Osaamiskeskustelut kirjastoissa

Uutena palveluna Lapin kirjastoille tarjotaan osaamiskeskustelua. 

Osaamiskeskustelussa ei arvioida yksittäisten työntekijöiden osaamista, vaan muodostetaan kokonaiskäsitys työpajan avulla kunkin kirjaston tilanteesta: vahvuuksista ja osaamistarpeista.

Työpajamainen keskustelu kestää noin 3 tuntia. Keskustelu toteutetaan paikan päällä kirjastossa esimerkiksi AKEn aluekierroksella.  

Osaamiskeskustelun tavoitteena on mm. selkeyttää kirjaston tavoitteita, tunnistaa ydintehtäviä, pohtia toimintaympäristöön vaikuttavia tekijöitä ja kartoittaa eri työtehtävissä tarvittavia resursseja ja taitoja. Keskustelu auttaa keskittymään oman kirjaston kannalta olennaisiin asioihin. Työpajassa on myös toimenpideosio, joka auttaa suuntaamaan katsetta tuleviin tekoihin.

Osaamiskeskustelu on AKE Porvoon kehittämä konsepti. 

Tervetuloa mukaan koko kirjaston henkilökunta!