Asiakastietojen vanhentuminen

Koha-Suomen asiantuntijaryhmä on käsitellyt asiakastietojen vanhenemisaikaa ja vanhentumisesta johtuvaa lainakieltoa. Asia nousi esiin erään kimpan johtoryhmän selvityksestä, ettei asiakasta lain mukaan saa laittaa lainauskieltoon asiakastietojen päivitysvaatimuksen vuoksi.

Lainauskiellosta on pyydetty lausunto myös Kuntaliiton lakimieheltä, jonka mukaan lainausoikeutta ei voi kytkeä tietojen päivitysvaatimukseen. Tämän perusteluna on se, että yksilön sekä oikeudet että velvollisuudet pitää säätää laissa, ja koska kirjastolaki ei säädä tällaista perustetta lainausoikeuden menetykselle, peruste ei ole lainmukainen.

Johtoryhmä päätti, että henkilöasiakkaiden asiakastietojen vanhenemisajaksi muutetaan 10 vuotta.

 

Lapin kirjaston johtoryhmän puheenjohtajisto

Lapin kirjaston puheenjohtajiston toimintakausi on kaksi vuotta. Puheenjohtajisto (3 henkeä) koostuu Rovaniemen kaupunginkirjaston johtajasta sekä kahdesta muusta Lapin kirjaston johtajasta.

Puheenjohtajistossa jatkavat Nina Sipola 1. puheenjohtajana, Kati Pyhtilä 1. varapuheenjohtajana ja Mikko Kallionsivu 2. varapuheenjohtajana.

 

Lapin kirjastojen käynnissä olevat hankkeet

Johtoryhmä kävi läpi Lapin kirjastoissa käynnissä olevien hankkeiden tilanteen.

 

Koha-pääkäyttäjien työajan laskutus

Pääkäyttäjillä on käytössä työajan seuranta. Pääkäyttäjän työskentelykunta voi laskuttaa pääkäyttäjän työstä muita Lapin kirjaston kuntia. Koha-pääkäyttäjätyöhön käytetty työaika laskutetaan kerran vuodessa ja lasku päivätään vuoden viimeiselle päivälle ja maksetaan tammikuussa.

 

Kuntahankintojen lehtitilausten puitesopimuksen päättyminen sekä uusi kilpailutus

KL-Kuntahankintojen puitesopimus KLKH144 Lehtitilaukset 2019–2022 on päättymässä 31.12.2022. KL-Kuntahankinnat Oy ei ole oman ilmoituksensa mukaan perustamassa uutta Lehtitilausten yhteishankintaa, mutta sen sijaan Hansel Oy on aloittanut Kausijulkaisujen välityspalvelut 2023–2025 (2027) puitejärjestelyn valmistelun, joka on vastaava sisällöltään.

Aikataulullisesti tavoitteena on, että Hanselin kilpailuttama puitesopimus tulee olemaan käytettävissä silloin kun Kuntahankintojen puitesopimus päättyy.

Puitesopimuksen hyödyntäminen edellyttää kultakin kunnalta ennakkoliittymisen tekemistä Hanselin yhteishankintaan sen valmisteluvaiheessa. Liittyminen on tehtävä viimeistään 3.6.2022.

Johtoryhmä päätti, että lehtikilpailutukseen ilmoittaudutaan kunnittain mukaan.

 

E-aineistojen kilpailutusten tilanne

Johtoryhmälle on tullut sähköpostissa tietoa e-aineistojen kilpailutustilanteesta sekä Kuntien yhteisen ekirjaston valmistumisen ennakoinnin aikataulusta. Koosteena YKN:n kokouksesta, jossa e-aineistojen kilpailutusta käsiteltiin, tiedotetaan johtoryhmää seuraavasti:

  • Elokuvakilpailutus: FinELib koordinoi ja kilpailuttaa elokuvapalvelut (TVoD -mallilla) keskitetysti. Pohjoisen eKirjasto ilmoittaa liittymisestä mukaan kilpailutukseen.
  • E-lehdet: YKN:n alaisuudessa oleva kilpailutustyöryhmä jatkaa valmistelevaa työtä.
  • E- ja äänikirjojen hankinta: Konsortio neuvottelee keskitetysti sopimusmallin.

Johtoryhmä valtuutti Pohjoisen eKirjaston yhteistoimintasopimuksen mukaisesti valmistelemaan edelleen sopimukset ylimenokaudelle ennen Kuntien yhteisten eKirjastojen käyttöönottoa.

Pohjoinen eKirjasto järjesti aiheesta kaksi samansisältöistä webinaaria toukokuun aikana, joissa kerrottiin terkemmin e-aineistojen sopimusten tilanteesta.

Varaamon tilanne

Varaamon palvelintila on hankittu Netum Oy:lta. Koha-Suomen yhteisen palvelintilan myötä tuli tarpeelliseksi selvittää Varaamon palvelintilan jatko.

 

Täti-luetteloijat

Uutena Täti-luetteloijana on aloittanut Ada-Maria Rantatalo Torniosta.

 

Kohan versionvaihto 7.-8.6.2022

Koha ei ole silloin käytettävissä. Tarkoitus pitää myöhemmin infotilaisuus, jossa esitellään, mitä muuttuu ja tulee uutta.

 

Pohjoisen verkoston esihenkilöpäivät 31.8. – 1.9. Kuusamossa

 

Varastointityöryhmä

Työryhmän esitys käsitellään syksyn kokouksessa.

 

Seuraava kokous

Seuraava johtoryhmän kokous pidetään Kuusamon esihenkilöpäivien yhteydessä 1.9. klo 12.30 – 14.00

Lapin kirjaston johtoryhmä 5.5.2022