Lapin kirjaston johtoryhmän kokouksen 2.9. kooste

Omatoimikirjastopalvelujen tarjoajien uudet palvelut

Mikroväylä, Lyngsoe Systems (ent. P.V. Supa) ja Bibliotheca kertovat uusista palveluistaan.
Toimittajilla on erilaisia ratkaisuja mm. kokoustilojen varaamiseen ja varausten noutopisteiksi kirjastojen ulkopuolella. Kulunvalvontatekniikkaan on myös tarjolla erilaisia monipuolisempia ratkaisuja, joissa on mahdollisuus esimerkiksi rajoittaa kirjastossa yhtäaikaa olevien asiakkaiden määrä.
Toimittajien automaatti- ja omatoimiratkaisuja on kehitetty ja kehitetään edelleen käyttäjäystävällisempään suuntaan. Automaateille on esimerkiksi toteutettu apua-painike, jolla asiakas voi pyytää virkailijalta apua automaatin käyttöön.

 

Lapin korkeakoulukirjaston ja Lapin kirjaston välinen kuljetussopimus liittyen Rekku-kuljetuksiin

Lapin korkeakoulukirjasto hoitaa Lapin kirjastoihin menevän ja sieltä palautuvan aineiston noudon Rovaniemen pääkirjaston kautta korkeakoulun lähetillä. Palvelu on toiminut vuodesta 2004 lähtien. Laatikot käydään tuomassa ja noutamassa Rovaniemen kaupunginkirjastosta päivittäin.
Lapin kirjastot ja Lapin korkeakoulukirjasto voivat keskenään tilata maksutta aineistoa asiakkailleen Rekku-kuljetuksen välityksellä. Lapin korkeakoulun omat asiakkaat voivat pyytää itse suoraan yliopistosta teoksia, ja noutaa ne haluamastaan Lapin kirjastosta pois lukien Rovaniemen kaupunginkirjasto. Kirjat lainataan yliopiston kirjastossa suoraan asiakkaalle ja laitetaan kuljetukseen.
Lapin kirjastot linkittyvät Rekun välityksellä Oulun kaupunginkirjaston hallinnoimaan Pohjoissuomalaisten kirjastojen kirjastoaineiston kuljetuspalveluun. Rovaniemen kaupunginkirjasto toimii Lapin yhteyskirjastona. Lapin korkeakoulukirjasto on osallisena tässä kuljetuksessa korkeakoulun omalla lähettipalvelulla, kuten Rekku-aineiston kuljettamisessa.

 

Kohan käyttäjätunnusten myöntämisen perusteet

Kohan käyttäjätunnuksia on luotu uusille määräaikaisille ja vakituisille työntekijöille näiden esihenkilöiden pyynnöstä. Esihenkilö määrittelee käyttäjätunnuksen oikeudet tilauslomakkeella (osoitetta voi pyytää Lapin Koha-tuesta). Kaikkein suppeimmilla oikeuksilla käyttäjä pystyy lainaamaan, palauttamaan ja hakemaan tietoa tietokannasta. Näilläkin oikeuksilla käyttäjä näkee lainaajan kirjastokortin numeron, varaustunnisteen, lainat ja varaukset, mutta ei pääse näkemään esimerkiksi syntymäaikaa ja yhteystietoja.
Johtoryhmä päätti, että Koha-tunnukset saavalla tulee olla työnantajan myöntämä sähköpostiosoite tai muu sähköpostitunnus. Kunnankirjaston lähiesimies vastaa käyttäjätunnusten tietoturvallisesta käytöstä.

 

AKE-kehittämistehtävälle työryhmä

Lapin kirjaston johtoryhmä on toiminut Lapin AKE-toiminnan ohjausryhmänä. Johtoryhmä on vuosittain hyväksynyt AKE Lapin toimintasuunnitelman ja -raportin.
AKE-tehtävän hyvän hoidon vuoksi on tarvetta konkreettisemmin toimintaa ohjaavalle ja ideoivalle toimintatavalle. Tämän vuoksi päätettiin supistaa ohjausryhmä viiden hengen ryhmäksi, joka yhdessä AKE-tiimin kanssa suunnittelee toimintaa. Ryhmän jäsenistöstä vaihtuu osa kahden vuoden välein. Ryhmällä on mahdollisuuksien mukaan neljä lähitapaamista vuodessa, lisäksi yhteyttä pidetään verkon välityksellä. Ryhmä sai mandaatim suunnitella tulevan vuoden toiminnan pääpiirteet, jonka toteutuksesta vastaa AKE-tiimi
Ohjausryhmään toimintakaudelle 10/2021 – 12/2023 valittiin Laura Pitkänen Tervolasta, Helena Kokko ja Liisa Tastula Rovaniemeltä, Vesa Sarajärvi Ranualta. Ryhmän viidennen jäsenen valinta jäi AKE Lapille, joka valitsi tehtävään Arja Kallatsan Sompion kirjastosta.

 

Pohjoisen eKirjaston tilanteen päivitys

Alueellista kehittämistehtäviä hoitavat Oulun kaupunginkirjasto ja Rovaniemen kaupunginkirjasto organisoivat ja koordinoivat Pohjoisen eKirjaston toiminnan prosesseja sekä ylläpitävät sen toimintaa sopijaosapuolten sopimien käytänteiden ja ehtojen mukaisesti. Näihin tehtäviin kuuluvat mm. e-aineistopalveluista päättäminen ja sopiminen, sekä valittujen palveluiden sopimushinnat. Toiminnan tavoitteena on löytää mahdollisimman kustannustehokkaat ja tarkoituksenmukaiset ratkaisut valittujen e-palveluiden tuottamisessa Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan kuntien asukkaille.
eKirjastopalvelujen sisältöjen kilpailutus on valmistelussa projektin puitteissa, ja kilpailutusta vetää Oulun kaupunginkirjasto.

 

Lapin kirjaston strategia

Strategiatyöryhmä (Nina Sipola, Jani Ekblom, Leena Kinnunen, Vesa Sarajärvi, Tiina Väkeväinen ja Satu Ihanamäki) ovat työstäneet strategiatyötä ohjanneen Petri Toikkasen koosteesta luonnoksen Lapin kirjaston strategiaksi 2021-2024. Strategiaa jalkautetaan syksyn 2021 aikana erillisissä työpajoissa (6.9., 23.9.) ja se huomioidaan myös AKE Lapin koulutustarjonnassa ja tiedotuksessa.
Strategialuonnos hyväksyttiin Lapin kirjaston strategiaksi, ja se löytyy tästä linkistä.
Strategiasta työstetään painotuote, huoneentaulu sekä diaesitys. Graafisen ilmeen suunnitteluun palkataan Karl Simonlehto kimpan yhteisesti jaettavalla kustannuksella.

 

Koha-Suomen hallituksen kuulumiset

Viimeisimmässä Koha-Suomen toteuttamassa viestintäkyselyssä tuli esille, että henkilökunta ei tiedä, mitä Koha-Suomen hallituksessa päätetään, ja missä vaiheessa kehityksessä mennään.
Kaikki Koha-Suomen pöytäkirjat ja muistiot ovat Redminessa, ja jatkossa myös kaikki dokumentit tulevat löytymään sieltä. Linkki Redminesta löytyviin pöytäkirjoihin ja muistioihin: https://tiketti.koha-suomi.fi/projects/mls/wiki
Koha-Suomi palkkaa kaksi uutta kehittäjää, joista toisen tehtävänä on kehittää laskustusrajapintaa. Palvelintila on kilpailutettu ja uuden palvelintilan käyttöönotto on vuoden loppupuolella. Käyttöönotto aiheuttaa lyhyen käyttökatkon. Turun Kohaan siirtyminen meni hyvin automaatteja lukuun ottamatta hyvin.

 

Chat-ryhmä

Finna-Chat ryhmään kuuluvat Susanna Kuukasjärvi Ylitornio, Mikko Kallionsivu Inari, Matti Isohanni Kemi, Liisa Tastula Rovaniemi, Virva Jakkula Posio ja Anneli Hurtig Tornio. Ryhmän vetäjäksi valittiin Matti Isohanni vuoden 2021 loppuun saakka.
Ryhmän ensimmäisessä kokouksessa käytiin läpi chatin historiaa ja kokemuksia sekä listattiin työryhmän tehtävät, joihin kuuluu mm. chatin päivystysaikojen suunnittelu ja ohjeiden täydentäminen. Seuraava kokoontuminen on 4.10.

 

Lapin kirjaston aineistokuljetuksen kilpailutuksen päätös

Rovaniemen kaupungin toteuttaman Lapin kirjaston aineistokuljetuksen kilpailutuksen voitti Posti. Uusi sopimus on voimassa 16.8.2021 alkaen toistaiseksi. Kuljetuksen tilaaminen tapahtuu jo totutulla tavalla sähköisesti. Sopimuksen mukaan kuljetuksen hinta on sama yhdelle tai 9 laatikolle. Posti on uusimassa palvelua, jolla kuljetukset tilataan, Lapissa muutos olisi tulossa keväällä 2022.
Kati Lukkariselle voi laittaa tietoa, mikäli kuljetuslaatikot uhkaavat loppua kuljetusmäärän kasvaessa, jotta voidaan tarkistaa onko tarvetta tilata lisää.

 

Asiakastyytyväisyyskyselyn valmistelun tilanne ja ajankohta

Lapin kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan lokakuun ajan. Kysely perustuu aiemmin käytössä olleeseen kyselyyn, jota täydennetään ja muokataan vielä tarpeen mukaan.

 

Turun Kirjastot ja tietojohtaminen – hanke

Turun kaupunginkirjaston vetämässä Kirjastot ja tietojohtaminen -hankkeessa kartoitetaan kirjastojen tietojohtamisen tarpeet ja selvitetään isoissa kaupungeissa meneillään olevia tietojohtamisen hankkeita.
Hankkeessa ovat edustettuna kaikki Koha-Suomen kirjastokimpat, Lappia edustaa Pasi Rantanen. Hankkeessa selvitetään, millaista dataa Koha-järjestelmästä on mahdollista saada ja miten sitä voidaan käyttää tietojohtamisessa hyväksi.
Asiantuntijaryhmässä on kimpoista tilastointiin perehtyneitä asiantuntijoitä projektityöntekijän työn tukena ja keskustelukumppanina. Ryhmä kokoontuu etänä noin kerran kuussa. Ohjausryhmässä Lappia edustaa Nina Sipola.
Hankkeesta on tulossa kysely tiedontarpeista YKN:on osallistuville kirjastoille. Rinnan Turun hankkeen kanssa on toiminnassa Koha-Suomen tilastointiryhmä, jonka tarkoituksena on kehittää Kohan tilastointia ja raportointia, Pasi Rantanen edustaa Lappia tässä ryhmässä. Myös tämä ryhmä tuottaa Koha-kirjastoille kyselyn tiedontarpeista.

 

Tornion kirjastopäivien mahdollinen etäohjelma

Tornion kirjastopäivien toteuttaminen Torniossa on päätettävä 13.9. mennessä hotellivarausten vuoksi. Johtoryhmä hyväksyi ohjelmasta tehdyn etäversion.

 

Digihumppa 5.10.

Digihumppa on Lapin kirjastojen yhteinen digitapahtuma 5.10. Vanhusten viikolla. Yhteinen ohjelma lähetetään Rovaniemeltä kello 12 – 16, ja sitä ennen ja sen jälkeen mahdollista järjestää kussakin kirjastossa haluamaansa ohjelmaa. Yhteiseen ohjelmaan on tulossa puheenvuoroja ainakin Poliisilta ja Omakannasta, muiden kanssa vielä selvitellään. Yhteyshenkilö Digihumpassa on Esko Nousiainen. Sodankylässä on samana päivänä kello 12 – 14 live-tilaisuus, jossa opastetaan riistakameran käyttöön ja live-kameroiden seuraamiseen sekä kännykkäkameroilla kuvaamiseen.
Digihumpalle toivottiin yhteistä logoa ja tiedotetta, johon kukin kunta voisi lisätä omat tapahtumat.

 

Seuraava kokous

Johtoryhmän seuraava kokous pidetään Torniossa 23.9. klo 16 – 17 tai etänä 23.9. klo 9 – 10.45.

Lapin kirjaston johtoryhmä 2.9.2021