AKE Lapin opintomatkalaisia Hämeenlinnassa. Kuva: Marja-Leena Vaarala

Tavoitteet

Toimintavuoden keskeisinä tavoitteina olivat: 

 • vahvistaa esimiesten valmiuksia johtajaa ja kehittää toimintaa 
 • vahvistaa henkilökunnan keskinäistä vuorovaikutusta 
 • selkeä, oikea-aikainen ja kohderyhmät tavoittava viestintä, joka vastaa alueen kirjastojen tarpeisiin
 • kirjastoammattilaisuuden vahvistaminen

Resurssit

AKE Lapin toimintavuosi 2021 oli ensimmäinen vuosi, jolloin käytettävissä oli koko kahden koordinaattorin työpanos. Kehittämistehtävää hoitivat 80% työajalla erikoiskirjastonhoitaja Leena Kinnunen, 100% työajalla kirjastonhoitaja Esko Nousiainen sekä 20% työajalla kirjastonjohtaja Nina Sipola. Esko Nousiaisen opintovapaan aikana 1.10.-31.12. hänen sijaisenaan toimi kirjastonhoitajana Riina Mattila. Loppuvuodesta AKE:lla oli palkattuna lisäksi graafikko Karl Simonlehto, jonka tehtävänä oli suunnitella ja kilpailuttaa AKE:n toteuttaman Lapin kirjaston strategiaprojektin strategiatyökirja. 

Yhteensä kehittämistehtävään oli sijoitettu 2 henkilötyövuotta. AKE-toiminnan vastuutettiin tiimin kesken siten, että Nina Sipola vastasi yhteistyöstä kansallisella tasolla, Leena Kinnunen vastasi tiedotuksesta, talousseurannasta ja strategiatyöstä, Esko Nousiaisen (sijaisena Riina Mattilan) vastuulla oli koulutusten suunnittelu ja Liboppi-yhteistyö. Kahden koordinaattorin työpanoksella pystyttiin vähentämään tehtävän kuormitusta ja varautumaan paremmin muuttuviin tilanteisiin. 

AKE-toiminnan ohjausta ja tukea uudistettiin siten, että aiemmin Lapin yleisten kirjastojen johtajista koostuva ohjausryhmää supistettiin. Uuteen ohjausryhmään AKE-tiimin lisäksi kuuluvat Helena Kokko ja Liisa Tastula Rovaniemen kaupunginkirjastosta, Vesa Sarajärvi Ranuan kirjastosta, Laura Pitkänen Tervolan kirjastosta ja Arja Kallatsa Sompion kirjastosta. Ohjausryhmän ensimmäinen työpaja järjestettiin 8.11.2021. AKE Lapin asioista, kuten toimintasuunnitelmasta ja toimintakertomuksesta tiedotetaan edelleen Lapin yleisten kirjastojen johtajien kokouksissa.

Tehtävän toteutus

Koronapandemian aiheuttamiin haasteisiin pystyttiin vastaamaan edellistä vuotta paremmin. Alkuvuodelle 2021 ajoitetut koulutukset toteutettiin suunnitelmien mukaan etänä, ja syksyllä pystyttiin jo järjestämään lähikoulutuspäiviä. Odotetut Lapin kirjastopäivät järjestettiin Torniossa syyskuussa, ja näiden osallistujamäärä ylitti odotukset. Kirjastopäivien palautteista kävi selväksi, että ammattilaisten kasvokkain tapaaminen on tärkeää ja vahvistaa etätapaamisia paremmin yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Toinen syksyn merkittävä tapahtuma oli opintomatka Hämeenlinnan, Tampereen ja Seinäjoen kirjastoihin, jonne osallistui noin 20 henkilöä eri puolilta Lappia. Säännöllisten verkkotapaamisten alustaksi hankittu Zoom osoittautui hyväksi valinnaksi tallennus- ja pienryhmäominaisuuksiensa vuoksi. Zoomia käytettiin noin joka toinen viikko pidettyjen Lapin kirjastojen päiväkahvien alustana. 

Alueellinen yhteistyö 

Kuluneena toimintavuonna otettiin käyttöön aikataulutus, jossa vuoroviikoin toistuvat Lapin kirjastojen päiväkahvit sekä AKE Lapin uutiskirjeen ilmestyminen. Uutta aikataulua alettiin soveltamaan syksyllä. Jaksottamisella tiedotus alueille oli säännöllistä ja helpotti koordinaattoreiden työn suunnittelua. 

Kaikille avoimia päiväkahveja järjestettiin vuoden aikana 26 kertaa, ja niiden teemoina tai vierailjoina olivat: 

 • Osaamiskartoitus / Maria Kianen, REDU
 • E-aineistot / Aija Laine VAKE
 • Exit Library – pakohuonekonsepti Lapin kirjastoille -hanke / Katja Remsu, Kemin kaupunginkirjasto
 • Tilastot / Pasi Rantanen, Rovaniemen kaupunginkirjasto
 • VOIMA / SANA -hanke / Laura Herva, Rovaniemen kaupunginkirjasto ja Lapin kirjaston lukumaskotin yleisöäänestys / Sanna Haakana, Rovaniemen kaupunginkirjasto
 • Osaamiskartoitus / Maria Kianen, REDU
 • Kansallinen lukutaitostrategia / Mervi Heikkilä, Erte
 • Monikielinen kirjasto / Riitta Hämäläinen ja Eeva Pilviö, Helsingin kaupunginkirjasto
 • Celia / Elina Kilpiö, Celia
 • Ympäristötietoisuushanke / Kimmo Korteniemi, Rovaniemen kaupunginkirjasto
 • Omatoimikahvit / Ira Cotter, Parasta palvelua omatoimisesti – hanke
 • Tutkitun tiedon teemavuosi / Päivi Litmanen-Peitsala VAKE
 • Pohjoisen verkosto ja Pohjoisen eKirjasto / Raisa Laitala, Oulun kaupunginkirjasto
 • Inarin kunnankirjaston Kirjastosta kansavallan foorumeita –hanke / Tapio Kumpula, Inarin kunnankirjasto
 • Musiikista pintaa syvemmältä, Musiikkikirjastot.fi / Tuomas Pelttari
 • AVIn hankkeet / Satu Ihanamäki & Anu Ojaranta, Aluehallintovirasto
 • Jutaava kirjasto 2 –hanke / Karoliina Juhola, Rovaniemen kaupunginkirjasto
 • Kuntapäättäjälobbaus / Tiina Väkeväinen, Tornion kaupunginkirjasto
 • Liboppi / Esko Nousiainen, Rovaniemen kaupunginkirjasto
 • VOIMA / SANA -hanke / Laura Herva ja Katja Rakkolainen, Rovaniemen kaupunginkirjasto
 • Kirjastoalan opetus / Satu Salmela, SEAMK
 • Sarjakuvat / Harri Filppa, Oulun Sarjakuvakeskus
 • Lapin kirjastopäivien ryhmätöiden purku / Anna-Maija Takala ja Liisa Tastula Rovaniemen kaupunginkirjasto, Sisko Keskitalo Enontekiön kirjasto, Pia Kusmin Tornion kirjasto, Vertti Barkholm Muonion kirjasto, Tuija Timonen Keminmaan kirjasto, Ira Karjalainen Tornionlaakson kirjasto, IIvari Koutonen Utsjoen kirjasto
 • Makerspace-hanke / Riina Mattila ja Ari Hietala, Rovaniemen kaupunginkirjasto

Näiden lisäksi päiväkahvien teemoina olivat Lapin yleisten kirjastojen kuulumiset, joita käsiteltiin myös muiden teemojen ohella pitkin kulunutta vuotta. Päiväkahvien yhteenlaskettu osallistujamäärä oli 577 henkilöä, yhden tilaisuuden keskiarvoinen osallistujamäärä oli siis 22 henkilöä. Päiväkahvien tallenteita katsottiin kaikkiaan 413 kertaa, eli yhtä tallennetta katsottiin ainakin osittain keskimäärin 20 kertaa. Kaikkia päiväkahveja ei tallennettu.

AKE:n järjestämiin tilaisuuksiin kutsuttiin myös Lapin AVI:n kirjastotoimen ylitarkastaja, millä vahvistettiin AKE:n, kirjastojen ja AVI:n välistä tiedonkulkua. 

Aluekierros

AKE Lapin tiimi toteutti keväällä 2021 virtuaalikierroksen Lapin yleisissä kirjastossa. Vierailuilla olivat mukana koordinaattorit Leena Kinnunen ja Esko Nousiainen, sekä osassa vierailuja kirjastonjohtaja Nina Sipola. AKE tiimi vieraili yhteensä yhdeksässä kirjastossa, joita olivat Tornion, Tervolan, Sompion, Sallan, Ranuan, Pellon, Kolarin, Keminmaan ja Kemijärven kirjastot. Etävierailuille osallistui kirjastoista yhteensä 44 henkeä.

Kunkin virtuaalivierailun kesto oli kaksi tuntia. Ensimmäisen tunnin aikana käytiin läpi sekä vierailukirjaston että Rovaniemen kirjaston että Lapin kirjastojen kuulumisia ja ajankohtaisia asioita. Jälkimmäinen tunti oli varattu Lapin yleisten kirjastojen henkilöstölle vuonna 2021 tehdyn osaamiskartoituksen kuntakohtaisten tulosten läpikäymiseen. Lisäksi kartoitettiin muita osaamistarpeita sekä millaista osaamista kirjastossa olisi, ja miten sitä voitaisiin jakaa Lapin alueella. Haastattelun päätteeksi pyydettiin palautetta ja kehittämisehdotuksia AKE Lapin toimintaan.

Aluekierroksen vierailujen raportti löytyy osoitteesta: https://kirjastojenlappi.fi/2022/01/28/ake-lapin-virtuaalikierros-lapin-yleisissa-kirjastoissa-2021/

Lapin kirjaston strategian päivitys

Lapin kirjaston strategian työstäminen vuosille 2021-2024 vietiin päätökseen Osana Oy:n Petri Toikkasen ohjauksessa. Strategiaa valmisteltiin työryhmässä, johon kuuluivat Rovaniemen kaupunginkirjastosta Nina Sipola, Leena Kinnunen ja Jani Ekblom, Tornionlaakson kirjastosta Tiina Väkeväinen, Tornion kirjastosta Ville Jylhä ja Lapin AVI:sta Vesa Sarajärvi. Työryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa, jonka lisäksi järjestettiin henkilökunnalle kaksi strategiatyöpajaa sekä verkkokysely strategian sisällöstä. 

Lapin kirjaston strategiasta tuotettiin työkirja, joka jaettiin jokaiselle Lapin yleisen kirjaston työntekijälle. Työkirjaa on tarkoitus käyttää niin oman osaamisen ja kehittymisen, kuin oman kirjaston ja Lapin kirjastojen yhteisön toiminnan kehittämisen liittyvien toimien ideointiin ja kirjaamiseen. Työkirjan suunnitteli graafikko Karl Simonlehto, ja siitä otettiin 500 kappaleen painos. 

Strategiatyökirja on löydettävissä tästä linkistä: https://kirjastojenlappi.fi/kirjastojen-lappi/lapin-kirjaston-strategia/

Osaamisen kehittäminen 

Vuosi 2021 oli toinen poikkeuksellinen ja haastava vuosi osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Pandemiatilanteen vuoksi kaikki koulutustilaisuuden pidettiin keväällä 2021 etänä. Syksyllä pandemiatilanne salli hetken aikaa myös lähikoulutusten järjestämisen. Koulutusten lisäksi AKE Lappi tarjosi alueen henkilöstölle osaamisen kehittämisen tueksi vertaisoppimismahdollisuutta, tietoa ja tukea sähköisen oppimisalustan, Libopin, valtakunnallisille avoimista kursseista, opintomatkan Hämeenlinnan, Tampereen ja Seinäjoen kirjastoihin sekä säännöllisiä koko alueen kattavia virtuaalisia palavereja, joihin kutsuttiin erilaisia asiantuntijoita jakamaan tietoa. Vuoden alussa AKE Lappi toteutti Lapin kirjastojen henkilökunnalle suunnatun osaamiskartoituksen. Osaamiskartoitus toteutettiin yhdessä REDU Edu Oy:n kanssa. Osaamiskartoituksesta pidettiin Lapin kirjastojen päiväkahveilla sekä alkuinfo tammikuussa että yleiskatsaus kyselyn tuloksiin maaliskuussa.

Koulutukset

Vuoden 2021 aikana alueellinen kehittämistehtävä järjesti yhteensä 14 eri koulutusta. Koulutuksista 4 lähikoulutuspäivää (sisältäen kaksipäiväisen Lapin kirjastopäivät), 9 etäkoulutusta, 1 verkkokurssi ja 1 opintomatka. Koulutusten toteutustavoista ohjattua verkkokurssia ja opintomatkaa ei oltu toteutettu aiemmin. 

Koulutuksilla vastattiin aiemmissa selvityksissä esiin tulleisiin ammattitaidon ongelmakohtiin sekä vastattiin nopeasti uusiin, tuoreessa osaamiskartoituksessa löydettyihin, osaamisen vajeisiin. Lisäksi koulutuksiin vaikutti vuoden 2021 esillä olevat teemat, kuten tutkitun tiedon teemavuosi ja yleisten kirjastojen demokratiatyö. Näistä teemoista järjestettiin koulutusta misinformaatiosta sekä Erätauko-menetelmästä. Sisältökoulutusta järjestettiin selkokirjallisuudesta sekä Celia-aineistosta. Celia-osaaminen koettiin laajasti osaamiskartoituksessa heikoksi, joten koulutukset vastasivat myös ilmi tulleeseen tarpeeseen. Celia-koulutukset järjestettiin yhteistyössä Celia-kirjaston kanssa. Osaamiskartoituksesta yhdeksi kehityskohteeksi nousi myös tiedonhaun taitojen vahvistaminen, erityisesti avoimista sekä tieteellisistä lähteistä. Vajeeseen vastattiin kahden webinaarin sarjalla, joka järjestettiin yhteistyössä Lapin yliopiston kirjaston kanssa.

Digiä opastamaan -verkkokurssilla keskityttiin ohjaustaitojen parantamiseen. Tarve koulutukseen nousi vuonna 2020 alkuvuodesta päättyneen digihankkeen loppukyselystä. Pelikoulutusta alueelle järjestettiin yhteistyössä Kemin kaupunginkirjaston Exit Library –pakohuonekonsepti Lapin kirjastoille –hankkeen kanssa. Vuodelta 2020 siirtynyt asiakaspalvelukoulutus järjestettiin syksyllä ja päivään lisättiin asiantuntijaluento Nepsy-asiakkaan kohtaamisesta. Marraskuussa AKE järjesti lisäksi opintomatkan, jonka aikana vierailtiin Hämeenlinnan, Tampereen ja Seinäjoen kirjastoissa.

Vuoden yksittäinen kohokohta oli tällä kertaa syyskuun lopulla Torniossa pidetty Lapin kirjastopäivät. Kirjastopäiville osallistui yhteensä 81 henkilöä ja osallistujia oli jokaisesta Lapin kunnasta. Kouluttajina kirjastopäivillä toimivat: Johanna Riippi (Mukamas Learning Design), Esko Nousiainen ja Liisa Tastula (AKE Lappi & Rovaniemen kaupunginkirjasto), Kimmo Korteniemi (Rovaniemen kaupunginkirjasto), Sanna Haakana ja Hertta Alajärvi (Rovaniemen kaupunginkirjasto & Sodankylän kirjasto), Anita Alamaunu (Tornion Aineen taidemuseo), Laura Nuuttila ja Ida Teeri (Kemin kaupunginteatteri) sekä Ilkka Halava (Prime Frontier). Muut vuoden aikana kouluttajana toimineet löytyvät alla olevasta taulukosta.

Taulukko: Vuoden 2021 AKE Lapin koulutukset

 

Päivämäärä

Koulutuksen nimi Koulutusmuoto, paikkakunta ja mahdollinen kouluttaja Osallistujamäärä (suluissa tallenteen katselukerrat)
9.2. Näin meitä huijataan – vinkkejä misinformaation tunnistamiseen ja torjuntaan Etäkoulutus /

Johanna Vehkoo

40 (84)
29.3.-31.5. Digiä opastamaan – ohjaamista oppimaan Verkkokurssi /

Kai Halttunen

30
19.4. Kemin kaupunginkirjaston Exit Library –pakohuonekonsepti Lapin kirjastoille –hankkeen pelikoulutus, osa 1 Etäkoulutus /

Mikko Meriläinen

17 (13)
20.4. Kemin kaupunginkirjaston Exit Library –pakohuonekonsepti Lapin kirjastoille –hankkeen pelikoulutus, osa 2 Etäkoulutus /

Rami Sihvo

17 (11)
21.4. Kemin kaupunginkirjaston Exit Library –pakohuonekonsepti Lapin kirjastoille –hankkeen pelikoulutus, osa 3 Etäkoulutus /

Katja Remsu

21 (15)
28.4. Selkokirjat nuorten aikuisten ja aikuisten lukutaidon tukena Etäkoulutus /

Sanna-Leena Knuuttila (Tmi Selkenee)

24 (53)
9.6. Celia-koulutus, ryhmä 1 Etäkoulutus /
Elina Kilpiö
(Celia)
14
19.8. Celia-koulutus, ryhmä 2 Etäkoulutus /
Elina Kilpiö
(Celia)
17
23.9.-24.9. Lapin kirjastopäivät Lähikoulutus, Tornio 81
19.10. Haastavat kohtaamiset asiakaspalvelussa Lähikoulutus, Rovaniemi /

Pirjo Matinmikko (Ksakki ry),

Jukka Virtala & Heidi Syrjäkari (Sisä-Savon Sävelet ry)

12
10.11. Tiedonhaun koulutus, osa 1 Etäkoulutus /

Heidi Minkkinen, Tiina Siro ja Kati Vuontisjärvi
(Lapin yliopiston kirjasto)

30 (60)
18.11. Erätauko-koulutus Lähikoulutus, Rovaniemi /

Tarja Eloranta
(KM Future)

15
23.-24.11. Opintomatka Hämeenlinnan, Tampereen ja Seinäjoen kirjastoihin Opintomatka 21
2.12. Tiedonhaun koulutus, osa 2 Etäkoulutus /

Heidi Minkkinen, Tiina Siro ja Kati Vuontisjärvi
(Lapin yliopiston kirjasto)

30 (31)

Yhteensä 14 eri koulutusta. Koulutuksista 4 lähikoulutuspäivää (sisältäen kaksipäiväisen Lapin kirjastopäivät), 9 etäkoulutusta, 1 verkkokurssi ja 1 opintomatka.

Koulutuksiin osallistuneet

AKE Lapin vuoden 2021 koulutuksiin osallistui yhteensä 370 henkilöä, joista 355 henkilöä oli Lapin kirjastoista. Etäkoulutukset mahdollistivat osallistumisen myös alueen ulkopuolelta, mutta muulta osallistuneiden määrä jäi maltilliseksi. Yksittäisiä osallistujia AKE Lapin koulutuksiin tuli Diakonia-ammattikorkeakoulusta, Hausjärveltä, Karkkilasta, Kemiöstä, Lappeenrannasta, Oulusta, Sonkajärveltä, Tampereelta ja Vihdistä. Lisäksi Kemin kaupunginkirjaston pakohuonehankkeen webinaareissa kaksi osallistujaa tuli Haaparannalta, Ruotsista.

Yksilöllisiä koulutukseen osallistujia Lapissa, eli henkilöitä, jotka osallistuivat yhteen tai useampaan koulutukseen, oli yhteenä 135, joka on arviolta n. 84 % koko Lapin kirjastojen henkilökunnasta. Lukema on erittäin korkea ja siihen on oltava todella tyytyväinen. Etäkoulutukset pääsääntöisesti tallennettiin ja tallennetta jaettiin alueen sisällä piilotetulla Youtube-kanavalla. Tallenteiden katseluaika riippui kouluttajien kanssa tehdyistä sopimuksista. Koulutustallenteita katsottiin yhteensä 267 kertaa. Luvussa täytyy huomioida se, että tallenteen seuraamisen kestoista ei ole tietoa, eli tallenteita saatettiin katsoa kokonaan tai vain ensimmäiset minuutit.

Taulukko. Koulutuksiin osallistuneet vuonna 2021

 

Koulutuksiin osallistuneet yhteensä 370 henkilöä
Koulutuksiin osallistuneet Lapin kirjastosta (Lapin kirjastojen henkilökunnan koko n. 160 henkilöä) 355 henkilöä
Yksilölliset koulutuksiin osallistuneet Lapin kirjastosta (Lapin kirjastojen henkilökunnan koko n. 160 henkilöä)  135 henkilöä

 

AKE Lapin koulutuksiin osallistuttiin Lapin kunnista kiitettävästi. Jokaisesta Lapin kunnasta osallistuttiin vähintään yhteen koulutustapahtumaan, mihin on syytä olla hyvin tyytyväinen. Koulutuksista selvästi suosituin oli Torniossa järjestetyt Lapin kirjastopäivät, johon osallistuttiin jokaisesta Lapin kirjastosta. Laajaan kiinnostukseen ja aktiiviseen osallistumiseen on syytä olla tyytyväinen. 

Lapin kunnista AKE Lapin koulutuksiin osallistuttiin seuraavasti

 

Kunta/Organisaatio Osallistujat yhteensä Koulutusten määrä
Enontekiö 5 4
Inari 9 6
Kemi 16 9
Kemijärvi 31 13
Keminmaa 9 4
Kittilä 6 4
Kolari 9 4
Muonio 10 8
Pelkosenniemi 1 1
Pello 5 4
Posio 16 10
Ranua 12 8
Rovaniemi 122 14
Salla 16 7
Savukoski 1 1
Simo 12 8
Sodankylä 17 10
Tervola 21 13
Tornio 26 9
Utsjoki 2 2
Ylitornio 9 4

 

Koulutuspalaute

 

Järjestetystä koulutustilaisuuksista pyydettiin osallistujilta palautetta. Palautekyselyjä lähetettiin kaikille koulutuksiin osallistuneille ja palautelomakkeita palautui 195 kappaletta, eli palautetta antoi 52,70 % koulutuksiin osallistuneista. Palauteen jättämisen tärkeyttä tulee tulevaisuudessa korostaa entisestään, jotta palauteprosenttia saataisiin nostettua paremmaksi.

Palautekyselyssä pyydettiin avoimen palautteen lisäksi numeraalista arviota arvosteluasteikolla 1 – 5 kysymyksiin: koulutus vastasi tarpeisiini, sain koulutuksesta uutta tietoa, koulutus innosti lisätiedon ja -taidon hankintaan, koulutuksen sisältöjä siirtyy kauttani muuallekin työyhteisööni, olen tyytyväinen koulutukseen kokonaisuutena, sain ennakkoon riittävästi tietoa koulutuksesta sekä koulutustila oli sopiva. Yksittäisten koulutusten palautteiden keskiarvo vaihteli 3,66 – 4,60 välillä, kokonaiskeskiarvon ollessa 4,23. Parhaat numeropalautteet saatiin Rovaniemellä järjestetystä Erätauko-koulutuksesta.

Vaikka koulutuspalautteissa saatiin suhteellisen hyviä arvoja, kysymyksen ”Koulutuksen sisältöjä siirtyy kauttani muuallekin työyhteisööni” vastausten keskiarvo oli heikoin (3,93). Vaikka kyseinen kysymys sai koulutuksesta riippuen vaihtelevan arvosanan, tulee tulevaisuudessa kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, ettei osaamisen kehittyminen jää vain yksilötasolle, vaan se kulkeutuisi laajemmin työyhteisöjen hyödyksi. Erityisesti etäkoulutukset ovat haastavia, sillä verkkotapaaminen ei aina tarjoa luontaisia tilaa tai mahdollisuutta ajatusten vaihdolle tai reflektiolle.

Taulukko. Koulutuksiin osallistuneet ja koulutuspalautteet vuonna 2021

 

Koulutuksiin osallistuneet yhteensä 370 henkilöä
Saadut koulutuspalautteet 195 kappaletta
Koulutuspalautteen vastausprosentti 52,70 %

 

Seuraavaan taulukkoon on koottu kaikkien koulutusten keskiarvoiset numeraaliset arviot palautelomakkeen kysymyksiin. Arvosteluasteikko oli 1 – 5.

 

Koulutus vastasi tarpeisiini 4,22
Sain koulutuksesta uutta tietoa 4,25
Koulutus innosti lisätiedon ja -taidon hankintaan 4,08
Koulutuksen sisältöjä siirtyy kauttani muuallekin työyhteisööni 3,93
Olen tyytyväinen koulutukseen kokonaisuutena 4,32
Sain ennakkoon riittävästi tietoa koulutuksesta 4,31
Koulutustila oli sopiva 4,49
Palautteiden kokonaiskeskiarvo 4,23

Liboppi

Esko Nousiainen AKE Lapista osallistui vuoden aikana aktiivisesti Libopin toimituskunnan toimintaan ja kokouksiin. Esko Nousiaisen opintovapaan ajan toimituskunnan toimintaan osallistui Riina Mattila.

Libopin toimituskunta lanseerasi Libopin virallisesti valtakunnallisessa tapahtumassa 9.9.2021. Vaikka oppimisalusta olikin ollut jo laajasti käytössä, haluttiin Liboppi nostaa vielä näkyvämmin esille valtakunnallisessa tapahtumassa. Valtakunnallisen ohjelman lisäksi AKE Lappi järjesti lanseerauspäivänä Liboppiin keskittyvät päiväkahvit, jossa kekityttiin Libopin käyttöön ja sieltä löytyviin kurssisisältöihin.

AKE Lapin koulutuksista yksi toteutetiin verkkokurssina käyttäen alustana Liboppia. Kurssi keskittyi digiopastustapahtumien ohjaamiseen. Toive ohjaamisen kouluttamisesta tuli alueellisen digitukihankkeen loppukyselystä, mistä kävi ilmi, että itse digiopastustapahtuman ohjaamisen osaamiseen oli jäänyt vajetta. Kurssin vetäjänä toimi Kai Halttunen ja itse kurssi sisälsi 8 moduulia aineistoineen ja tehtävineen. Lisäksi kurssin aikana järjestettiin 3 etätapaamista kouluttajan kanssa, jossa sisältöjä ja tehtäviä käytiin läpi. Kurssille ilmoittautui 34 henkilöä, joista 27 suoritti kurssin loppuun saakka ja yhteensä 30 vähintään puolet kurssin kokonaisuudesta. Kurssin suoritusaika oli 29.3.-31.5.2021.

AKE Lapin resurssit eivät riittäneet kaikille avoimen valtakunnallisen kurssikokonaisuuden toteuttamiseen. Kaikille avoimista kursseista tiedotettiin alueen kirjastojen työntekijöitä samalla kannustaen liittymään kursseille ja suorittamaan kokonaisuuksia. Lisäksi AKE Lappi jakoi keskitetysti alueen kirjastojen henkilökunnalle kursseille mahdollisesti tarvittavia kurssiavaimia.

Loppuvuodesta 2021 AKE oli mukana suunnittelemassa ja luomassa e-aineistoihin ja -palveluihin keskittyvää Liboppi-kurssia, jonka on tarkoitus toimia uuden Pohjoisen eKirjaston palveluvalikoiman koulutus- ja perehdytysmateriaalina. Kurssi on tarkoitettu Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleisten kirjastojen työntekijöille ja se pohjautui Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan aiempaan e-aineistojen ja -palvelujen Liboppi-kurssiin. Valmis kurssi otetaan käyttöön vuoden 2022 alussa ja se on osa e-aineistojen sisältökoulutusta.

Vertaisoppiminen

Vertaisoppimassa oli vuoden 2021 aikana 3 henkilöä Sompion, ja Utsjoen kirjastoista, vertaisoppimispäiviä oli yhteensä 8. Oppimispäivien aiheena oli esimerkiksi tutustuminen kirjastoautotoimintaan, kaukopalveluun, mystery shopping -konseptiin, kansainväliseen yhteistyöhön, saamelaiskirjastopalveluihin sekä lasten- ja nuortenkirjastotyöhön. Lisäksi toteutettiin yksi Rovaniemen kirjaston työntekijän vetämä vertaisopetuspäivä Torniossa, missä aiheena oli uudenlaisen tapahtuman tuottaminen Torniossa. 

Vertaisoppimispäivista oppijat kirjoittivat raportit, joista Tiina Heinäsen vertaisoppimispäivä Posiolla sekä Kati Vuoriaron vierailu Sodankylän kirjastoautoon on julkaistu Kirjastojenlappi.fi -sivulla. 

Pohjoisen verkosto –hanke

Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueiden kirjastojen esihenkilöille sekä muissa työnjohdollisissa tehtävissä toimiville henkilöille suunnattu, vuonna 2020 alkanut Pohjoisen verkosto -hanke vahvisti Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan AKE-toimijoiden ja esimiesten yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Hankkeessa toteutettiin yhdessä alueiden AKE-toimijoiden ja AVI:en kirjastotarkastajien kanssa Pohjois-Suomen yleisten kirjastojen esimiespäivä 1.9.2021. Alunperin kaksipäiväiseksi lähitapaamiseksi tarkoitetut päivät jouduttiin koronapandemian vuoksi supistamaan yhteen etäpäivään. Tapaamiseen osallistui yhteenä 80 henkeä, joista noin neljännes oli Lapin alueelta.  Huomionarvoista on, että osallistujia oli kahta lukuunottamatta kaikista Lapin kunnista. 

Ennen Pohjois-Suomen yleisten kirjastojen esimiespäiviä hankkeessa järjestettiin kaksi eri teemaista verkostotapaamista etäyhteydellä. 23.2.2021 webinaarin teemana oli päättäjäviestintä, johon osallistui yhteensä 51 henkilöä, joista 19 henkilöä Lapin kirjastoista. 11.5.2021 järjestettyyn verkostoitumiswebinaariin osallistui 37 henkilöä, joista 18 henkilöä Lapin kirjastoista. AKE Lappi osallistui webinaarien suunnitteluun ja oli lisäksi fasilitointiapuna tapahtumissa. 

Pohjoisen verkostolle otettiin käyttöön yhteinen Teams-kanava Oulun kaupungin Teams-ympäristössä, jossa on tarkoitus jatkaa verkostoitumista. Hanke päättyy alkuvuodesta 2022 ja siinä järjestetään vielä yksi verkostotapaaminen. Hankkeen päätyttyä verkoston ylläpitäminen ja tapahtumien tuottaminen tulee siirtymään osaksi Oulun ja Rovaniemen AKE-tehtäviä. 

Osaamiskartoitus

Vuonna 2020 aloitettu osaamiskartoituksen valmistelu jatkui vuonna 2021 henkilöstölle tehdyllä osaamiskartoituksella, jonka toteutti REDU Edu Oy. Kutsu osaamiskartoitukseen lähetettiin 142 henkilölle. Kartoituksessa oli mukana henkilön itsearvio ja esimiehen tekemä arvio, joista molemmat molemmat arviot tehtiin 125 henkilölle (88,03%). Vain toinen arvio tehtiin 15 henkilölle (10,56%) ja molemmat arviot jäi tekemättä 2 henkilölle (1,41%). Kokonaisuutena lähes kaikille (98,59 %) alueen työntekijöistä tehtiin ainakin toinen arvio. 

Jokainen kartoitukseen osallistunut sai ladattavaksi henkilökohtaisen osaamiskortin, joita voidaan käyttää henkilön osaamisen kehittämisen suunnitteluun ja kehittymisen arviointiin. Lisäksi kartoituksesta koostettiin ammattiryhmittäin (kirjastovirkailija, kirjastonhoitaja, kirjastotoimenjohtaja)  ja kirjastoittain osaamisprofiilit, jotka olivat pohjana niin Lapin strategian päivittämisessä kuin osaamisen kehittämisen suunnittelussa tuleville vuosille. 

Kartoituksen mukaan osaamisessa on vaihteluja henkilöiden ja paikkakuntien välillä. Kartoituksessa nousi esille mm. seuraavia kehittämistä vaativia kokonaisuuksia: 

 • tietoturvan perusosaaminen ja some-osaaminen 
 • hanke-osaaminen 
 • informaatio- ja kirjastopalveluihin liittyvät tiedonhakutaidot
 • erilaisten aineistojen hallinta- ja opastustaidot
 • henkilöstön kehittämisosaaminen
 • tutkimus- ja kehittämisosaaminen.

Kartoitus osoitti kuitenkin, että kehittymistä on tapahtunut edelliseen, vuoden 2017 kartoitukseen verrattuna  mm. näissä kokonaisuuksissa: lakien ja säädösten tunteminen, töiden suunnittelu ja organisointi, verkostoitumistaidot, sidosryhmien tuntemus ja verkkokokoustaidot. 

Osaamiskartoituksen tulosten pohjalta on tarkoitus laatia tarkempia kirjasto- ja aluekohtaisia suunnitelmia. Suunnitteluun haluttiin kuitenkin mukaan syksyllä perustettu AKE Lapin ohjausryhmä, joka jatkaa asian parissa vuonna 2022. 

Tiedotus

Viestinnän keskeisiä kanavia ovat verkkotapaamiset ja lähikokoukset, AKE Lapin uutiskirje,  verkkosivu kirjastojenlappi.fi, kirjastonjohtajien WhatsApp-ryhmä, Lapin yleisten kirjastojen  suljettu Facebook-ryhmä sekä sähköposti. 

AKE Lapin uutiskirje vahvisti paikkaansa tiedotuksessa säännöllisen ilmestymisen ja kasvavan tilaajamäärän kautta. Vuoden aikana uutiskirjeen tilaajamäärä kasvoi 72:sta loppuvuoden 105 tilaajaan. Tilaajista 100 henkeä oli Lapista, loput mm. muiden alueiden AKE-koordinaattoreita. Uutiskirjeitä lähetettiin kaikkiaan 18 kappaletta, ja keskimäärin 74% tilaajista avasi uutiskirjeen. Suosituimpia klikkauksia uutiskirjeessä olivat läpi vuoden Lapin kirjastojen viikkopalaverien ohjelma sekä koulutustiedotteet. Näiden lisäksi kiinnostusta klikkausten muodossa herättivät mm. vertaisoppimisraportit, Lapin kirjaston johtoryhmän kokousten koosteet, erilaiset raportit ja ajankohtaiset uutiset esimerkiksi yhteisistä tapaamisista tai palvelujen muutoksista. 

AKE viesti myös Lapin yleisten kirjastojen suljetussa Facebook-ryhmässä sekä kirjastonjohtajien WhatsApp-ryhmässä. 

AKE Lapin verkkosivu kirjastojenlappi.fi toimii Xetnetin ylläpitämässä webhotellissa, mutta sisällöistä vastaa AKE Lappi-tiimi. Verkkosivuja käytetään mm. koulutuksista ja ajankohtaisista aiheista tiedottamiseen. Sivuille on myös pyritty kokoamaan yhteisten palveluiden ohjeita. Lapin kirjastoilla on myös yhteinen Google-verkkotunnus, johon kootaan ohjeita, tiedotteita, markkinointimateriaalia yms., ja näiden sivujen suhde esimerkiksi Kirjastojenlappi.fi – sivuun on ollut keskustelussa. Lapin kirjaston strategiatyössä nousi esille tiedon hajanaisuus eri palveluissa, ja toiveena alueelta esitettiin yhteisen tiedonhallinnan uudistamista. Sivuston käyttöä ei kuitenkaan ole rajattu, vaan se on avoimesti saatavilla. 

Materiaalit, laitteet ja ohjelmat

Vuonna 2020 hankittuihin kahteen mediaboksiin hankittiin käyttäjien toiveesta lisälaitteina peliohjaimia. Virtuaali- ja Tuota-boksit ovat olleet kierrossa alueella koko vuoden 2021. 

AKE Lapilla on käytössä Emaileri-palvelu uutiskirjeiden tuottamiseen.

Etäyhteyksiä, virtuaalitapaamisia ja -kokouksia varten hankittiin lisenssejä Zoom-etäyhteysohjelmaan. AKE-koordinaattorit koulutettiin Zoomin käyttöön keväällä 2021. Toiminnan varmistamiseksi sekä Emaileri- että Zoom-ohjelmaan hankittiin useampia lisenssejä nimettynä AKE-koordinaattoreille. 

Kirjastojenlappi.fi -sivustoon ostetaan webhotelli-palvelu Xetnet-yritykseltä. Varsinainen ylläpito on AKE-koordinaattorien vastuulla. 

 

Verkostoituminen

AKE Lapin koordinaattorit osallistuivat AKE-alueiden yhteisiin tapahtumiin, kuten neljä kertaa järjestetyille AKE kahveille. Koordinaattorit osallistuivat myös AKE-koordinaattoreille suunnattuun koulutukseen. Kehittämistehtävästä vastaava Nina Sipola osallistui VAKE/AKE-johtajien vapaamuotoisiin tapaamisiin yhdeksän kertaa.

Lähitapaamisia AKE-alueiden toimijoille ei Covid 19-pandemian vuoksi järjestetty lainkaan. 

AKE-toimijoiden yhteisessä käytössä oleva Teams on osoittautunut toimivaksi tiedotuksen ja keskustelun alustaksi. 

Talouden toteutuma

AKE Lapille haettiin avustusta vuodelle 2021 toiveikkaana, että koronapandemia päättyisi, ja lähikoulutukset ja tapaamiset olisivat mahdollisia. Haettua avustusta ei saatu täysimääräisenä, mistä syystä matka- ja majoituskuluihin varattavaa summaa pienennettiin. 

Kevätkaudella lähitapaamiset eivät olleet mahdollisia, mutta syksyllä pystyttiin toteuttamaan kaksi isoa tapahtumaa, Lapin kirjastopäivät ja opintomatka. Tästä huolimatta matka- ja majoituskulut jäivät vielä arvioitua pienemmiksi, ja näihin varattua resurssia siirrettiin asiantuntijakuluihin sekä graafikon palkkaamiseen loppuvuodesta. 

Avustuksesta oli tarkoitus tehdä käyttötarkoituksen muutoshakemus ministeriön asiointipalveluun, mutta valitettavasti pyyntö lähti eteenpäin vasta tammikuussa 2022, avustuksen käyttöajan päätyttyä. Muutospyyntö laadittiin, koska koronapandemian pitkittymisen vuoksi suunnitellut AKE-koordinaattoreiden vierailut alueen kirjastoihin jouduttiin perumaan. Myös suunnitellut lähitapaamisen AKE-johdon ja –koordinaattoreiden kanssa peruttiin.  Suunniteltuja koulutuksia jouduttiin muuttamaan lähitapaamisista webinaareiksi, esim. Pohjosen verkoston suunniteltu kaksipäiväinen tapaaminen Kuusamossa toteutettiin webinaarina. Osa toteutumattomista lähikoulutuksista oli suunniteltu keväälle 2021, eikä niitä ollut mielekästä järjestää webinaareina. Näiden peruutusten ja muutosten vuoksi koulutussuunnitelmaa muutettiin, ja tarjontaan lisättiin webinaareina järjestettäviä koulutuksia. 

AKE Lapin kulut ylittivät saadun avustuksen 591 eurolla. 

Taulukko. AKE Lapin talousarvion toteutuma vuonna 2021

 

Alueellinen kehittämistehtävä Lappi 2021 Talousarvion toteutuma
Haettu avustus Toteutuma
Palkat 92 776 94 849
Asiantuntijakulut 20 900 27 222
Matka- ja majoituskulut 19 250 8 084
Tilavuokrat 800 699
Koulutusten kahvitarjoilut 1 800 1 478
Muut kulut 34 812 36 706
Laitteet, materiaalit ohjelmat 3 932 1553
YHTEENSÄ 174 270 170 591
MYÖNNETTY AVUSTUS 170 000 170 000
MUUT TULOT 232
Budjetin ylitys, Rovaniemen kaupungille maksettavaksi jäävää 359

 

Arviointi ja jatkosuunnitelmat

AKE Lappi pystyi toteuttamaan vuodelle 2021 laaditun toimintasuunnitelman lähes suunnitelman mukaan huolimatta jatkuneesta koronapandemiasta. Kevään aikana koulutukset toteutettiin webinaareina, mutta syksyllä pystyttiin jo järjestämään asiakaspalvelu- ja Erätauko-koulutukset lähipäivinä. Syyskuussa järjestetyistä Lapin kirjastopäivistä saatiin erittäin hyvää palautetta – yhteisiä tapaamisia oli toivottu ja odotettu, mikä näkyi päivien suuressa osallistujamäärässä. Marraskuussa toteutettu opintomatka oli myös odotettu mahdollisuus päästä tutustumaan kirjastoihin Lapin ulkopuolella.

Joka toinen viikko toistuvien Lapin kirjaston päiväkahvien konseptia muutettiin, ja vuoden aikana päiväkahveilla saatiin monipuolisesti tietoa kirjastoalan ajankohtaisia asioista. Päiväkahvien kanssa vuoroviikkoina ilmestyvät AKE Lapin uutiskirjeet täydensivät kirjastojen henkilökunnalle kohdennettua tiedotusta.

Vuoden aikana saatiin valmiiksi Lapin kirjaston strategiatyökirja, jolla strategiaa päästään jalkauttamaan koko kimpan, oman kirjaston ja yksilön tasolla. 

Kysely Rovaniemen kaupunginkirjaston alueellisen kehittämistehtävän toiminnasta

AKE Lappi järjesti syksyllä Lapin alueelle kohdistetun kyselyn, jossa pyydettiin arvioimaan laajasti Rovaniemen kaupunginkirjaston alueellisen kehittämistehtävän toiminnan onnistumista. Kyselyn toteutti tilattuna opiskelijatyönä Esko Nousiainen. Kysely sisälsi kaksi isoa pääteemaa. Ensimmäiseksi keskityttiin AKE Lapin toiminnan arviointiin ja kehittämiseen ja toiseksi kerättiin dataa siitä, millainen rooli alueellisella kehittämistehtävällä on tiedonhankinnan lähteenä ja kuinka luotettava tiedonlähde se on. Jälkimmäisen pääteeman aineistoa käytettiin Nousiaisen opintoihin kuuluvan tutkimusmenetelmät-kurssin kurssityönä olevan suppean empiirisen tutkimuksen aineistona. Kyselystä saatua dataa tullaan käyttämään vertailupohjana tulevaisuuden kyselyille.

Kysymyksiä kyselyssä oli, sen luonteesta johtuen, yhteensä 38, mikä on kohtalaisen suuri lukumäärä. Valtaosa kysymyksistä oli väitemuotoisia ja niihin vastattiin asteikolla 1-5, jossa arvo 1 tarkoitti ”täysin eri mieltä” ja 5 ”täysin samaa mieltä”. Lisäksi mukana oli muutama monivalintakysymys sekä muutamia avokysymyksiä. Kysely oli auki alueen henkilöstölle 29.10.–12.11. välisen ajan.

Kyselyssä ei kerätty yksilöivää tietoa eli siinä ei kysytty. Kysymykset ryhmiteltiin kattamaan seuraavat teemat: tietämys alueellisen kehittämistehtävän lakisääteisistä tehtävistä, tietämys Lapin alueen alueellista kehittämistehtävää tekevistä henkilöistä, erikokoisten kirjastojen tarpeiden huomiointi, alueellisen kehittämistehtävän viestitä, alueellisen kehittämistehtävän koulutukset, vuorovaikutuksen tukeminen sekä alueellista kehittämistehtävää hoitavien koordinaattorien ammattitaito. Lisäksi opiskelijan kurssityötä varten kysymyksiä tarkennettiin koskemaan alueellisen kehittämistehtävän roolia, merkitystä ja luotettavuutta vastaajan työssä tarvitseman tiedon, kirjaston toimintaa vahvistavan tiedon, omaa osaamista vahvistavan tiedon sekä kirjastojen keskinäistä vuorovaikutusta vahvistavan tiedon hankinnassa.

Vastauksia kertyi yhteensä 48, mikä on n. 30 % koko Lapin kirjastojen henkilökunnasta. Kysymysten lukumäärä saattoi karsia vastausten määrää. Kyselyn tulos kuitenkin antaa mukavasti vertailukelpoista dataa myöhempiä vuosia varten, sillä kysely on tarkoitus uusia karsittuna versiona lähivuosien aikana. Kyselyn tuloksia ei ennätetty vuoden 2021 aikana analysoida kuin pääosin. Tulokset käydään tarkemmin läpi vuoden 2022 alkupuolella.

Kyselyn vastausten perusteella vastaajat pitävät alueellisen kehittämistehtävän toimintaa varsin onnistuneena. Alueellista kehittämistehtävää hoitavat koordinaattorit olivat erittäin hyvin tunnettuja, ja 60,5 % vastaajista oli hyvin tietoisia siitä, mitä alueellisen kehittämistehtävän lakisääteisiin tehtäviin kuuluu. Erikokoisten kirjastojen tarpeiden huomioimisessa todettiin alueellisessa kehittämistehtävässä onnistuneen kohtalaisesti tai hyvin.

AKE Lapin viestintää pidettiin onnistuneena ja viestinnän määrää sopivana. Tärkeimpinä viestintäkanavina pidettiin AKE Lapin uutiskirjettä, Lapin kirjastojen päiväkahveja sekä sähköpostia. Koulutussisällöt ja -menetelmät koettiin yleisellä tasolla onnistuneiksi. Lisäksi koulutuksiin oltiin kyselyyn vastaajien mukaan joko hyvin kohtalaisen hyvin tai erittäin hyvin (87,6 %). Etä- ja lähikoulutukset koettiin mieluisimmiksi tavoiksi kouluttautua.

AKE Lapin tuki Lapin kirjastojen keskinäiselle vuorovaikutukselle koettiin onnistuneen hyvin tai erittäin hyvin. Henkilökohtaisen verkostoitumisen tukemisessa AKEn koettiin onnistuneen kohtalaisesti tai hyvin. Alueellista kehittämistehtävää hoitavien koordinaattorien ammattitaito koettiin pääasiallisesti erittäin hyväksi ja koordinaattorit olivat olleet vastausten perusteella myös saavutettavissa joko erittäin hyvin tai hyvin.

Kyselyn kysymysten 21–38 vastauksia käytettiin opiskelijan kurssityössä. Suppean empiirisen tutkimuksen johtopäätöksessä todettiin, että alueellista kehittämistehtävää pidettiin toimialueella hyödyllisenä tiedonlähteenä yleisiä kirjastoja ja henkilöstön osaamista kehittävässä sekä yleisten kirjastojen keskinäistä yhteistoimintaa edistävässä kontekstissa. Lisäksi kehittämistehtävällä on ollut positiivisia vaikutuksia tiedonhankintaan ja sen roolia pidettiin kohtalaisen vaikuttavana.  Alueellinen kehittämistehtävä koettiin myös luotettavana tiedonlähteenä.

Vertailu edellisen vuoden toimintaan

Verrattaessa AKE Lapin toiminnalle asetettuja mittareita vuoden 2020 tasoon, toiminnassa on nähtävissä määrällistä kehittymistä. Laadullista arviointia toiminnasta on saatu suorassa palautteessa sekä esimerkiksi alueen kirjastoihin tehdyillä virtuaalivierailuilla. 

Taulukko. AKE Lapin toiminta vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2020

 

Mittari Toteutuma 2020 Toteutuma 2021
Koulutusten määrä Koulutukset pystyttiin pääsääntöisesti toteuttamaan joko lähi- tai etäkoulutuksina Koulutukset pysyttiin järjestämään lähes suunnitelman mukaan. Koulutusten yhteismäärä 14. 
Lähikoulutuksiin osallistujien määrä 19,6 osallistujaa / koulutus 36 osallistujaa / koulutus
Verkkokoulutuksiin osallistujien määrä 23,83 osallistujaa / koulutus 23,33 osallistujaa / koulutus
Osallistuminen koulutuksiin eri kirjastoista Koulutuksiin osallistui 2- 55 osallistujaa kunnista lukuun ottamatta kolmen kunnan seutukirjastoa.  Koulutuksiin osallistui 1-122 henkilöä kaikista Lapin alueen kunnista. 
Koulutuspalautteiden arvioiden keskiarvo 4,17 (mittariasteikko 1 – 5) 4,23 (mittariasteikko 1 – 5)
Vertaisoppijoiden määrä 2 vertaisoppijaa. Osallistujien määrää rajoittivat mm. kuntien matkustusrajoitukset.  4 vertaisoppijaa, yhteensä 8 vertaisoppimispäivää
Lapin kirjaston viikkopalavereiden tavoittavuus Verkkoalustojen vaihtumisen vuoksi ei ole tarkkaa tietoa. Osallistuminen oli kuitenkin aktiivista, joten oletettavasti tavoitteeseen päästiin.  Nimeksi vakiinnutettiin Lapin kirjastojen päiväkahvit. Osallistujia yhteensä 577, tallenteita katsottu 413 kertaa. 
Kirjastojenlappi.fi – sivuston uutisten tilaajat Verkkosivun uutisten tilausmahdollisuuden sijaan päätettiin hankkia uutiskirje, jolla oli tilaajia 73.  Uutiskirjeen tilaajia vuoden 2021 lopussa yhteensä 105 henkeä. 
Seuraajien määrä AKE-Lapin Instagramissa Instagram -tiliä ei perustettu vuoden 2020 aikana.   Instagram-tiliä ei perustettu vuoden 2021 aikana. 

 

AKE Lapin toimintaa arvioidaan ja kehitetään edelleen itsearvioinnilla, mahdollisilla kyselyillä henkilökunnalle ja tilastotietojen perusteella. Vuonna 2022 AKE Lapin toimintaan käytetään edelleen kaksi henkilötyövuotta, mutta toisen AKE-koordinaattorin työajasta siirretään 20% alueellisesta lasten- ja nuortenkirjastotyöstä vastaavalle erikoiskirjastonhoitajalle. 

AKE Lapin ohjausryhmän kokoonpanoa muutettiin vuoden 2021 lopulla, ja uusi ohjausryhmä on saatava liitetyksi vahvasti AKE Lapin toiminnan suunnitteluun. Lapin kirjastojen osaamiskartoituksen tulosten työstäminen ja hyödyntämiseen niin yksittäisen kirjaston kuin yksilötasolla on panostettava. Lapin kirjaston strategia toimii myös osaltaan AKE-toiminnan perustana, ja osaamisen ja yhteistyön kehittäminen perustuu vahvasti yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin.

AKE Lappi 2021 toimintakertomus
Merkitty:    

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *