AKE Lappi 2024 toimintasuunnitelma

ROHKEUTTA KOKEILUUN! AKE Lappi vuoden 2024 toimintasuunnitelma <img width=”398″ height=”384″ src=”https://kirjastojenlappi.fi/wp-content/uploads/2023/11/Rohkeutta-kokeiluun-badge_2024.jpg” alt=”” srcset=”https://i0.wp.com/kirjastojenlappi.fi/wp-content/uploads/2023/11/Rohkeutta-kokeiluun-badge_2024.jpg?w=398&ssl=1 398w, https://i0.wp.com/kirjastojenlappi.fi/wp-content/uploads/2023/11/Rohkeutta-kokeiluun-badge_2024.jpg?resize=300%2C289&ssl=1 300w” sizes=”(max-width: 398px) 100vw, 398px” /> <h3>Tavoitteet</h3>AKE Lapin toiminnan tavoitteena on toteuttaa sille <a href=”https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161492″ target=”_blank” rel=”noopener”>Laissa yleisistä kirjastoista </a>määriteltyjä tehtäviä, joita ovat henkilökunnan osaamisen vahvistaminen,

AKE Lappi 2023 toimintasuunnitelma

Tavoitteet AKE Lapin toimintavuoden 2023 tavoitteena on jatkaa Lapin yleisten kirjastojen kehittymisen tukemista ja henkilökunnan osaamisen vahvistumista järjestämällä tapahtumia, koulutustilaisuuksia ja mahdollisuuksia verkostoitumiseen. Toimintaa ohjaavat Laki yleisistä kirjastoista, Lapin kirjastojen strategia vuosille 2021-2024,  Yleisten kirjastojen suunta 2021-2025 -asiakirja sekä Aluehallintoviraston

AKE Lappi 2022 toimintasuunnitelma

AKE Lappi toimintasuunnitelma vuodelle 2022 AKE Lappi tulee toimintavuonna 2022 keskittymään Lapin kirjastojen strategian 2021-2024 jalkauttamiseen ja osaamisen kehittämiseen Lapin kirjaston henkilökunnalle tehdyn osaamiskartoituksen tulosten perusteella. Muita toimintaa ohjaavia strategioita ovat Opetus- ja kulttuuriministeriön strategia 2030 ja Yleisten kirjastojen neuvoston

AKE Lappi 2021 toimintasuunnitelma

AKE Lappi toimintasuunnitelma vuodelle 2021 Vuosi 2021 tulee olemaan Rovaniemen kaupunginkirjaston alueelliselle kehittämistehtävälle ensimmäinen täysi vuosi, jolloin tehtävään on nimetty kaksi päätoimista henkilöä. Henkilöresurssien uudelleen järjestelyillä on mahdollista laajentaa toimintaa. Vuoden isoja tapahtumia ovat koko Lapin henkilökunnalle järjestettävät Lapin kirjastopäivät,

AKE Lappi 2020 toimintasuunnitelma

AKE-LAPPI 2020 Alueellinen kehittämistehtävä Rovaniemi, avustushakemus vuodelle 2020 Lyhyt kuvaus käyttötarkoituksesta Haettava avustus käytetään Rovaniemen kaupunginkirjastolle annetun alueellisen kehittämistehtävän hoitamiseen. Avustusta käytetään alueen kirjastojen henkilökunnan osaamisen ja kirjastojen toiminnan kehittämiseen, yhteistyön tukemiseen ja vahvistamiseen sekä kaukolainojen antolainaukseen. Kehittämistehtävän pääteemana vuonna

AKE Lappi 2019 toimintasuunnitelma

Alueellinen kehittämistehtävä, Rovaniemi : Avustushakemus 2019 Toimintasuunnitelma   Toiminnan tavoite Alueellista kehittämistehtävää hoitavan Rovaniemen kaupunginkirjaston tavoite on kehittää Lapin yleisten kirjastojen yhteistoimintaa ja osaamista ja siten luoda vahva osaajien verkosto, joka toteuttaa Lapin yleisten kirjastojen strategian tavoitteita. Jokainen lappilainen lukee

AKE Lappi 2018 toimintasuunnitelma

Rovaniemen kaupunginkirjasto Alueellinen kehittämistehtävä, avustushakemus 2018   Lyhyt kuvaus käyttötarkoituksesta Haettava avustus käytetään Rovaniemen kaupunginkirjastolle annetun alueellisen kehittämistehtävän hoitamiseen. Avustuksen käyttökohteita ovat kehittämistehtävään osallistuvan kirjastohenkilöstön palkka-, työhuone- ja atk-kulut, koulutukset, alueellisiin kehittämisryhmiin osallistuminen sekä kaukolainojen antolainaus.   Digitalisaation hyödyntäminen Rovaniemen