AKE Lappi 2024 toimintasuunnitelma

ROHKEUTTA KOKEILUUN! AKE Lappi vuoden 2024 toimintasuunnitelma <img width=”398″ height=”384″ src=”https://kirjastojenlappi.fi/wp-content/uploads/2023/11/Rohkeutta-kokeiluun-badge_2024.jpg” alt=”” srcset=”https://i0.wp.com/kirjastojenlappi.fi/wp-content/uploads/2023/11/Rohkeutta-kokeiluun-badge_2024.jpg?w=398&ssl=1 398w, https://i0.wp.com/kirjastojenlappi.fi/wp-content/uploads/2023/11/Rohkeutta-kokeiluun-badge_2024.jpg?resize=300%2C289&ssl=1 300w” sizes=”(max-width: 398px) 100vw, 398px” /> <h3>Tavoitteet</h3>AKE Lapin toiminnan tavoitteena on toteuttaa sille <a href=”https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161492″ target=”_blank” rel=”noopener”>Laissa yleisistä kirjastoista </a>määriteltyjä tehtäviä, joita ovat henkilökunnan osaamisen vahvistaminen,

AKE Lappi 2022 toimintakertomus

Tavoitteet Toimintavuodelle asetettiin keskeisiksi kehittämisen kärjiksi viisi Lapin kirjaston osaamiskartoituksessa havaittua osaamisvajetta:  Omasta työhyvinvoinnista ja työssäjaksamisesta huolehtiminen E-aineistojen käytön hallinta ja opastustaidot Yhteistyöverkostot Erilaisten asiakasryhmien erityistarpeiden tunnistaminen Toimintaympäristön muutosten ennakointiin liittyvä osaaminen Näiden lisäksi AKE-toiminnan tavoitteena oli tukea Lapin kirjastojen

AKE Lappi 2023 toimintasuunnitelma

Tavoitteet AKE Lapin toimintavuoden 2023 tavoitteena on jatkaa Lapin yleisten kirjastojen kehittymisen tukemista ja henkilökunnan osaamisen vahvistumista järjestämällä tapahtumia, koulutustilaisuuksia ja mahdollisuuksia verkostoitumiseen. Toimintaa ohjaavat Laki yleisistä kirjastoista, Lapin kirjastojen strategia vuosille 2021-2024,  Yleisten kirjastojen suunta 2021-2025 -asiakirja sekä Aluehallintoviraston

AKE Lappi 2021 toimintakertomus

Tavoitteet Toimintavuoden keskeisinä tavoitteina olivat:  vahvistaa esimiesten valmiuksia johtajaa ja kehittää toimintaa  vahvistaa henkilökunnan keskinäistä vuorovaikutusta  selkeä, oikea-aikainen ja kohderyhmät tavoittava viestintä, joka vastaa alueen kirjastojen tarpeisiin kirjastoammattilaisuuden vahvistaminen Resurssit AKE Lapin toimintavuosi 2021 oli ensimmäinen vuosi, jolloin käytettävissä oli

AKE Lapin virtuaalikierros Lapin yleisissä kirjastoissa 2021

AKE Lapin tiimi toteutti keväällä 2021 virtuaalikierroksen Lapin yleisissä kirjastossa. Vierailuilla olivat mukana koordinaattorit Leena Kinnunen ja Esko Nousiainen, sekä osassa vierailuja kirjastonjohtaja Nina Sipola. Kevään aikana toteutui kaikkiaan 9 vierailua, kohteina Tornion, Tervolan, Sompion, Sallan, Ranuan, Pellon, Kolarin, Keminmaan

AKE, VAKE ja ERTE – mitä lyhenteet merkitsevät?

AKE eli alueellinen kehittämistehtävä on yhdeksälle kirjastolle annettu tehtävä, jonka toiminta-alueet kattavat yhden tai useamman maakunnan. AKE:n keskeinen tehtävä on alueensa kirjastojen henkilökunnan osaamisen kehittäminen, mikä käytännössä tarkoittaa erilaisia koulutuksia ja muita kehittämisen muotoja, kuten vertaisoppimista tai mentorointia. Muut AKE-tehtävät

AKE Lappi 2022 toimintasuunnitelma

AKE Lappi toimintasuunnitelma vuodelle 2022 AKE Lappi tulee toimintavuonna 2022 keskittymään Lapin kirjastojen strategian 2021-2024 jalkauttamiseen ja osaamisen kehittämiseen Lapin kirjaston henkilökunnalle tehdyn osaamiskartoituksen tulosten perusteella. Muita toimintaa ohjaavia strategioita ovat Opetus- ja kulttuuriministeriön strategia 2030 ja Yleisten kirjastojen neuvoston

AKE Lappi 2020 toimintakertomus

Tavoitteet AKE Lapin toimintavuoden 2020 kärkitavoitteena oli vahvistaa henkilöstön motivaatiota ja rohkeutta tarttua kirjastotyön muutosten tuomiin uusiin tehtäviin. Johtajien ja esihenkilöiden koulutusten tavoitteena oli kehittää henkilöstöjohtamista ja henkilöstön tukemista työn muutosten haasteissa. Kirjastojen resursseissa ja valmiuksissa osallistua osaamisen ja kirjastojen

AKE Lappi 2021 toimintasuunnitelma

AKE Lappi toimintasuunnitelma vuodelle 2021 Vuosi 2021 tulee olemaan Rovaniemen kaupunginkirjaston alueelliselle kehittämistehtävälle ensimmäinen täysi vuosi, jolloin tehtävään on nimetty kaksi päätoimista henkilöä. Henkilöresurssien uudelleen järjestelyillä on mahdollista laajentaa toimintaa. Vuoden isoja tapahtumia ovat koko Lapin henkilökunnalle järjestettävät Lapin kirjastopäivät,