Lapin kirjaston strategia 2021-2024

Lapin kirjastojen uusi strategia on valmistunut ja hyväksytty Lapin kirjaston johtoryhmässä 2.9.2021. Lapin strategian pdf-muotoisen tekstiversion löydät tästä linkistä.     

Strategian  kolme kärkeä eli Lapin kirjaston ABC ovat:  

Uudistuva kirjasto

Yhteinen ja yhtenäinen Lapin kirjasto

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Strategiatyö aloitettiin kokoamalla työryhmä, johon kuuluivat Nina Sipola, Leena Kinnunen ja Jani Ekblom Rovaniemen kirjastosta, Ville Jylhä Tornion kirjastosta, Tiina Väkeväinen Tornionlaakson kirjastosta (myöhemmin Tornion kirjastosta) sekä Vesa Sarajärvi Lapin AVI:sta. Vesan siirryttyä takaisin Ranuan kirjastonjohtajaksi Lapin AVI:a edustamaan tuli Satu Ihanamäki. Työryhmä luonnosteli uuden strategian sisältöjä, joista järjestetiin kommentointitilaisuus henkilöstölle 28.9.2020. 

Strategiatyöhön koettiin tarvittavan ulkopuolinen fasilitaattori, jotta strategiasta pystyttäisiin luomaan toteuttamiskelpoinen, toimintaympäristön muutokset huomioiva ja riittävään realistinen mutta kuitenkin rohkeasti tulevaan katsova työkalu Lapin kirjastoille. Työryhmän työtä ja henkilöstön työpajoja tuli joulukuusta 2020 lähtien ohjaamaan strategia- ja muutosvalmentaja Petri Toikkanen Osana Oy:sta.

Strategiaryhmä kokoontui Petri Toikkasen johdolla viisi kertaa.  Ensimmäisten tapaamisten teemoina olivat toimintaympäristön analyysi ja sisäisen tilanteen analyysi, jonka pohjalta luotiin strategisen linjauksen aihiot. Henkilökunnalle järjestetyn työpajan jälkeen työryhmä määritteli päämäärät ja toimenpiteet. Toisen henkilöstön työajan jälkeen strategia viimeisteltiin henkilökunnalle tehdyn kyselyn perusteella.  Viimeinen henkilöstötyöpaja syyskuun 2021 alussa pureutui jo strategian jalkauttamiseen yksilö-, kirjasto – ja kimppatasolla. 

Strategiasta tuotettiin henkilökunnalle käyttöön työkirja. Työkirjan suunnitteli Karl Simonlehto.

Lapin kirjaston strategiatyökirjan 2021-2024 kansi. Graafikko Karl Simonlehto