Lapin kirjaston strategian uudistus 2020 – 2021

Lapin kirjastoille laaditaan parhaillaan uutta strategiaa. Työ aloitettiin kokoamalla työryhmä, johon kuuluvat Nina Sipola, Leena Kinnunen ja Jani Ekblom Rovaniemen kirjastosta, Ville Jylhä Tornion kirjastosta, Tiina Väkeväinen Tornionlaakson kirjastosta sekä Vesa Sarajärvi Lapin AVI:sta. Työryhmä luonnosteli uuden strategian sisältöjä, joista järejstetiin kommentointitilaisuus henkilöstölle 28.9.2020.

Strategiatyötä ohjaamaan ostettiin ulkopuolinen fasilitointi Osana Oy:sta. Työtä on ohjannut joulukuusta 2020 lähteien strategia- ja muutosvalmentaja Petri Toikkanen Osana Oy:sta.

Seuraavassa vaiheessa prosessi laajenee koko Lapin kirjaston henkilökunnalle. Henkilökunnan näkemystä tarvitaan, jotta toimintaympäristö, muutos ja sisäinen tilanne voidaan hahmottaa monipuolisesti. Henkilöstölle järjestetään kaksi työpajaa.

Työpajatyöskentelystä haetaan näkemyksen monipuolisuuden lisäksi uusia ideoita strategiatyötä rikastuttamaan. Henkilökunta pääsee prosessin kuluessa myös arvioimaan strategian linjauksia, päämääriä ja toimenpiteitä sähköisen kyselyn muodossa. Lisäksi keskustelua on mahdollista käydä sähköisessä ympäristössä.

Lapin kirjastojen strategiatyöpaja 3.5.2021

Lapin kirjastojen strategian rakentamisessa loppusuora jo häämöttää. Ensimmäinen henkilöstön työpaja maaliskuussa oli hyvin onnistunut. Strategiaryhmä on jatkanut siitä kehitellen strategisia päämääriä. Näkemystä syvennetään vielä sidosryhmille suunnatulla kyselyllä. 

Henkilöstön toinen strategiapaja järjestetään  3.5. klo 12-15. Työskentelemme etäyhteyksin Zoomin välityksellä. 

Strategiatyöpajassa käsittelemme strategian päämääriä ja toimenpiteitä. Henkilöstöltä halutaan näkemystä päämäärien ja toimenpiteiden sisällöstä ja toimivuudesta käytännön työn kannalta. Tämä lienee paras paikka päästä vaikuttamaan strategian sisältöön. Kannattaa tulla mukaan!  

Strategiapajan ohjaa strategiavalmentaja Petri Toikkanen Osana yhteistä ratkaisua Oy:stä (https://osana.fi/keita-olemme/petri-toikkanen/). 

 

Strategiapaja henkilöstölle 16.3.

Ensimmäinen henkilöstön strategiapaja järjestetään 16.3. klo 12-15. Työskentelemme etäyhteyksin Zoomin välityksellä. 

Strategiatyöpajassa tutkimme Lapin kirjaston toimintaympäristön muutosta, toimintapojen kehittämistä ja yhteistyön syventämistä.

Strategiapajan ohjaa strategiavalmentaja Petri Toikkanen Osana yhteistä ratkaisua Oy:stä .