AKE Lapin kysely 2024

AKE Lappi toteutti toiminnastaan kyselyn Lapin yleisten kirjastojen henkilökunnalle huhti-toukokuussa 2023. Kysely oli avoinna 22.4. – 3.5. Vastaukset 37: vastaajista 8 on kirjaston johtaja tai esihenkilö. 29 vastaajaa on kirjastonhoitaja, kirjastovirkailija tai muu kirjaston palkkaama henkilö. Miten erikokoisia kirjastoja voisi ottaa

AKE Lappi 2024 toimintasuunnitelma

ROHKEUTTA KOKEILUUN! AKE Lappi vuoden 2024 toimintasuunnitelma <img width=”398″ height=”384″ src=”https://kirjastojenlappi.fi/wp-content/uploads/2023/11/Rohkeutta-kokeiluun-badge_2024.jpg” alt=”” srcset=”https://i0.wp.com/kirjastojenlappi.fi/wp-content/uploads/2023/11/Rohkeutta-kokeiluun-badge_2024.jpg?w=398&ssl=1 398w, https://i0.wp.com/kirjastojenlappi.fi/wp-content/uploads/2023/11/Rohkeutta-kokeiluun-badge_2024.jpg?resize=300%2C289&ssl=1 300w” sizes=”(max-width: 398px) 100vw, 398px” /> <h3>Tavoitteet</h3>AKE Lapin toiminnan tavoitteena on toteuttaa sille <a href=”https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161492″ target=”_blank” rel=”noopener”>Laissa yleisistä kirjastoista </a>määriteltyjä tehtäviä, joita ovat henkilökunnan osaamisen vahvistaminen,

AKE Lappi 2022 toimintakertomus

Tavoitteet Toimintavuodelle asetettiin keskeisiksi kehittämisen kärjiksi viisi Lapin kirjaston osaamiskartoituksessa havaittua osaamisvajetta:  Omasta työhyvinvoinnista ja työssäjaksamisesta huolehtiminen E-aineistojen käytön hallinta ja opastustaidot Yhteistyöverkostot Erilaisten asiakasryhmien erityistarpeiden tunnistaminen Toimintaympäristön muutosten ennakointiin liittyvä osaaminen Näiden lisäksi AKE-toiminnan tavoitteena oli tukea Lapin kirjastojen

AKE Lappi 2023 toimintasuunnitelma

Tavoitteet AKE Lapin toimintavuoden 2023 tavoitteena on jatkaa Lapin yleisten kirjastojen kehittymisen tukemista ja henkilökunnan osaamisen vahvistumista järjestämällä tapahtumia, koulutustilaisuuksia ja mahdollisuuksia verkostoitumiseen. Toimintaa ohjaavat Laki yleisistä kirjastoista, Lapin kirjastojen strategia vuosille 2021-2024,  Yleisten kirjastojen suunta 2021-2025 -asiakirja sekä Aluehallintoviraston

AKE Lappi 2021 toimintakertomus

Tavoitteet Toimintavuoden keskeisinä tavoitteina olivat:  vahvistaa esimiesten valmiuksia johtajaa ja kehittää toimintaa  vahvistaa henkilökunnan keskinäistä vuorovaikutusta  selkeä, oikea-aikainen ja kohderyhmät tavoittava viestintä, joka vastaa alueen kirjastojen tarpeisiin kirjastoammattilaisuuden vahvistaminen Resurssit AKE Lapin toimintavuosi 2021 oli ensimmäinen vuosi, jolloin käytettävissä oli

AKE Lappi 2022 toimintasuunnitelma

AKE Lappi toimintasuunnitelma vuodelle 2022 AKE Lappi tulee toimintavuonna 2022 keskittymään Lapin kirjastojen strategian 2021-2024 jalkauttamiseen ja osaamisen kehittämiseen Lapin kirjaston henkilökunnalle tehdyn osaamiskartoituksen tulosten perusteella. Muita toimintaa ohjaavia strategioita ovat Opetus- ja kulttuuriministeriön strategia 2030 ja Yleisten kirjastojen neuvoston

AKE Lappi 2020 toimintakertomus

Tavoitteet AKE Lapin toimintavuoden 2020 kärkitavoitteena oli vahvistaa henkilöstön motivaatiota ja rohkeutta tarttua kirjastotyön muutosten tuomiin uusiin tehtäviin. Johtajien ja esihenkilöiden koulutusten tavoitteena oli kehittää henkilöstöjohtamista ja henkilöstön tukemista työn muutosten haasteissa. Kirjastojen resursseissa ja valmiuksissa osallistua osaamisen ja kirjastojen

AKE Lappi 2021 toimintasuunnitelma

AKE Lappi toimintasuunnitelma vuodelle 2021 Vuosi 2021 tulee olemaan Rovaniemen kaupunginkirjaston alueelliselle kehittämistehtävälle ensimmäinen täysi vuosi, jolloin tehtävään on nimetty kaksi päätoimista henkilöä. Henkilöresurssien uudelleen järjestelyillä on mahdollista laajentaa toimintaa. Vuoden isoja tapahtumia ovat koko Lapin henkilökunnalle järjestettävät Lapin kirjastopäivät,

AKE Lappi 2020 toimintasuunnitelma

AKE-LAPPI 2020 Alueellinen kehittämistehtävä Rovaniemi, avustushakemus vuodelle 2020 Lyhyt kuvaus käyttötarkoituksesta Haettava avustus käytetään Rovaniemen kaupunginkirjastolle annetun alueellisen kehittämistehtävän hoitamiseen. Avustusta käytetään alueen kirjastojen henkilökunnan osaamisen ja kirjastojen toiminnan kehittämiseen, yhteistyön tukemiseen ja vahvistamiseen sekä kaukolainojen antolainaukseen. Kehittämistehtävän pääteemana vuonna

AKE Lappi 2019 toimintakertomus

Toimintakertomus 2019 AKE Lappi Tavoitteet Rovaniemen kaupunginkirjaston alueellisen kehittämistehtävän toisen toimintavuoden tavoitteena oli kehittää edelleen Lapin kirjastojen yhteistoimintaa ja vahvistaa alueellista osaajien verkostoa. Osaamisen kehittämisessä tavoite oli jatkaa Lapin kirjaston koulutussuunnitelman 2017 – 2019 mukaisia toimia henkilökunnan osaamisen vahvistamiseksi. Vuoden