WebKake-kaukolainojen hallintaohjelma

WebKake on kirjastojärjestelmän tapainen hallintaohjelma kaukopalvelun hoitoon. Hallintaohjelmalla voi esim. lähettää asiakkaille meneviä ilmoituksia kaukolainoista suoraan WebKakesta. Hallintaohjelman ja Kohan välille on rakenteilla yhteys, jolloin WebKaken asiakastietojen hallinta tapahtuu Kohan kautta.
Ohjelma on käytössä muutamissa Lapin kirjastoissa, mm. Rovaniemellä. WebKake on muuttumassa maksulliseksi vuoden 2023 alusta. Johtoryhmä päätti, että  jokainen kunta päättää itse WebKake -lisenssin hankinnasta.

 

Varastointityöryhmän esitys

Varastointityöryhmä perustettiin Joryn kokouksessa 26.5.2021. Koollekutsujana oli Tornion kirjaston vs.johtaja Tiina Väkeväinen. Työryhmään kuuluivat Pasi Rantanen Rovaniemeltä, Vesa Sarajärvi Ranualta, Anne Toppari/Sakari Niemelä Kemistä, Marja-Leena Vaarala Kemijärveltä ja Tuija Guttorm Utsjoelta. Tiina Väkeväisen tilalle tuli Anneli Hurtig v. 2022 alusta.

Varastointityöryhmä on tehnyt esityksen keskitetyn varastoinnin periaatteista:

  1. Jokainen kirjasto määrittelee itsenäisesti oman varastointiperiaatteensa. Tarkoitus ei ole poistaa kirjastoilta päätäntävaltaa omien varastojen ylläpidosta.
  2. Keskitetty varastointi ja käytännöt päätetään Lapin kirjaston johtoryhmän kokouksessa. Päätöstä tarkistetaan ja tarvittaessa päivitetään viiden (5) vuoden välein.
  3. Keskitetty varastointi otetaan käyttöön v. 2023 alusta.

Keskitettyyn varastointiin suostuneet kirjastot ja varastoitava aineisto:

Rovaniemi:
Celia ja muut äänikirjat. Elokuvat: aikuisten kotimainen ja lapset. Konsolipelit. Kausijulkaisujen puuttuvat numerot. Musiikki eri formaateissa. Nuotit.  Näytelmät. Runot.  Vieraskielinen kaunokirjallisuus.  Saamelaisaineisto (Lappi-osasto jakaa aineistoa saamelaisalueen kirjastoille).

Kemi:
Sarjakuvat.

Kemijärvi:
Vieraskieliset elokuvat.

Posio:
Keramiikka.

Sodankylä:
Elokuvakirjallisuus.

Tornio:
Elämäkerrat. Dekkarit ja jännityskirjallisuus.

 

Varastointityöryhmä laatii keskitetystä varastoinnista tarkemmat ohjeet aineiston käsittelystä ja siirroista Lapin kirjastossa. Ohjeet toimitetaan kirjastoille niiden valmistuttua.

 

Lapin kirjaston käyttösääntöjen ja tietosuojaselosteen muutos koskien asiakastiedon vanhenemisaikaa

Lapin kirjaston jory on päättänyt Koha-Suomen esityksen mukaisesti pidentää henkilöasiakkaiden kirjastokortin voimassaoloajan 10 vuoteen. Muutos on toteutettu Kohaan 12.7.2022, jolloin uusille asiakkaille tulee voimassaoloajaksi 10 vuotta. Takautuvasti jo olemassa olevien henkilöasiakkaiden kirjastokorttien voimassaolo muutetaan 10 vuoteen syksyllä 2022 Koha-Suomen yhteisellä muutosajolla.

Asiakkaille lähtevää viestiä asiakastietojen vanhenemisesta on muutettu, ja siitä on poistettu maininta lainauskiellosta. Uusittu viesti kehottaa asiakasta käymään kirjastossa, missä asiakastiedot tarkistetaan ja kirjastokortin voimassaoloa jatketaan. Näitä viestejä lähtee siihen saakka, kunnes yhteinen voimassaolon muutosajo on suoritettu, sen jälkeen seuraavan kerran vuodesta 2032 lähtien.

Koska asiakasta lain mukaan ei saa laittaa lainauskieltoon asiakastietojen päivitysvaatimuksen vuoksi, Lapin kirjaston käyttösäännöistä on poistettu tieto kirjastokortin voimassaoloajasta ja uusintavaatimuksesta.

Kirjastokortin voimassaoloaika 10 vuotta on korjattu Lapin kirjaston tietosuojaselosteeseen.

Uudet 2.9.2022 voimaantulevat käyttösäännöt ja tietosuojaseloste  päivitetään Lapinkirjasto.finnaan sekä Rovaniemen kaupungin sivulle. Voimassa oleva  tietosuojaseloste toimitetaan kirjastoille kuntien sivuille päivittämistä varten.

 

Hetuttomien asiakkaiden käyttöoikeuden voimassaoloaika Kohassa

Koha-Suomen pääkäyttäjä- ja asiantuntijaryhmissä on käsitelty henkilötunnuksettomien (hetuttomien) henkilöiden asiakkuuden voimassaoloaikaa Kohassa.

Ryhmät halusivat selvittää, olisiko hetuttomien asiakkaiden lyhyempi kirjastokortin voimassaoloaika katsottavissa syrjinnäksi tai joutuisivatko nämä epäesulliseen asemaan. Yhdenvertaisuusvaltuuteton toimiston vastauksen mukaan hetuttomille henkilöille voidaan antaa lyhyempi voimassaoloajan kirjastokortille kuin muilla henkilöasiakkailla on, ilman näiden asema olisi epäedullisempi kuin muiden asiakkaiden.

Lapin länsirajalla on asiakkaita, joiden kotimaa on Ruotsi tai Norja, ja yhden vuoden kirjastokortin voimassaoloaika katsottiin kohtuuttomaksi. Johtoryhmä päätti, että henkilötunnuksettomia asiakkaita kohdellaan samoin kuin muita asiakkaita, eli myös heillä kirjaston asiakkuus on voimassa 10 vuotta.

 

Lapin kirjaston kirjastokortti

Kirjastokortteja tilataan toimittajalle vuosittain varastoon, mistä kirjastot tilaavat tarvitsemansa määrän painatettavaksi kuntakohtaisilla tiedoilla. Tänä vuonna on tilattu kahdeksan vuoden ajan vaakamallia.

Johtoryhmä päätti tilata Hiihku-kirjastokortin suunnelun Aarni Harvalalta, joka on Hiihku-hahmon suunnitelija. Hiihku-kirjastokortti tulisi tulisi nykyisten kirjastokorttien rinnalle. Kesällä 2023 järjstetään asiakkaille ja henkilökunnalle äänestys, jossa päätetään, mitkä tuolloin käytössä olevasta kolmesta kirjastokortista säilytetään valikoimassa.

 

Täti-luetteloijat

Lapissa on tällä hetkellä kuusi Täti-luetteloijaa (Aittaniemi Mauri, Alatalo Marja, Pirttijärvi Pilvi, Savola Taru, Turunen Anna Kaisa ja Åkerman Kari). Täti-luettelointi on aineiston ensiluettelointia Kohaan ja Melindaan (vrt. poimintaluettelointi).

Ryhmää täydennettiin siten, että Anna Kaisa Turusen tilalle tulee syksyllä 2023 Anna-Maija Takala Rovaniemeltä. Uusina Täti-luetteloijina aloittavat Maiju Päivärinta Posiolta, Lila Mäkelä Sallasta, Pirita Peltonen Enontekiöltä ja Maria Joona Ranualta.

Täti-luetteloijaksi ryhtyvä sitoutuu perehtymään RDA-luettelointiin ja osallistumaan järjestettäviin koulutuksiin.

Luettelointiryhmälle annettiin valtuutus päättää ryhmän kesken luettelointivastuusta sekä tiedottaa niistä Lapin kirjastoja.

 

Haettavien hankkeiden suunnittelu

Lapin kirjastossa hankekoulutukset ovat keskittyneet AVI/OKM-hakemuksiin, mutta näkökulmaa voisi laajentaa ja katsoa esimerkiksi STM:n ja THL:n haut. Mahdollisiin AKE:n hankepäiviin osallistumista helpottaa, jos osallistujilla on jo alustavia hankeideoita.

AKE:n hankepäiviin osallistumista helpottaa, jos osallistujilla on jo alustavia hankeideoita. Hankkeita voi miettiä myös aiemmin haettujen, mutta avustusta ilman jääneiden hakemusten jatkokehittämisellä ja laajentamisella.

Päätettiin, että AKE järjestää alkutalvesta hankepäivän, jossa laajennetaan näkökulmaa OKM-avustuksia laajemmalle muihin rahoittajiin.

 

Lapin kirjaston viestintä

Kyösti Satokankaaseen on ottanut yhteyttä paikallislehtien sisällöntuottaja, joka haluaisi aloittaa kirjastoyhteistyön, esimerkiksi teemoittain ja jalkautettuna jokaiseen kuntaan, paikallisena tiedottamisena. Kyösti valtuutettiin jatkamaan keskusteluja yhteistyömahdollisuuksista paikallislehtien kanssa. Johtoryhmä päätti myös, että AKE Lappi järjestää markkinointi- vaikuttamisviestintäkoulutusta, jonka puitteissa luodaan Lapin kirjaston viestintäsuunnitelma.

 

Varaamo

Varaamon käyttö on vähäistä useissa Lapin kirjastoissa, ja osa näistä olisi halukas irtautumaan Varaamosta. Päätettiin kartoittaa tilannetta ja palata asiaan seuraavissa kokouksissa.

 

Sodankylän koulukirjasto

Sodankylässä aloitti tänä syksynä uusi monitoimikeskus (SMK), jossa toimii koulu 1-9 luokat, eskarit ja viskarit, nuorisotila ja musiikkiopisto. Oppilaita koulussa on runsaat 700. Monitoimikeskuksessa aloittaa myös koulukirjasto. Kirjastolle on tilat sekä ala- että yläaulassa. Koulukirjastoon tulee oma kokoelma, josta lainataan pääsääntöisesti automaateilla. Aineisto laitetaan Kohaan, niin että se ei ole varattavissa muualle.

Kohaan on perustettu uusi SOKO-osasto, joka on siis Sodankylän koulukirjasto. Koulukirjaston aineisto näkyy Finnassa, mutta ei ole varattavissa. Koulukirjastoa luotsaamaan on palkattu pedagoginen informaatikko, joka aloittaa työnsä vuoden 2023 alussa. Hän tulee ottamaan päävastuun myös Sodankylän kirjaston lasten- ja nuortenosastosta.

 

Koha-Suomen asiantuntijaryhmän jäsenet kaudelle 2022-2023

Koha-Suomen asiantuntijaryhmän nimeää yhtiön hallitus, ja siihen valitaan edustus Kohaa käyttävistä kirjastoista. Asiantuntijaryhmä laatii esitykset ohjelmiston kehittämistarpeista ja niihin vaadittavista toimenpiteistä.

Koha-Suomen hallitus on pyytänyt esityksiä asiantuntijaryhmän jäseniksi kaudelle 2022-2023. Lapista Koha-Suomen asiantuntijaryhmän jäseninä kaudella 2022-2023 jatkavat Leena Kinnunen Rovaniemeltä ja varajäseneksi Pia Kusmin Torniosta.

 

Pohjoisen eKirjaston tilanne

Pohjoisen eKirjaston yhteistyösopimuksessa on kirjattu vuodelle 2023 indeksikorotus. Korotusta ei oteta käyttöön tulevalle vuodelle vaan palvelun kustannukset säilyvät entisellään vuonna 2023.

 

Kehitä kirjastoa -hankkeen sivu Finnaan

Rovaniemen ja Oulun yhteishankkeessa tavoitteena on asiakkaille vaikutus- ja osallistamismahdollisuuksia verkkopalvelujen kautta. Hankkeen kumppaneina ovat Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastot.

Hankkeessa päätettiin käyttää alustana Finnaa, jonne luodaan uusi Kehitä kirjastoa-sivu. Sivua on pilotoitu Oulun Finnassa, missä se on tulossa tuotantoon lähiaikoina. Tämän jälkeen se on tarkoitus lisätä muihin alueen kirjastojen Finnoihin, Lappiin mahdollisesti lokakuussa. Sivulle on mahdollista linkittää alueiden asiakaskyselyjä, tuoda palautteen jättämismahdollisuus, sekä listata kirjastoille tulleita kysymyksiä ja vastauksia niihin. Lisäksi sivulle on tarkoitus linkittää alueen kuntien osallistumiseen liittyviä sivuja. Sivu on hyvä muistutus kirjastoille siitä, että tällainen asiakkaiden osallistaminen on kirjastojen lakisääteistä työtä.

 

Lapin kirjaston strategia viestintää varten

Johtoryhmä päätti tuottaa Lapin kirjaston strategiasta diasarjan tai esitteen, jota voi käyttää päättäjä- ynnä muussa viestinnässä. Rovaniemi palkkaa suunnitteluun graafikon.

 

Johtoryhmä kokoontuu seuraavan kerran etäkokoukseen 10.11. klo 13 – 15

Lapin kirjaston johtoryhmä 1.9.2022