Lapin kirjaston johtoryhmä 20.2.2024

Rekkutyöryhmän kuulumiset Rekkutyöryhmä ei ole kokoontunut vielä vuoden 2024 aikana. Työryhmän puheenjohtajan tavoitteena on järjestää ensimmäinen etäkokous helmikuun loppupuolella tai maaliskuun alussa. Rekkukeskuksen henkilöstössä on tapahtunut muutos, kun Jenna Salmen työsuhde päättyi vuoden 2023 lopussa. Kirjastovirkailija Vesa Maunu on aloittanut

Lapin kirjaston johtoryhmä 31.8.2023

Lukutaitoyhteistyön Inarin-malli -hankkeen jatkohanke Lapin kirjastolle  Johtoryhmä jatkoi Inarin-malli- hankkeen (2022–2023) jatkohankeidean käsittelyä. Hankkeessa on tarkoitus laatia perusteet kirjastojen ja varhaiskasvatuksen lukutaitoyhteistyölle. Hankkeesta on tehty kaksi kustannusarviota, joista vain laajemmalla hankkeella on mahdollista rakentaa koko Lapin kattava kuntakohtainen malli. Kyseessä

Lapin kirjaston johtoryhmä 11.5.2023

Lukutaitoyhteistyön Inarin-malli -hankkeen jatkohanke Lapin kirjastolle Reija Portti Lukutaitoyhteistyön esitteli idean Inarin-malli- hankkeen (2022–2023) jatkohankeideasta, jossa laadittaisiin valtakunnalliset perusteet kirjastojen ja varhaiskasvatuksen lukutaitoyhteistyölle. Lapin kirjaston toivottaisiin hakevan rahoitusta yhdessä OKM:n erityisavustuksista yleisten kirjastojen toiminnan valtakunnalliselle kehittämiselle sekä AVI:n avustusta yleisten

Lapin kirjaston johtoryhmä 17.2.2023

Pohjoisen eKirjaston ajankohtaiskatsaus E-kirjastotilastot on käyty läpi 13.2. tallennetussa webinaarissa (linkki Pohjoisen eKirjaston Teams-kanavalla). Kaikista palveluista ei saada kirjastokohtaisia/kimppakohtaisia tietoja. Kolme käytetyintä palvelua on eMagz, ePress ja Ellibs. Elokuvapalvelujen kasvua selittää Lapin alueelle saadut uudet palvelut eKirjaston myötä. Lapissa PressReaderia

Lapin kirjaston johtoryhmä 10.11.2022

Yhteistyöehdotus “Metsämutsin” kanssa Anni Vuohensilta (@metsamutsi) Pelkosenniemeltä on lähestynyt Lapin kirjastoa kaupallisen  yhteistyön aloittamiseksi. Vuohensilta ehdottaa perheensä arjen, yleisön arvostamien asioiden ja kirjastojen palvelujen yhdistämistä Vuohensillan Instagram-tilin kautta. Yhteistyö sisältäisi kirjaston mainostamista somekanavilla, etenkin lasten ja lapsiperheiden lukemaan innostamisessa. Vuohensillan

Lapin kirjaston johtoryhmä 1.9.2022

WebKake-kaukolainojen hallintaohjelma WebKake on kirjastojärjestelmän tapainen hallintaohjelma kaukopalvelun hoitoon. Hallintaohjelmalla voi esim. lähettää asiakkaille meneviä ilmoituksia kaukolainoista suoraan WebKakesta. Hallintaohjelman ja Kohan välille on rakenteilla yhteys, jolloin WebKaken asiakastietojen hallinta tapahtuu Kohan kautta. Ohjelma on käytössä muutamissa Lapin kirjastoissa, mm.

Lapin kirjaston johtoryhmä 5.5.2022

Asiakastietojen vanhentuminen Koha-Suomen asiantuntijaryhmä on käsitellyt asiakastietojen vanhenemisaikaa ja vanhentumisesta johtuvaa lainakieltoa. Asia nousi esiin erään kimpan johtoryhmän selvityksestä, ettei asiakasta lain mukaan saa laittaa lainauskieltoon asiakastietojen päivitysvaatimuksen vuoksi. Lainauskiellosta on pyydetty lausunto myös Kuntaliiton lakimieheltä, jonka mukaan lainausoikeutta ei

Lapin kirjaston johtoryhmä 23.9.2021

Lapin kirjaston johtoryhmän kokouksen 23.9.2021 kooste   Lapin kirjaston edustajan valinta Pohjoisen eKirjaston tiedotusryhmään Pohjoisen eKirjaston ohjausryhmä on perustanut eKirjastolle tiedotusryhmän. Ryhmä luo markkinoinnin vuosikellon avuksi eKirjaston markkinointityöhön paikallisesti, suunnittelee 1 – 2 markkinointikampanjaa/vuosi liittyen eKirjaston palveluihin sekä huolehtii Teamsin