Yhteisen Lukutaidon valmiuksia Lapin malliin -hankkeen ohjausryhmän nimeäminen

Lapin kirjastot saivat yhteiselle Lukutaidon valmiuksia Lapin malliin -hankkeelle AVIn avustuksen. Hankkeen kesto on 1.4.2024-31.12.2025. Hankehakemukseen on kirjattu, että hankkeelle perustetaan ohjausryhmä. Hankkeen hallinnoija on yhdessä hanketyöntekijöiden kanssa miettinyt ohjausryhmän kokoonpanoa ja selvittänyt eri tahojen kiinnostusta toimia ohjausryhmässä. Tavoitteena on ollut löytää ohjausryhmään henkilöitä erilaisista  lähtökohdista ja viiteryhmistä. Toiveena on löytää hankkeen ohjausryhmään monipuolista ja hankkeen sisällön kannalta relevanttia osaamista sekä pitää ohjausryhmä tarpeeksi pienenä ja ketteränä.

Lukutaidon valmiuksia Lapin malliin -hankkeen ohjausryhmään päätettiin valita seuraavat henkilöt:

Sari Mäkinen-Laitila, Seamk

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa työskentelevä asiantuntijaopettaja Sari Mäkinen-Laitila toimii Kirjasto- ja tietopalvelualan tutkinto-ohjelmassa lehtorina. Hän osallistuu myös lukutaito-ohjaajakoulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Sari Mäkinen-Laitila on myös ollut yhteistyökumppanina Seamkin puolelta Inarin kirjaston aiemmissa lukutaitoyhteistyöhankkeissa.

Emilia Koski, Seinäjoen Erte

Seinäjoen kaupunginkirjastolla on lasten ja nuorten lukutaitoa ja lukemista edistävien kirjastopalvelujen valtakunnallinen erityistehtävä. Emilia Koskella on Ertessä sisältövastuu kirjaston ja varhaiskasvatuksen yhteistyöasioista, hän hoitaa erilaisia asiantuntijatehtäviä, ja hän on muiden tutkintojensa ohella tuore kasvatustieteen maisteri, erikoistunut varhaiskasvatukseen.

Satu Ihanamäki, Lapin AVI

Ylitarkastaja Satu Ihanamäellä toimii ohjausryhmässä rahoittajan edustajana. Hän voi tuoda AVIn näkemyksiä hankkeen edistymiseen ja kuulla ohjausryhmässä sekä maakunnan ulkopuolelta tulevien että Lapin edustajien ajatuksia ja ideoita hankkeen toteutumisesta.

Hanna Laitinen, Torniolaakson kirjasto

Hanna Laitinen toimii Torniolaakson kirjastossa kirjastotoimenjohtajana. Torniolaaksossa ollaan myös tehty hienoa lukutaitoyhteistyötä, joten Laitinen tuo ryhmään sisällöllistä asiantuntemusta Lapin kirjastojen näkökulmasta.

Janika Myllyoja, Sodankylän varhaiskasvatus

Janika Myllyoja edustaa varhaiskasvatuksen käytännön työn näkökulmaa, jota tarvitaan kirjastojen ja varhaiskasvatuksen yhteistyössä.

Virpi Veskoniemi, Inarin kirjasto

Virpi Veskoniemi toimii ohjausryhmässä hankkeen hallinnoijan roolissa sekä on ensimmäisen ohjausryhmän kokouksen koollekutsuja.

 

Tietoturvasta asiakasviestinnässä

Kirjastokortin numero on henkilötieto, jota ei saa lähettää salaamattomassa yhteydessä esim. sähköpostitse. Meille on muodostunut käytäntö, jossa sähköpostitse pyydetään tyypillisesti uusimaan lainoja sekä tarkistamaan erilaisia asiakastietoihin liittyviä asioita (esim. lasten lainat, maksut, varaukset yms.), joissa täsmälliseen tunnistamiseen on vaadittu kirjastokortin numero.

Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista Rovaniemen kaupungin tietoturva- ja tietoturvaohjeiden mukaisesti.

Lapin kirjaston palauteposti tulee Rovaniemelle luettavaksi ja vastattavaksi. Postin käsittelyssä on siirrytty tarkennettuun käytäntöön 2.5. alkaen, josta lähtien kaikki tunnistautumista vaativat toimet on mahdollista vain verkkokirjastossa, puhelimitse tai henkilökohtaisella käynnillä palvelupisteessä. Henkilötietoja sisältävää sähköpostiviestintä asiakkaiden kanssa tulee hoitaa turvapostilla. Puhelimitse tapahtuvassa asioinnissa on varmistettava, että puhelimessa on ko. henkilö kysymällä esim. kirjastokortin numero.

Lapin kirjastojen palautepostissa tuleviin uusintapyyntöihin ja vastaavuun henkilötietoja vaativiin kysymyksiin vastataan seuraavalla tekstillä: “Kirjastokortin numero on henkilötieto ja siksi emme Rovaniemen kaupungin tietosuoja- ja tietoturvaohjeiden mukaisesti voi käsitellä asiaa sähköpostitse. Pyydämme teitä asioimaan verkkokirjastossa (varaukset ja lainojen uusinnat), puhelimitse tai henkilökohtaisesti kirjaston toimipisteessä.”

Lapin kirjastojen toivotaan siirtyvän yhdenmukaiseen käytäntöön myös kirjastojen omissa sähköpostiyhteydenotoissa yhtenäisen asiakasviestinnän selkeyden vuoksi.  Kun sähköistä asiointia tulevaisuudessa kehitetään, voisi sille mahdollisesti luoda vahvan tunnistautumisen sisältävä asiointikanavan.

Johtoryhmän seuraava kokous

Lähikokous Pohjoisen esihenkilöpäivien yhteydessä Kalajoella 4.9.2024 klo 14.45 – 16.15.

Lapin kirjaston johtoryhmän sähköpostikokous 13.-17.5.2024
Merkitty:        

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *