Lapin kirjastojen henkilöstö Lapin kirjastopäivillä 15.2.2019 Saariselällä. Kuvaaja Ville Vaarne, Suomen Kirjastoseura
Lapin kirjastojen henkilöstö Lapin kirjastopäivillä 15.2.2019 Saariselällä. Kuvaaja Ville Vaarne, Suomen Kirjastoseura

Kirjasto on aktiivinen osa lappilaisten elämää

Kirjasto on sivistys- ja kulttuurilaitos, joka pyrkii aktiivisesti tavoittamaan kaikki kuntalaiset. Kirjasto edistää aktiivista kansalaisuutta ja toimii itse aktiivisesti yhteisössään sekä markkinoi palvelujaan. Se verkostoituu tavoittaakseen kaikki kuntalaiset ja verkostoitumalla tarjoaa palveluja myös niille, jotka eivät syystä tai toisesta kirjastotilaan pääse. Kirjasto on sekä fyysinen tila palveluineen että hakeutuva palvelu. Kirjasto tarjoaa tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan. Kirjasto tarjoaa palveluja myös verkossa.

Lapin kirjaston strategian tavoitteet ovat:

  • Jokainen lappilainen lukee
  • Osaamme enemmän, jaamme osaamista
  • Teemme yhdessä

Lapin kirjaston yhteistyö

Lapin yleiset kirjastot ovat solmineet yhteistyösopimuksen vuonna 2015. Soimuksella sovitaan niistä periaatteista, jotka ohjaavat yhteistoimintaa. Lapin kirjaston toiminta perustuu aineistojen yhteiskäyttöön. 

Yhteistoiminnan asioista vastaa johtoryhmä, johon kukin kunta nimeää yhden kirjastoammattilaisen edustajan. Johtoryhmä päättää yhteisestä toimintastrategiasta, painopistealueista, uusien kumppaneiden mukaan ottamisesta, yhteisistä kustannuksia aiheuttavien toimintojen käyttöönottamisesta sekä aineistotietokannan tietosisältöjen myynnistä tai luovuttamisesta muiden käyttöön.

Johtoryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajiston. Puheenjohtajistoon kuuluu kolme kuntien edustamaa henkilöä, joista yksi edustaa aina maakuntakirjastoa. Puheenjohtajiston toimikausi on kaksi vuotta. Yksi puheenjohtajista vaihtuu vuosittain, mutta henkilön toimikautta voidaan jatkaa, mikäli johtoryhmä niin haluaa.

Johtoryhmän sihteerinä toimii alueellista yhteistyötä koordinoiva henkilö Rovaniemeen kaupunginkirjastosta.

Sopimus Lapin kirjaston yhteistoiminnasta 2015

 

Ihan jotain muuta – ja jotain samanlaistakin : kysely Lapin kirjaston viikkopalaverien kehittämisestä kesällä 2020

Ihan jotain muuta – ja jotain samanlaistakin : kysely Lapin kirjaston viikkopalaverien kehittämisestä kesällä 2020 Kyselyn tulokset koonnut Leena Kinnunen   Kesällä 2020 kyselimme Lapin kirjastojen henkilökunnalta mielipiteitä kaksi kertaa viikossa järjestettävistä yhteisistä viikkopalavereista. Halusimme tietää, onko nykyinen palaverikäytäntö toimiva ja mitä kehittämisajatuksia Lapin yleisten kirjastojen henkilökunnalla on yhteisten verkkotapaamisten suhteen.

Katso kyselyn tulokset