Lapin kirjaston nykyinen strategia päättyy vuoteen 2024. Lapin kirjastolle laaditaan uusi visio eli tavoitteet ja niitä tukevat toimenpiteet vuosille 2025-2028.

Uuden suunnitelman valmistelu tehdään yhdessä alueen kirjastojen kanssa. Työ aloitetaan Kirjastokaveri-parien visiotyöpajoissa, joissa kirjataan ylös tavoitteiden asettamiselle keskeisiä toimintaympäristön muutoksia sekä eri tahojen kirjastoille asettamia odotuksia. 

Tavoitteiden ja odotusten kirjaaminen tapahtuu visiotyopajassa, joka voidaan toteuttaa osana Kirjastokaveri-vierailua tai erikseen sovittuna ajankohtana etäyhteydellä. Alueellinen kehittämistehtävä tarjoaa tarvittaessa etäyhteysalustan ja on tukena etäyhteydellä toteutettavan visiotyöpajan vetämisessä. 

Ensimmäisen vaiheet tulokset kirjataan Jamboardiin, missä oman Kirjastokaveri-työpajan lisäksi voi tutustua muiden työpajojen tuloksiin. Työpajojen vastaukset kootaan yhteen elokuussa avattavalle Howspace-alustalle, missä Lapin kirjaston vision kokoamiselle on aikaa loppuvuosi 2024.

Tervetuloa visioimaan Lapin kirjaston seuraavat askeleet!