Yleisten kirjastojen yhteinen verkkokoulutusalusta Liboppi sisältää runsaasti erilaisia kursseja. Tälle sivulle on koottu kurssit ja niiden kuvaukset. Kuvauksesta löytyy myös mahdolliset kurssiavaimet, joita edellytetään kurssille pääsemiseen.

Jos Liboppi ei ole aiemmin tuttu tai tarvitset kertausta Libopin käyttöön, apua löytyy Joensuun kaupunginkirjaston työntekjän Hanna Hyttisen tekemistä Liboppi-opasvideoista, jotka löydät tämän linkin takaa. Tukea ja vinkkejä Libopin käyttöön löydät myös Lapin kirjastojen päiväkahveilta 9.9.2021, josta tallenteen löydät tästä linkistä.

Kaikille avoimet kurssit

Digituki kirjastoissa

Kurssilla tutustutaan siihen, miten digituki kirjastoissa hahmotetaan. Kurssi on luotu, kun vuosina 2018-2019 kirjastojen roolista digituen antajana pohdittiin. Kurssilla on tutustumisen arvoista sisältöä ja se syventää osaltaan tietämystä aiheesta. Kokonaisen kurssin suorittaminen vie 7 tuntia. Kurssia on pääsisältöä viimeksi päivitetty 17.10.2019 ja sille on lisätty pieni osio maaliskuussa 2021. Sopii vastinpariksi YKN:n digitaitosuositukset -kurssin kanssa. Kurssiavain on: digituki (kaikki pienellä kirjoitettuna).

Finnan perusteet

Finnan perusteet -verkkokurssi on tarkoitettu tietopaketiksi Finnan kanssa työskenteleville ja Finnasta kiinnostuneille. Kurssin voi suorittaa itsenäisesti omaan tahtiin, ja se on avoinna ympäri vuoden. Kurssin suoritusaika on omasta tahdista riippuen 2-4 tuntia. Kurssilla käydään läpi Finnan eri ulottuvuudet: Finna.fi, Finna-verkkoalustat sekä jatkokäytön palvelut. Kurssilla kerrotaan, miten metadata toimii Finnan haun polttoaineena, ja miten se mahdollistaa jatkokäytön. Lopuksi opitaan, mitä työkaluja Finna tarjoaa käyttäjilleen. Kurssi löytyy Libopista Kirjastojen yhteiset -osiosta, erillistä kurssiavainta ei tarvita. Finnan perusteet -verkkokurssi on julkaistu aiemmin Helsingin yliopiston MOOC-alustalla. Kurssille ei tarvitse kurssiavainta.

Kirjastot ja demokratia

Kaikille yleisten kirjastojen työntekijöille suunnatun opintokokonaisuuden tavoitteena on syventää kirjastoissa työskentelevien käsitystä siitä, miten yleiset kirjastot pystyvät toteuttamaan kirjastolain §2 kohtaa ’edistää aktiivista kansalaisuutta, sananvapautta ja demokratiaa’. Kurssin sisältö koostuu neljästä moduulista, jotka käsittelevät aihetta eri näkökulmista. Moduulit koostuvat luentovideoista ja jokaiseen videoon liittyy kertaava tehtävä. Tehtävät on laadittu monipuolisiksi ja niiden tarkoitus on syventää luentojen aiheita kirjaston päivittäiseen toimintaan. Kurssi on koostettu viime vuosien aluehallintovirastojen kirjastotoimen hankkeissa tuotetuista materiaaleista. Kurssin suorittamiseen menee suorittajasta riippuen noin 9–11 tuntia. HUOM! Kurssi on saatavilla rajoitetusti; sen sisällöt on suoritettavissa syyskuun 2023 loppuun asti. Kurssiavain on: KIRDEM2223 (kaikki isolla kirjoitettuna).

Kohti kokoelmatyötä

Verkkokurssi sisältää kokoelmatyön perusasioita, ja se on rakennettu vuorovaikutuspohjaisesti. Tavoitteena on jakaa kirjastokentän yhteistä kokoelmatyön tuntemusta ja hyviä käytänteitä. Kurssi sisältää keskustelu- ja pohdintatehtäviä, jotta kokoelmiin liittyvää tietämystä, kysymyksiä ja pohdintoja saadaan näkyviksi ja jaettaviksi. Kurssi koostuu kolmesta osasta: kokoelmapolitiikat ja –linjaukset, kokoelmatyö, sekä digitaalinen kokoelma ja digimedian rooli. Kurssin arvioitu suoritusaika on 4,5 tuntia, lisämateriaalien kanssa noin seitsemän tuntia. Osa kurssista on toteutettu yhdessä Kirjastokaistan kanssa. Kokoelmatyön verkkokurssi syntyi kirjastokentän toiveesta, sillä se oli toivotuin kurssisisältö Libopin toimituskunnan järjestämässä kyselyssä, joka toteutettiin 2020. Kurssi on kaikille avoin, eikä se vaadi kirjautumiseen kurssiavainta.

Lastenkirjastotyön sisältöpakki

Lastenkirjastotyön sisältöpakki on tiivis johdatus lastenkirjastotyöhön. Kurssilla tutustutaan lastenkirjastotyön ytimeen: asiakkaisiin ja sisältöihin. Lastenkirjastotyön sisältöpakin lukuvinkit on suunnattu alle kouluikäisille ja alakouluikäisille. Lastenkirjastotyön sisältöpakki -kurssi koostuu tallenteista, joissa on haastateltu ammattilaisia eri puolilta Suomea. Lisäksi aiheeseen tutustutaan Seppo-pelin, ThingLink-kuvien, Flinga-seinien ja Padletin avulla. Lastenkirjastotyön sisältöpakki löytyy Libopista Kirjastojen yhteiset -kurssikategoriasta. Kurssi on avoin kaikille Libopin käyttäjille AKE-alueesta riippumatta. Kurssin ensisijaisena kohderyhmänä ovat uudet työntekijät, harjoittelijat, työntekijät, joilla ei ole kirjastoalan koulutusta, eri osastojen työntekijät, jotka kaipaavat tukea lastenkirjastotyössä, sekä pienten kirjastojen työntekijät, joiden on hallittava työssään laajasti aineistoja. Kurssi on osa Vantaan, Tampereen, Lahden ja Porvoon kaupunginkirjastojen yhteistä SuositusLIIKE-hanketta ja se on toteutettu vuonna 2021 Tampereella. Ruotsinkielisen osion sisällön on tehnyt Porvoon kaupunginkirjasto. Kurssiavain on: lanupakki (kaikki pienellä kirjoitettuna).

Lukulux.fi – lukemattomien aikuisten ohjaamiseen

Kurssilla käsitellään nuorten aikuisten ja aikuisten lukemattomuutta. Kurssilla on hyödyllistä tietoa lukutaidosta sekä käytännön ohjeita lukemattomuuden haasteeseen. Kurssi on avoin kaikille, joita kiinnostaa lukutaito ja siihen liittyvät asiat. Kurssi sisältöineen pohjautuu Lukemattomat mahdollisuudet -hankkeessa luotuun verkkokäsikirjaan Lukulux.fi, joka sisältää käytännössä testattuja toimintatapoja, sekä runsaasti lisätietoa lukemattomuudesta. Kurssi sisältää neljä osiota, joihin jokaiseen kuuluu yksi tai useampi testi, joiden tarkoitus on reflektoida omaa oppimistasi. Kurssin arvioitu suoritusaika on 5 tuntia. Kun olet käynyt läpi kaikki osiot hyväksytysti, saat käyttöösi Lukulux-osaaja -osaamismerkin. Osaamismerkki on todistus siitä että olet tutustunut aikuisten lukutaidon selättämiseen liittyviin asioihin ja olet kiinnostunut aiheesta. Kurssiavain on: lukulux (kaikki pienellä kirjoitettuna).

Mediasiltoja rakentamassa – Mediatyöpajoja kirjastoille

Kurssilla käsitellään kulttuurisensitiivisen ja sukupolvet ylittävän mediakasvatuksen käytänteitä. Kurssin antaa osallitujalle runsaasti tietotaitoa omien mediakasvatustyöpajojen suunnitteluun ja toteutukseen. Kurssi sisältää teoriaa ja vapaaehtoisia tehtäviä. Kurssin ovat toteuttaneet Mediametka ry, Kansanvalistusseura, RT-Documentaries Oy sekä Turun AKE. Kuvituksen on laatinut Evianna Korhonen. Verkkokurssi on kaikille avoin, eikä se vaadi kurssiavainta.

Nuortenosastolle!

Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka kohtaavat kirjastotyössään nuoria. Kurssi keskittyy nuorten vapaa-ajankirjastopalveluihin, eli koulu- ja oppilaitosyhteistyö ei kuulu tähän kokonaisuuteen. Sisältöinä kurssilla ovat mm. nuorten kohtaaminen, nuortenosaston aineistot ja tapahtumat sekä yhteiskehittäminen.Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka kohtaavat kirjastotyössään nuoria. Kurssi keskittyy nuorten vapaa-ajankirjastopalveluihin, eli koulu- ja oppilaitosyhteistyö ei kuulu tähän kokonaisuuteen. Sisältöinä kurssilla ovat mm. nuorten kohtaaminen, nuortenosaston aineistot ja tapahtumat sekä yhteiskehittäminen. Kurssiavain on: sjkerte (kaikki pienellä kirjoitettuna).

Office 365-perusteet

Kurssilla opetellaan erilaisten office-ohjelmien käyttöä. Kurssi vaatii Adobe Connect -sovelluksen asentamista, sillä luennot on tallennettu kurssille Adoben alustalla. Tietoa kurssin tuntimääräisestä kestosta ei ole saatavilla. Kurssiavain on: digidiplomi (kaikki pienellä kirjoitettuna).

Palvelumuotoilu / Service design

Oletko koskaan miettinyt, miten parhaalla tavalla voisitte ottaa asiakkaiden tarpeet huomioon kirjastopalvelussa? Onko teidän kirjastossanne suunnitelmia kehittää tiettyä osaa palvelusta, mutta ette tiedä miten aloittaa? Silloin palvelumuotoilu voisi olla juuri sinulle.

Palvelumuotoilu on menetelmä, jossa asiakas on keskipisteessä, ja lähtökohtana on asiakkaiden tarpeet ja kokemukset. Menetelmän avulla voidaan kehittää palveluja ja saada ne mahdollisimman käyttäjäystävällisiksi ja oleellisiksi asiakkaille. Tule mukaan oppimaan palvelumuotoilun perusteet ja saamaan ideoita siitä, miten sitä voidaan hyödyntää kirjastossasi!

Kurssin kesto n. 5h. Kurssille kirjautuminen vaatii kurssiavaimen, joka on: muotoilu (kaikki pienellä)

Parasta palvelua omatoimisesti – Työkalupakki omatoimikirjastojen kehittämiseen asiakkaiden kanssa

Parasta palvelua -hanke selvitti parhaita käytäntöjä ja malleja tuoda osallistaminen osaksi omatoimikirjastojen työkulttuuria. Kirjastoa tutkittiin sekä tila- että palvelunäkökulmasta. Hankkeen tulosten pohjalta luotu kurssi tukevat osallistamisen polkua ja rohkaisevat kaikkia kirjastoja kehittämään toimintaansa yhdessä asiakkaiden kanssa. Kurssin osat ohjaavat osallistavat asiakkaita, kehittämään kirjaston toimintaa ja tiloja yhdessä heidän kanssaan sekä tuomaan konkreettisia muutoksia omaan työhön, kirjastotilaan ja palveluihin. Kurssiavain on: omatoimikirjastot (kaikki pienellä kirjoitettuna).

Pelikasvastusta kirjastossa

Kurssi tarjoaa kattavat perustiedot pelikasvatuksen kokonaisuudesta kirjasto- ja kulttuurinäkökulmasta. Kurssi koostuu kymmenestä osiosta, jotka koostuvat teoria- ja tehtäväosuuksista. Kurssin on laatinut Helmet-kirjastojen pelien kanssa toimivien työntekijöiden verkosto. Lähteinä on käytetty erityisesti pelikasvattajan käsikirjoja, joihin voi tutustua osoitteessa pelikasvatus.fi. Kurssille ei tarvita kurssiavainta.

Pohjoisen eKirjaston e-aineistot (huom! vain Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastojen henkilöstölle)

Pohjoisen eKirjaston e-aineistot -kurssilla saa kattavat perustaidot Pohjoisen eKirjaston palvelujen käyttöön. Käytön oppiminen on suureksi avuksi asiakkaiden opastamisessa palvelujen pariin. Kurssi ei vaadi kurssiavainta. Kurssi löytyy seuraavalla polulla: Kaikki kurssit > Alueelliset alustat > Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu > Pohjoisen eKirjaston e-aineistot.

Selkokielen perusteet

Koulutuskokonaisuudessa perehdytään selkokielen kirjoitusprosessiin ja -ohjeisiin. Koulutuksen jälkeen tunnet selkokielen perusteet ja osaat muokata viestintää sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä ymmärrettävämmäksi. Kurssikokonaisuus on tehty yhteystyössä AKEpampaksen, Riikka Tuohimetsän ja Max Bäckmanin kanssa. Riikka Tuohimetsä on työskennellyt vuosia selkokielen parissa ja tehnyt itsekin useamman selkomukautuksen sekä kouluttanut ammattihenkilöstöä selkokielen periaatteista. Kurssiavain on: selkokieli (kaikki pienellä kirjoitettuna).

Tapahtumatuotanto kirjastossa

Koulutuksen tarkoitus on tutustuttaa tapahtumatuotannon suunnittelu- ja toteutusprosessiin sekä oppia tuottamaan tapahtumia kirjastossa suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti.  Koulutuksen aikana pureudutaan mm. tapahtumatuotannon prosessin teoriaan sekä saadaan hyviä vinkkejä onnistumiseen  käytännönläheisten tehtävien avulla. Koulutuksen jälkeen kurssin suorittaja tuntee tapahtuman tuotantoprosessin sekä osaa suunnitella ja toteuttaa eri tyylisiä tapahtumia kirjastossa.

Kurssin koulutusvideoilla nostetaan esiin erilaisia mahdollisuuksia käyttää tiloja sekä muita tapahtumajärjestelyn aikana huomioitavia asioita. Koulutuksen eri osissa on useita tehtäviä, jotka auttavat omien tapahtumien suunnittelussa. Kurssin eri osioissa on myös mahdollista tulostaa muistilistoja onnistuneen tapahtuman järjestämisen tueksi. Kurssin kesto on n. 6-8 tuntia. Kurssiavain on: tapahtuma (kaikki pienellä kirjoitettuna)

 

Tekijänoikeudet -webinaari

Kurssilla käydään läpi tekijänoikeuksiin liittyviä kysymyksiä. Kurssiavain on: digidiplomi (kaikki pienellä kirjoitettuna).

Turvallisesti verkossa

Kurssilla käydään läpi tietoturvaa uhkaavia eri tekijöitä, uhkatekijöiden tunnistamista ja niiden torjumista. Tietoa kurssin tuntimääräisestä kestosta ei ole saatavilla. Kurssiavain on: digidiplomi (kaikki pienellä kirjoitettuna).

YKN:n digitaitosuositukset

Yleisten kirjastojen neuvosto antoi vuonna 2019 suosituksen digitaidoista, jotka jokaisen yleisissä kirjastoissa asiakaspalvelua tekevän tulisi hallita. Liboppiin on tehty kaikille avoin kurssi, joka kokoaa yhteen monipuoliset ja laadukkaat materiaalit, joihin tutustuttuaan opiskelija hallitsee perustasolla YKN:n digitaitosuositusten pääkohtien sisältöjä. Kurssilla käsitellään seuraavia teemoja: tiedonhaku ja informaatiolukutaito, viestintä ja yhteistyö, sisällöntuotanto, tietoturva ja digiterveys sekä ongelmanratkaisu. Kurssiavain on: YKN (kaikki isolla kirjoitettuna).

Yleisten kirjastojen saavutettavuus

Aluehallintovirastojen kirjastotoimi on julkaissut yhteistyössä Espoon kaupunginkirjaston Jaakko Tiinasen kanssa Liboppi-kurssin kirjastojen saavutettavuudesta. Kurssi jakaantuu kolmeen moduuliin, jotka ovat saavutettavuuden kokonaiskuva strategisesta näkökulmasta, saavutettavuus digitaalisessa maailmassa sekä tilojen saavutettavuus. Yhden moduulin suorittaminen kestää aiemmasta osaamisesta riippuen noin 3–9 tuntia. Opittuja sisältöjä pääsee testaamaan moduulikohtaisesti kertaustehtävien avulla. Kurssin suorittajat saavat Jaakolta moduulien soveltavista, omaan työhon linkittyvistä, tehtävistä lisäksi myös henkilökohtaisen palautteen. Oppimateriaaleiksi on linkitetty laajasti niin Kirjastokaistan videoita kuin eri organisaatioiden julkaisuitakin, ja yhtenä tavoitteena onkin tutustuttaa aiheesta innostunut oppija kirjastopalveluiden saavutettavuuden perusteiden ohella myös tarjolla oleviin syventävän tiedon lähteisiin. Kurssiavain on: SAAVUTETTAVA (kaikki isolla kirjoitettuna).