yleisten kirjastojen neuvosto antoi vuonna 2019 suosituksen digitaidoista, jotka jokaisen yleisissä kirjastoissa asiakaspalvelua tekevän tulisi hallita. Liboppiin on tehty kaikille avoin kurssi, joka kokoaa yhteen monipuoliset ja laadukkaat materiaalit, joihin tutustuttuaan opiskelija hallitsee perustasolla YKN:n digitaitosuositusten pääkohtien sisältöjä. Kurssilla käsitellään seuraavia teemoja: tiedonhaku ja informaatiolukutaito, viestintä ja yhteistyö, sisällöntuotanto, tietoturva ja digiterveys sekä ongelmanratkaisu.

Kurssi löytyy Libopista Kirjastojen yhteiset -kurssikategoriasta. Kurssille pääsy vaatii kurssiavaimen, joka on lähtetetty Lapin kirjaston henkilökunnalle aiemmin. Jos et ole saanut kurssiavaintia, voit tiedustella sitä sähköpostitse esko.nousiainen(at)rovaniemi.fi

Nuortenosastolle!

Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka kohtaavat kirjastotyössään nuoria. Kurssi keskittyy nuorten vapaa-ajankirjastopalveluihin, eli koulu- ja oppilaitosyhteistyö ei kuulu tähän kokonaisuuteen. Sisältöinä kurssilla ovat mm. nuorten kohtaaminen, nuortenosaston aineistot ja tapahtumat sekä yhteiskehittäminen.Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka kohtaavat kirjastotyössään nuoria. Kurssi keskittyy nuorten vapaa-ajankirjastopalveluihin, eli koulu- ja oppilaitosyhteistyö ei kuulu tähän kokonaisuuteen. Sisältöinä kurssilla ovat mm. nuorten kohtaaminen, nuortenosaston aineistot ja tapahtumat sekä yhteiskehittäminen.

Kurssi löytyy Libopista Kirjastojen yhteiset -kurssikategoriasta. Kurssille pääsy vaatii kurssiavaimen, joka on lähtetetty Lapin kirjaston henkilökunnalle aiemmin. Jos et ole saanut kurssiavaintia, voit tiedustella sitä sähköpostitse esko.nousiainen(at)rovaniemi.fi

Muut koulutukset

2.6. Yleiset kirjastot ja sukupuolten tasa-arvo

Miten sukupuolten tasa-arvo tällä hetkellä toteutuu yleisten kirjastojen palveluissa ja miten sitä olisi tarpeen entisestään kehittää? Tähän kysymyksen pääkaupunkiseudun kirjastot lähtivät Etelä-Suomen aluehallintoviraston tuella yhdessä etsimään vastauksia ulkopuolisen asiantuntijayrityksen, Ekvalitan, kanssa. Lopputuloksena syntyi kiinnostavia havaintoja, jotka jaetaan webinaarissa. Lisää tietoa ammattikalenterista.

3.6. Ilmainen on hyväksi

Webinaarissa käydään läpi uudempia verkkoresursseja, joita voidaan käyttää kirjastotyössä vapaasti esim. esitteiden tekoon. Lisää tietoa ammattikalenterista.

Tulevat koulutukset
Merkitty:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.