Lukutaitoyhteistyön Inarin-malli -hankkeen jatkohanke Lapin kirjastolle

Reija Portti Lukutaitoyhteistyön esitteli idean Inarin-malli- hankkeen (2022–2023) jatkohankeideasta, jossa laadittaisiin valtakunnalliset perusteet kirjastojen ja varhaiskasvatuksen lukutaitoyhteistyölle. Lapin kirjaston toivottaisiin hakevan rahoitusta yhdessä OKM:n erityisavustuksista yleisten kirjastojen toiminnan valtakunnalliselle kehittämiselle sekä AVI:n avustusta yleisten kirjastojen palvelujen ja toimintatapojen alueelliseen ja paikalliseen kokeilu- ja kehittämistoimintaan.

Kyseessä olisi kaksivuotinen hanke, jossa suunnattaisiin Inarin hankkeessa tehdyllä satutuntikonseptilla lukutaidon edistämistä varhaiskasvatuksen suuntaan. Hankkeessa tehtäisiin kaikissa Lapin kirjastoissa työpajoja, jolla lukutaitotyötä jalkautettaisiin koko alueelle (ensimmäinen vuosi). Toisena vuonna jatkettaisiin alueella työpajoja sekä luotaisiin valtakunnallista runkoa kirjaston ja varhaiskasvatuksen lukukutaitoyhteistyölle. Malli täydentäisi Seinäjoen ERTE:n lukutaitoyhteistyön mallia, tarkennettuna kirjaston ja sen eri yhteistyökumppaneiden toiminnan sisällöllisellä terävöittämisellä. 

Yhteistyö hankkeen ja Lapin kirjastojen kanssa sisältäisi kierroksen Lapin kirjastoissa sekä paikallisten hankkeiden, olosuhteiden ja kirjastojen kartoittamisen ja suunnitelman laatimisen tältä pohjalta. 

Hankkeen jälkeen jokaisella Lapin kirjastolla olisi oma, paikallisiin olosuhteisiin suhteutettu suunnitelma lukutaitotyön yhteistyölle. Hankkeessa luotaisiin valtakunnalliset ohjeistukset tai mallit kirjaston ja varhaiskasvatuksen yhteistyölle, vastaavasti kuin koulujen opetussuunnitelmat. 

Hanke pilotoisi myös lukutaitotyön laajentamista lasten- ja nuortenkirjastotyöstä muihin ikäryhmiin kohdistuvaan lukutaitotyöhön. 

Johtoryhmä päätti selvittää lukutaitoyhteistyöhankkeen hakemista yhdessä Inarin hankkeen vetäjien  ja Lapin kirjaston johtoryhmän kanssa. 

 

Lapin kirjaston Rekkukuljetukset

Lapin kirjastoissa on toistaiseksi voimassa oleva sopimus Postin kanssa Rekkukuljetusten hoitamisesta Lapin kirjastossa. Kyseisessä sopimuksessa on määriteltynä postin tuonti ja noutopäivät rekkuaineistolle. Kirjastot ovat itse päättäneet kilpailutusta valmistellessa montako tuonti/noutopäivää viikossa on ja näitä on vaihtelevasti 1 – 5 päivänä viikossa.

Rekkujen laskutus Postin toimesta tapahtuu siten, että jokainen kirjasto maksaa itse tilaamansa noudot, ja noudot Rekkukeskuksesta maksetaan Rovaniemen laskun yhteydessä ja jaetaan asukasluvun mukaisessa suhteessa Lapin kirjastoille.

Rovaniemi päätti vähentää aineiston kuljetusta siten, että rekkulaatikoita toimitettiin  kirjastoihin vain noutojen yhteydessä.Kokeiluaikana todettiin, että laskut todellakin pienevät ennakoidussa suhteessa ja kuljetusta saatiin tehostettua niin että kuljetettavien vajaiden laatikoiden määrät vähentyivät. 

Lapin kirjaston kuljetuksen solmukohta on yhteiskuljetuksen alussa käytännön syistä sijoitettu Rovaniemelle. Logistiikan käsittely siirrettiin Rovaniemen pääkirjaston remontin yhteydessä Saarenkylän kirjastoon. Kuljetusten käsittely on fyysisesti raskasta ja vastuullista työtä, eikä tehtävään ole pystytty sijoittamaan laajasti työntekijöitä. Logistiikasta ovat havainneet, että lähetettäessä alueen kirjastoihin kuljetuksia sopimuksen mukaan joka päivä, lähtevät laatikot ovat usein vajaita. Toinen havainto oli, että tänään Rovaniemeltä lähtevät kuljetukset eivät olleet vastaanottavissa kirjastoissa perillä seuraavana päivänä. 

Rovaniemen rekku-keskus on palannut alkuperäiseen malliin ja tämä kokeilu on päättynyt.

Rekku-palvelua pidetään tärkeänä ja hyvänä palveluna asiakkaille. Kirjastot ovat saaneet hyvän maineen siitä, että tilattuja kirjoja tulee nopealla aikataululla. Tämä on yksi valtti, jota ei kannata hukata. Vaikka säästö on laskennallisesti iso, kirjastoille jaettuna säästetty summa on pieni ja pois palvelusta. 

Johtoryhmä päätti perustaa työryhmä tutkimaan asiaa. Työryhmään valittiin Rovaniemeltä Rekku-keskuksen vastaava Soile Arkivuo ja vastaava asiakaspalvelupäällikkö Esko Nousiainen, Lapin alueelta Tuija Guttorm, Jonne Kauppi ja Noora Mustajoki. 

 

Lappikirjallisuuspalkinto

Tiina Heinänen kertoi Lappikirjallisuuspalkinnon taustasta, palkinnon myöntämisperusteista sekä palkintotyöryhmän kokoonpanosta.

Tiinan esitys luettavissa tästä linkistä. 

Johtoryhmä päätti järjestää Lappikirjallisuus-palkintojuhlan 2025 Kolarissa. Palkintotyöryhmä jatkaa samalla kokoonpanolla.   

 

Lapin kirjaston puheenjohtajisto

Mikko Kallionsivu on irtisanoutunut kirjastotoimenjohtajan virasta 1.6.2023 alkaen perhesyiden vuoksi. Inarin kunnan kirjastotoimenjohtajan viran hakuaika on 1.5.-31.5.2023. Haastattelut pidetään ajalla 5.-9.6.2023. Siirtymäkaudella sijaisena on mitä todennäköisimmin kirjastonhoitaja Arja Kuisma. 

Johtoryhmä päätti valita Virpi Veskoniemen Posiolta Lapin kirjaston puheenjohtajistoon. Puheenjohtajiston keskinäinen järjestys on: puheenjohtaja Nina Sipola, 1. varapuheenjohtaja Noora Mustajoki, 2. varapuheenjohtaja Virpi Veskoniemi. 

 

Koha-Suomen asiantuntijaryhmän jäsenet kaudelle 2022-2023

Koha-Suomen asiantuntijaryhmän nimeää yhtiön hallitus, ja siihen valitaan edustus Kohaa käyttävistä kirjastoista. Asiantuntijaryhmä laatii esitykset ohjelmiston kehittämistarpeista ja niihin vaadittavista toimenpiteistä. Lapin edustajina ovat toimineet Leena Kinnunen varsinaisena jäsenenä ja Pia Kusmin varajäsenenä. 

Koha-Suomen toimitusjohtaja on pyytänyt esityksiä asiantuntijaryhmän jäseniksi kaudelle 2022-2023 seuraavaan asiantuntijaryhmän kokoukseen 24.5. 

Johtoryhmä päätti, että Koha-Suomen asiantuntijaryhmässä jatkaa Leena Kinnunen varsinaisena jäsenenä ja hänen varajäsenenään Pia Kusmin. 

 

Lapin kirjaston viestintä

Aika ajoin esiin nousee Lapin kirjastolta puuttuva yhteinen viestintäresurssi. Lapin kirjaston strategiaan 2021-2024 on kirjattu strategiseksi päämääräksi yhteisiä viestinnän resursseja ja käytänteitä. Lapin kirjaston brändäys-hankkeesta jossa tuotettiin paitoja, diapohjia jne., on jo aikaa. Viestintää voisi ajatella siitä näkökulmassa, mitä asiakas saa Lapin kirjaston kortilla.

Kirjastot ovat vaatimattomia, vaikka tietoutta ja tietoa on valtavasti. Tätä ei kuitenkaan ole laajasti käsitetty kirjastojen sisällä ja osattu viestiä. Kirjastojen tulee saada esille se arvo, mikä kirjastolle kuuluu. 

Johtoryhmä päätti, että Kyösti Satokangas, Noora Mustajoki ja Heli Kolehmainen selvittävät asiaa ja tuovat johtoryhmälle esityksiä viestinnän kehittämisestä ja yhteisistä viestinnän resursseista. 

 

Hiihku-kirjastokortit

Kirjastokortit on tilattu Avenralta, joka painattaa vuodeksi sovitun määrän korttipohjia, joita kirjastot voivat tilata omilla numerosarjoillaan. Korttien menekiksi on arvioitu 10.000 korttia / vuosi. Korteilla on takuuaika, jonka ajan pintojen liimauksen tulee pysyä kiinni, joten tämän vuoksi korttiaihioita tilataan vain vuoden tarpeisiin kerrallaan. Tälle vuodelle on tilattu vaakamallista (räsymatto) kirjastokorttia. 

On esitetty toive Hiihku-kirjastokortista. Toimittajalla uuden kirjastokortin toimitusaika on noin 2 kuukautta. Uusi kirjastokortti tulisi nykymallien rinnalle valittavaksi tai esimerkiksi jaettavaksi koululaisten kirjastokorteiksi. 

Johtoryhmä päätti aloittaa Hiihku-kirjastokortin suunnittelu toukokuussa siten, että uusi kortti olisi jaossa syksyllä. Kortin mallin suunnittelu jätetään Aarni Harvalalle. 

 

Tulevan vuoden budjetointi

Käytiin lyhyt keskustelu kirjastojen tulevan vuoden budjetoinnista.Rovaniemi on saamassa budjettiin indeksikorotuksen. 

 

Käynnissä olevien hankkeiden läpikäynti

Kirjastojen tulisi päivittää hankkeiden tiedot yhteiseen taulukkoon. Taulukossa on uusi välilehti vuonna 2023 myönnetyille hankkeille. 

 

AKE Lapin toiminnan raportti vuodelta 2022

Raportti on luettavissa kirjastojenlappi.fi -sivulta

 

Suomen saamenkielisen erikoiskirjaston toiminnan raportti 2022

Raportti on luettavissa tässä linkissä. 

 

Rovaniemen kirjaston asiakaspalvelupäälliköt

Uudet asiakaspalvelupäälliköt aloittavat touko-kesäkuun aikana. Heidän tehtävänkuviinsa kuuluu Rovaniemen kirjaston tehtävien lisäksi Lapin kirjaston verkostossa toimiminen. Asiakaspalvelupäälliköt ja heidän vastuualueensa ovat: 

Pasi Rantanen: kirjaston infra, tilastot, turvallisuus

Helena Kokko: lukemisen edistäminen ja kokoelmatyö

Marko Niemelä: demokratia ja osallisuustyö

Esko Nousiainen: hakeutuvat kirjastopalvelut

 

Kohan versionvaihto 16.-17.5.

Versionvaihdon aikana Koha ja kirjautumista vaativat palvelut eivät ole käytössä. Rekku-kuljetukset toimivat normaalisti, joten lähtevää kuormaa on todennäköisesti molempina sulkupäivinä. Mikäli kirjastossa ei olla vastaanottamassa rekkuja, tästä tulee ilmoittaa pikimmiten Rovaniemen rekkukeskukseen.

Kohan avauduttua 16./17.5. kirjastojen tulee itse testata automaattien ja omatoimikirjautumisen toimivuus. 

 

Seuraava kokous

Seuraavat kokoukset ovat lähikokouksia 30.8. Luostolla ja 2.11. Rovaniemellä, jolloin kokoukseen kuuluu myös Lapin taidemuseon esittely. 

 

Lapin kirjaston johtoryhmä 11.5.2023