Lapin kirjastojen henkilökuntaa Lapin kirjastopäivien iltajuhlassa 11.5.2023

Lapin kirjastojen henkilökuntaa Lapin kirjastopäivien iltajuhlassa 11.5.2023. Kuva Tuomas Aikkila.

Kirjasto on aktiivinen osa lappilaisten elämää

Kirjasto on sivistys- ja kulttuurilaitos, joka pyrkii aktiivisesti tavoittamaan kaikki kuntalaiset. Kirjasto edistää aktiivista kansalaisuutta ja toimii itse aktiivisesti yhteisössään sekä markkinoi palvelujaan. Se verkostoituu tavoittaakseen kaikki kuntalaiset ja verkostoitumalla tarjoaa palveluja myös niille, jotka eivät syystä tai toisesta kirjastotilaan pääse. Kirjasto on sekä fyysinen tila palveluineen että hakeutuva palvelu. Kirjasto tarjoaa tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan. Kirjasto tarjoaa palveluja myös verkossa.

Strategian  kolme kärkeä eli Lapin kirjaston ABC ovat:  

Uudistuva kirjasto

Yhteinen ja yhtenäinen Lapin kirjasto

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Lapin kirjaston yhteistyö

Lapin yleiset kirjastot ovat solmineet yhteistyösopimuksen vuonna 2015. Sopimuksella sovitaan niistä periaatteista, jotka ohjaavat yhteistoimintaa. Lapin kirjaston toiminta perustuu aineistojen yhteiskäyttöön. 

Yhteistoiminnan asioista vastaa johtoryhmä, johon kukin kunta nimeää yhden kirjastoammattilaisen edustajan. Johtoryhmä päättää yhteisestä toimintastrategiasta, painopistealueista, uusien kumppaneiden mukaan ottamisesta, yhteisistä kustannuksia aiheuttavien toimintojen käyttöönottamisesta sekä aineistotietokannan tietosisältöjen myynnistä tai luovuttamisesta muiden käyttöön.

Johtoryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajiston. Puheenjohtajistoon kuuluu kolme kuntien edustamaa henkilöä, joista yksi edustaa aina maakuntakirjastoa. Puheenjohtajiston toimikausi on kaksi vuotta. Yksi puheenjohtajista vaihtuu vuosittain, mutta henkilön toimikautta voidaan jatkaa, mikäli johtoryhmä niin haluaa.

Johtoryhmän sihteerinä toimii alueellista yhteistyötä koordinoiva henkilö Rovaniemeen kaupunginkirjastosta.

Sopimus Lapin kirjaston yhteistoiminnasta 2015

Lapin kirjastot

Enontekiön kirjaston sisäänkäynti
Enontekiön kirjaston sisäänkäynti
Inarin kirjastoauto
Inarin kirjastoauto
Kittilän kirjaston ulkokuva
Kittilän kirjasto
Kolarin kirjaston sisäänkäynti
Kolarin kirjasto
Muonon kirjaston julkisivu
 
Pellon kirjaston julkisivu
Pellon kirjasto
Sallan kirjaston sisäkuva
Sallan kirjasto
Simon kirjaston sisäkuva
Simon kirjasto
Sodankylän kirjasto sisäänkäynti
Sodankylän kirjasto sisäänkäynti
Tervolan kirjaston sisäänkäynti
Tervolan kirjasto
Tornion kaupunginkirjaston julkisivu
Tornion kaupunginkirjaston julkisivu