Idea työvaihdolle sai alkunsa AKEn käynnistämästä Kirjastokaveri-toiminnasta.
Sompion ja Tornionlaakson kirjastojen työntekijät ideoivat kirjastovierailujen
yhteydessä kaveruuden syventämiskeinoja. Eräs ideariihen konkreettinen tulos
oli työvaihto kaverikirjastojen kesken. Vaihdon pituudessa päädyttiin viikkoon
ja tämä aika työskenneltäisiin kohteessa yhtenä työntekijänä muiden joukossa.

Lähdin matkaan levollisin mielin. Tornionlaakson työntekijät olivat vierailujen
ansiosta entuudestaan tuttuja. Lisäksi olimme Ranuan kirjastopäivillä ehtineet
jonkin verran keskustella vaihtoviikon ohjelmasta. Tavoitteenani oli tutustua
kaverikirjaston käytänteisiin ja työtapoihin sekä kerätä vaikutelmia ja vinkkejä
mukaan viemisiksi. Lisäksi halusin verkostoitua, saada vertaistukea ja vaihtaa
ajatuksia.

Työskentelin asiakaspalvelussa Ylitorniolla, Pellossa ja kirjastoauto Väylän
Kulkurissa. Tein myös aineiston lainauskuntoon saattamista, satutuokiota ja
vaihdettiinpa Pellossa hieman hyllyjärjestystäkin. Viikon aikana sain bongailtua
pieniä ja isompia paranne-ehdotuksia viemisiksi omaan kirjastooni.
Esimerkkinä vaikka Ylitornion käytänne aktivoida asiakkaita laittamalla
kustantajien katalogit heidän selattavakseen ja Pellon menetelmä ohjata
kirjastossa ruokailevat ja nesteitä nauttivat yhteen tiettyyn tilaan. Kaiken
muun ohella vapaa-aika- ja kirjastotoimen kiinteä yhteistyö oli merkille
pantavaa. Vapaa-aikatoimi hankkii ja huoltaa laadukkaita harrastevälineitä,
joita asiakkaat voivat lainata kirjastosta kirjastokortilla. Minua kiinnosti myös
kovasti Tornionlaakson myönteiset kokemukset asiakkaiden omatoimiajasta.
Sodankylä on myös piakkoin siirtymässä laajennettuun aukioloon.

Kokemukseni viikosta oli erittäin positiivinen. Minut otettiin ystävällisestä
vastaan sekä uusien työkavereiden että asiakkaiden osalta. Solahdin myös
helposti kirjaston rutiineihin, perustyö on kuitenkin pitkälti samaa. Perjantaina
lähdin Tornionlaaksosta voimistuneena ja yhtä tulvakokemusta rikkaampana 🙂
Suunnitelmissa on, että syksymmällä työvaihto toteutetaan toisin päin.

Arja Kallatsa
Kiertävä kirjastonhoitaja
Sompion kirjasto

Arja Kallatsa Sompion kirjastosta työnvaihtoviikolla Tornionlaakson kirjastossa 22.-26.5.2023
Arja Kallatsa Sompion kirjastosta työnvaihtoviikolla Tornionlaakson kirjastossa 22.-26.5.2023
Työvaihtoviikko Tornionlaakson kirjastossa 22.5.-26.5.2023