Kuva liboppi.fi

Kirjastojen yhteiset kurssit Libopissa

Yleisten kirjastojen verkkokoulutusalusta Liboppi sisältää runsaasti erilaisia kaikille avoimia kursseja. Siirry  suoraan Liboppiin tarkastelemaan kursseja (vaatii kirjautumisen). Alla on lyhyt kuvaus kursseista, joita nyt on tarjolla (huom. ajantasaisin tieto on aina Libopissa). Löydät perille Libopissa kirjoittamalla hakuun kurssin nimen tai osan siitä.

Jos Liboppi ei ole aiemmin tuttu tai tarvitset kertausta Libopin käyttöön, apua löytyy Joensuun kaupunginkirjaston työntekijän Hanna Hyttisen tekemistä Liboppi-opasvideoista YouTubessa. Tukea ja vinkkejä Libopin käyttöön löydät myös Lapin kirjastojen päiväkahveilta 9.9.2021 (tallenne). Sekä tietysti Libopin omilta UKK ja Tuki-sivuilta. Joillakin kursseilla tarvitaan kurssiavain, tunnistat sen avain-kuvakkeesta. Pyydä kurssiavaimet tällä lomakkeella.

Kirjastojen yhteiset kurssit 

Bibliotekens marknadsföring

Kursens syfte är att ge synvinklar och redskap som hjälper dig utveckla marknadsföringen av ditt bibliotek. Kursen  hjälper dig dig att skapa struktur och en strategi och till och med inspirera till att testa nya saker. Behövs ingen registeringsnyckeln. 

Digituki kirjastoissa 

Kurssilla tutustutaan siihen, miten digituki kirjastoissa hahmotetaan. Kurssi on luotu, kun vuosina 2018-2019 kirjastojen roolista digituen antajana pohdittiin. Kurssilla on tutustumisen arvoista sisältöä ja se syventää osaltaan tietämystä aiheesta. Kokonaisen kurssin suorittaminen vie 7 tuntia. Kurssia on pääsisältöä viimeksi päivitetty 17.10.2019 ja sille on lisätty pieni osio maaliskuussa 2021. Sopii vastinpariksi YKN:n digitaitosuositukset -kurssin kanssa. Pyydä kurssiavainta. 

Finnan perusteet

Finnan perusteet -verkkokurssi on tarkoitettu tietopaketiksi Finnan kanssa työskenteleville ja Finnasta kiinnostuneille. Kurssin voi suorittaa itsenäisesti omaan tahtiin, ja se on avoinna ympäri vuoden. Kurssin suoritusaika on omasta tahdista riippuen 2-4 tuntia. Kurssilla käydään läpi Finnan eri ulottuvuudet: Finna.fi, Finna-verkkoalustat sekä jatkokäytön palvelut. Kurssilla kerrotaan, miten metadata toimii Finnan haun polttoaineena, ja miten se mahdollistaa jatkokäytön. Lopuksi opitaan, mitä työkaluja Finna tarjoaa käyttäjilleen. Finnan perusteet -verkkokurssi on julkaistu aiemmin Helsingin yliopiston MOOC-alustalla. Kurssi on Libopissa Kirjastojen yhteiset -osiossa. Erillistä kurssiavainta ei tarvita.

Girjájin – saamelaista kulttuuria ja kirjallisuutta kirjastolaisille

Tämä kurssi on suunnattu sinulle, kirjastolaiselle joka tarvitset perustietoa saamelaisista, ja myös sinulle joka kohtaat saamelaisia työssäsi ja haluat syventää osaamistasi. Kurssi koostuu videoluennoista sekä pohdinta- ja keskustelutehtävistä. Luennoitsijoina on saamentutkimuksen ja saamelaisen kirjallisuuden guruja. Kurssin suorittamiseen menee aikaa noin neljä tuntia. 

Ensimmäisenä opitaan joitakin perusasioita saamelaisista ja saamelaiskulttuurista. Sitten syvennytään historioihin ilmiöiden taustalla, perehdytään saamelaiskirjallisuuteen ja saadaan ja jaetaan kirjavinkkejä. Lopuksi tutustutaan saamelaiskirjastotyöhön ja pohditaan, miten voitaisiin paremmin ottaa saamelaisia ja saamenkielisiä huomioon kirjastotyössä. Kurssin tavoitteena on innostaa opiskelijoita perehtymään saamelaiseen kulttuuriin ja kirjallisuuteen sekä jakaa tietoa siitä, millaisia kirjastopalveluita saamelaisille ja saamenkielisille on tarjolla. Erillistä kurssiavainta ei tarvita.

Hei me vinkataan!

Kurssilla käydään läpi vinkkauksen perusteita monesta eri näkökulmasta. Millainen on hyvä vinkkari ja hyvä esiintyjä yleensä? Miten laaditaan kiinnostava esitys? Mikä on vinkkauksen ydinsanoma? Mistä eri kulmista kirjoja voi lähestyä? Millaisia retorisia ja visuaalisia keinoja vinkkari voi käyttää?

Kurssi on suunnattu pääasiassa niille, joilla ei ole vielä juurikaan kokemusta vinkkauksesta sekä niille, jotka haluavat kerrata asioita pitkän tauon jälkeen. Mikään ei estä konkareitakaan tulemasta mukaan, sillä aina voi oppia jotain uutta! Verkkokurssin tavoitteena on rohkaista tekemään kirjavinkkausta ja esiintymistä sekä lisätä uskallusta olla innostunut kirjoista. Kurssin sisältöä soveltamalla saa ideoita myös muuhun esiintymiseen ja muiden esitysten laatimiseen.

Kurssin kesto noin 3–4 h. On suositeltavaa tehdä kurssi pienissä osissa. Pyydä kurssiavainta.

Infokurs i Lättläst

Att skriva lättläst handlar om att anpassa sin text så att fler kan ta till sig innehållet – även de som har svårt för att läsa. Det kräver därmed extra mycket skärpa och omsorg att skriva lättlästa texter. På infokursen går vi igenom grunderna för vad man ska tänka på för att göra texten lättare att förstå. Under kursens finns det också några uppgifter som hjälper dig att komma i gång med att skriva lättläst.  Kursens längd är cirka 3 – 4 timmar.  Begär registeringsnyckeln.

Kohti kokoelmatyötä ja Kokoelmatyön ytimessä

Kaksi rautaista verkkokurssia kokoelmatyön perusasioista. Kohti kokoelmatyötä on  rakennettu vuorovaikutuspohjaisesti ja sen tavoitteena on jakaa kirjastokentän yhteistä kokoelmatyön tuntemusta ja hyviä käytänteitä. Kurssi sisältää keskustelu- ja pohdintatehtäviä, jotta kokoelmiin liittyvää tietämystä, kysymyksiä ja pohdintoja saadaan näkyviksi ja jaettaviksi. Kurssin arvioitu suoritusaika on 4,5 tuntia, lisämateriaalien kanssa noin seitsemän tuntia. Osa kurssista on toteutettu yhdessä Kirjastokaistan kanssa. 

Kokoelmatyön ytimessä on itsenäinen jatko-osa edelliselle. Kurssi keskittyy nimensä mukaisesti kokoelmatyön perusasioihin, eli aineiston valintaan, poistotyöhön, sekä kokoelmanhoidolliseen osaamiseen. Sisältöjen keskiössä on yhdessä Kirjastokaistan kanssa toteutettu kokoelmatyötä käsittelevä podcast, jossa käytännön kokoelmatyötä tekevät asiantuntijat keskustelevat kokoelmatyön keskeisistä asioista. Tehtävät muodostuvat tälläkin kurssilla yhteisesti käytävistä verkkokeskusteluista. 

Molemmat kurssit löytyvät Libopista Kirjastojen yhteiset -osiosta. Erillistä kurssiavainta ei tarvita.

Kommunernas gemensamma E-bibliotek

Med detta utbildningspaket kan du bekanta dig med kommunernas gemensamma E-bibliotek.

När du har genomgått utbildningen du kan instruera kunderna hur de kan logga in som kunder i E-biblioteket och hur man lånar material för läsning därifrån.
Du får också svar på lite mer utmanande situationer när det gäller att bli kund i E-biblioteket. Att gå igenom hela utbildningen tar uppskattningsvis 30 minuter, men du kan studera endast de ämnen som intresserar dig. Behövs ingen registeringsnyckeln. 

Kuntien yhteinen E-kirjasto

Tämän koulutuspaketin avulla pääset tutustumaan kuntien yhteiseen E-kirjastoon.

Kun olet käynyt koulutuksen läpi osaat neuvoa asiakkaille, kuinka he pääsevät kirjautumaan E-kirjaston asiakkaiksi ja kuinka sieltä lainataan aineistoa luettavaksi.
Saat myös vastauksia hieman haastavampiin E-kirjaston asiakkaaksi tulon tilanteisiin. Koko koulutuksen läpikäyminen vie arviolta 30 minuuttia, mutta voit opiskella vain ne aiheet, jotka sinua kiinnostavat. Erillistä kurssiavainta ei tarvita. 

Lastenkirjastotyön sisältöpakki

Lastenkirjastotyön sisältöpakki on tiivis johdatus lastenkirjastotyöhön. Kurssilla tutustutaan lastenkirjastotyön ytimeen: asiakkaisiin ja sisältöihin.

Lastenkirjastotyön sisältöpakin lukuvinkit on suunnattu alle kouluikäisille ja alakouluikäisille. Kurssi koostuu tallenteista, joissa on haastateltu ammattilaisia eri puolilta Suomea. Lisäksi aiheeseen tutustutaan Seppo-pelin, ThingLink-kuvien, Flinga-seinien ja Padletin avulla.

Kurssin ensisijaisena kohderyhmänä ovat uudet työntekijät, harjoittelijat, työntekijät, joilla ei ole kirjastoalan koulutusta, eri osastojen työntekijät, jotka kaipaavat tukea lastenkirjastotyössä, sekä pienten kirjastojen työntekijät, joiden on hallittava työssään laajasti aineistoja. Kurssi on osa Vantaan, Tampereen, Lahden ja Porvoon kaupunginkirjastojen yhteistä SuositusLIIKE-hanketta ja se on toteutettu vuonna 2021 Tampereella. Ruotsinkielisen osion sisällön on tehnyt Porvoon kaupunginkirjasto. 

Lastenkirjastotyön sisältöpakki löytyy Libopista Kirjastojen yhteiset -osiosta. Pyydä kurssiavainta. 

Lukulux.fi – lukemattomien aikuisten ohjaamiseen

Kurssilla käsitellään nuorten aikuisten ja aikuisten lukemattomuutta. Kurssilla on hyödyllistä tietoa lukutaidosta sekä käytännön ohjeita lukemattomuuden haasteeseen. Kurssi on avoin kaikille, joita kiinnostaa lukutaito ja siihen liittyvät asiat. Kurssi sisältöineen pohjautuu Lukemattomat mahdollisuudet -hankkeessa luotuun verkkokäsikirjaan Lukulux.fi, joka sisältää käytännössä testattuja toimintatapoja, sekä runsaasti lisätietoa lukemattomuudesta. Kurssi sisältää neljä osiota, joihin jokaiseen kuuluu yksi tai useampi testi, joiden tarkoitus on reflektoida omaa oppimistasi. Kurssin arvioitu suoritusaika on 5 tuntia. Kun olet käynyt läpi kaikki osiot hyväksytysti, saat käyttöösi Lukulux-osaaja -osaamismerkin. Osaamismerkki on todistus siitä että olet tutustunut aikuisten lukutaidon selättämiseen liittyviin asioihin ja olet kiinnostunut aiheesta. Pyydä kurssiavainta. 

Mediasiltoja rakentamassa – Mediatyöpajoja kirjastoille

Kurssilla käsitellään kulttuurisensitiivisen ja sukupolvet ylittävän mediakasvatuksen käytänteitä. Kurssin antaa osallitujalle runsaasti tietotaitoa omien mediakasvatustyöpajojen suunnitteluun ja toteutukseen. Kurssi sisältää teoriaa ja vapaaehtoisia tehtäviä. Kurssin ovat toteuttaneet Mediametka ry, Kansanvalistusseura, RT-Documentaries Oy sekä Turun AKE. Kuvituksen on laatinut Evianna Korhonen. Erillistä kurssiavainta ei tarvita. 

Mediekunskap för bibliotekarier

Biblioteken hjälper dagligen sina besökare med att hitta den information de frågar efter. Människor som besöker biblioteken idag har väldigt skiftande informationsbehov, beroende på livssituation, förkunskaper och förutsättningar. Detta ställer krav på nya kompetenser och arbetssätt.

Digital kompetens innebär bl.a. att bibliotekarier är förtrogna med digitala verktyg och tjänster. Digital kompetens omfattar också medie- och informationskunnighet, dvs. kunskaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang. Den här utbildningen har lagt upp delvis från EU:s DigComp-ramverk och från önskemål som vi har fått från vårt utvecklingsområde.

Detta är en kurs med videolektioner, quiz och uppgifter. Kurshelheten innehåller 5 moduler och varje modul har ett eget tema. Kursens längd är cirka 5 – 6 timmar. Begär registeringsnyckeln.

Nuortenosastolle!

Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka kohtaavat kirjastotyössään nuoria. Kurssi keskittyy nuorten vapaa-ajankirjastopalveluihin, eli koulu- ja oppilaitosyhteistyö ei kuulu tähän kokonaisuuteen. Sisältöinä kurssilla ovat mm. nuorten kohtaaminen, nuortenosaston aineistot ja tapahtumat sekä yhteiskehittäminen.Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka kohtaavat kirjastotyössään nuoria. Kurssi keskittyy nuorten vapaa-ajankirjastopalveluihin, eli koulu- ja oppilaitosyhteistyö ei kuulu tähän kokonaisuuteen. Sisältöinä kurssilla ovat mm. nuorten kohtaaminen, nuortenosaston aineistot ja tapahtumat sekä yhteiskehittäminen. Pyydä kurssiavainta. 

Office 365-perusteet

Kurssilla opetellaan erilaisten office-ohjelmien käyttöä. Kurssi vaatii Adobe Connect -sovelluksen asentamista, sillä luennot on tallennettu kurssille Adoben alustalla. Tietoa kurssin tuntimääräisestä kestosta ei ole saatavilla. Pyydä kurssiavainta. 

Palvelumuotoilu / Service design

Oletko koskaan miettinyt, miten parhaalla tavalla voisitte ottaa asiakkaiden tarpeet huomioon kirjastopalvelussa? Onko teidän kirjastossanne suunnitelmia kehittää tiettyä osaa palvelusta, mutta ette tiedä miten aloittaa? Silloin palvelumuotoilu voisi olla juuri sinulle.

Palvelumuotoilu on menetelmä, jossa asiakas on keskipisteessä, ja lähtökohtana on asiakkaiden tarpeet ja kokemukset. Menetelmän avulla voidaan kehittää palveluja ja saada ne mahdollisimman käyttäjäystävällisiksi ja oleellisiksi asiakkaille. Tule mukaan oppimaan palvelumuotoilun perusteet ja saamaan ideoita siitä, miten sitä voidaan hyödyntää kirjastossasi!

Kurssin kesto n. 5 h. Pyydä kurssiavainta. 

Parasta palvelua omatoimisesti – Työkalupakki omatoimikirjastojen kehittämiseen asiakkaiden kanssa

Parasta palvelua -hanke selvitti parhaita käytäntöjä ja malleja tuoda osallistaminen osaksi omatoimikirjastojen työkulttuuria. Kirjastoa tutkittiin sekä tila- että palvelunäkökulmasta. Hankkeen tulosten pohjalta luotu kurssi tukevat osallistamisen polkua ja rohkaisevat kaikkia kirjastoja kehittämään toimintaansa yhdessä asiakkaiden kanssa. Kurssin osat ohjaavat osallistavat asiakkaita, kehittämään kirjaston toimintaa ja tiloja yhdessä heidän kanssaan sekä tuomaan konkreettisia muutoksia omaan työhön, kirjastotilaan ja palveluihin. Pyydä kurssiavainta.

Pelikasvastusta kirjastossa

Kurssi tarjoaa kattavat perustiedot pelikasvatuksen kokonaisuudesta kirjasto- ja kulttuurinäkökulmasta. Kurssi koostuu kymmenestä osiosta, jotka koostuvat teoria- ja tehtäväosuuksista. Kurssin on laatinut Helmet-kirjastojen pelien kanssa toimivien työntekijöiden verkosto. Lähteinä on käytetty erityisesti pelikasvattajan käsikirjoja, joihin voi tutustua osoitteessa pelikasvatus.fi. Erillistä kurssiavainta ei tarvita.

Pohjoisen eKirjaston e-aineistot 

Pohjoisen eKirjaston e-aineistot -kurssilla saa kattavat perustaidot Pohjoisen eKirjaston palvelujen käyttöön. Käytön oppiminen on suureksi avuksi asiakkaiden opastamisessa palvelujen pariin. Kurssi  on jaossa vain Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastojen henkilöstölle ja kurssi löytyy seuraavalla polulla: Kaikki kurssit > Alueelliset alustat > Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu > Pohjoisen eKirjaston e-aineistot. Erillistä kurssiavainta ei tarvita.  

Selkokielen perusteet

Koulutuskokonaisuudessa perehdytään selkokielen kirjoitusprosessiin ja -ohjeisiin. Koulutuksen jälkeen tunnet selkokielen perusteet ja osaat muokata viestintää sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä ymmärrettävämmäksi. Kurssikokonaisuus on tehty yhteystyössä AKEpampaksen, Riikka Tuohimetsän ja Max Bäckmanin kanssa. Riikka Tuohimetsä on työskennellyt vuosia selkokielen parissa ja tehnyt itsekin useamman selkomukautuksen sekä kouluttanut ammattihenkilöstöä selkokielen periaatteista. Pyydä kurssiavainta.

Seniorityö kirjastossa

Kurssilla käydään läpi kirjaston seniorityön osa-alueita: ikääntyvien kohtaamista, seniorityön verkostoja, hankkeita ja kulttuuritarjontaa. Vinkkejä löytyy myös digiopastuksen aloittamiseen ja tapahtumien järjestämiseen. Lisäksi pohditaan, miten ja mistä tavoitetaan ikääntyviä asiakkaita ja mitä tulevaisuus tuo tullessaan. 
Kurssi on suunnattu pääasiassa aloitteleville seniorityötä tekeville kirjastolaisille, mutta myös konkarit voivat löytää sieltä uusia ideoita. 

Seniorityö kirjastossa -kurssi on tehty opinnäytetyönä SeAMKissa. Materiaalin on koonnut yhteen opiskelija Oili Turja. Sisältöjen tekemiseen on osallistunut useampi henkilö Helsingin ja Porvoon kaupunginkirjastosta. Kurssin kesto on 5–8 tuntia.  Erillistä kurssiavainta ei tarvita.

Tapahtumatuotanto kirjastossa

Koulutuksen tarkoitus on tutustuttaa tapahtumatuotannon suunnittelu- ja toteutusprosessiin sekä oppia tuottamaan tapahtumia kirjastossa suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti.  Koulutuksen aikana pureudutaan mm. tapahtumatuotannon prosessin teoriaan sekä saadaan hyviä vinkkejä onnistumiseen  käytännönläheisten tehtävien avulla. Koulutuksen jälkeen kurssin suorittaja tuntee tapahtuman tuotantoprosessin sekä osaa suunnitella ja toteuttaa eri tyylisiä tapahtumia kirjastossa.

Kurssin koulutusvideoilla nostetaan esiin erilaisia mahdollisuuksia käyttää tiloja sekä muita tapahtumajärjestelyn aikana huomioitavia asioita. Koulutuksen eri osissa on useita tehtäviä, jotka auttavat omien tapahtumien suunnittelussa. Kurssin eri osioissa on myös mahdollista tulostaa muistilistoja onnistuneen tapahtuman järjestämisen tueksi. Kurssin kesto on n. 6-8 tuntia. Pyydä kurssiavainta. 

Tekijänoikeudet -webinaari

Kurssilla käydään läpi tekijänoikeuksiin liittyviä kysymyksiä. Pyydä kurssiavainta. 

Turvallisesti verkossa

Kurssilla käydään läpi tietoturvaa uhkaavia eri tekijöitä, uhkatekijöiden tunnistamista ja niiden torjumista. Tietoa kurssin tuntimääräisestä kestosta ei ole saatavilla. Pyydä kurssiavainta. 

YKN:n digitaitosuositukset

Yleisten kirjastojen neuvosto antoi vuonna 2019 suosituksen digitaidoista, jotka jokaisen yleisissä kirjastoissa asiakaspalvelua tekevän tulisi hallita. Liboppiin on tehty kaikille avoin kurssi, joka kokoaa yhteen monipuoliset ja laadukkaat materiaalit, joihin tutustuttuaan opiskelija hallitsee perustasolla YKN:n digitaitosuositusten pääkohtien sisältöjä. Kurssilla käsitellään seuraavia teemoja: tiedonhaku ja informaatiolukutaito, viestintä ja yhteistyö, sisällöntuotanto, tietoturva ja digiterveys sekä ongelmanratkaisu. Pyydä kurssiavainta.

Yleisten kirjastojen saavutettavuus

Aluehallintovirastojen kirjastotoimi on julkaissut yhteistyössä Espoon kaupunginkirjaston Jaakko Tiinasen kanssa Liboppi-kurssin kirjastojen saavutettavuudesta. Kurssi jakaantuu kolmeen moduuliin, jotka ovat saavutettavuuden kokonaiskuva strategisesta näkökulmasta, saavutettavuus digitaalisessa maailmassa sekä tilojen saavutettavuus. Yhden moduulin suorittaminen kestää aiemmasta osaamisesta riippuen noin 3–9 tuntia. Opittuja sisältöjä pääsee testaamaan moduulikohtaisesti kertaustehtävien avulla. Kurssin suorittajat saavat Jaakolta moduulien soveltavista, omaan työhon linkittyvistä, tehtävistä lisäksi myös henkilökohtaisen palautteen. Oppimateriaaleiksi on linkitetty laajasti niin Kirjastokaistan videoita kuin eri organisaatioiden julkaisuitakin, ja yhtenä tavoitteena onkin tutustuttaa aiheesta innostunut oppija kirjastopalveluiden saavutettavuuden perusteiden ohella myös tarjolla oleviin syventävän tiedon lähteisiin. Pyydä kurssiavainta.

Ympäristötyö kirjastoissa

Tutustutaan kirjastojen kestävän kehityksen työhön. Kurssi koostuu viidestä osiosta, joissa johdannon kautta pääset pohtimaan kunkin osion teemaan liittyviä tehtäviä sekä tutustumaan lisämateriaaleihin. 

Kurssi käsittelee ympäristökasvatusta sekä yleisellä tasolla että erityisesti kirjastoissa, ympäristötunteita, yleisten kirjastojen hiilijalanjälkeä sekä Agenda 2030 -tavoitteita. Voit käydä kurssia oman kiinnostuksesi mukaan, sillä se sisältää paljon lisämateriaaleja. Kurssin kesto on arviolta 6–8 tuntia. Erillistä kurssiavainta ei tarvita. 

Tulossa

Kursseja on tulossa mm. kirjastopedagogiikasta, digitaidoista ja kartta osaamisen poluille, joka on koottu jokaiselle kirjastolaiselle oman ammattitaidon kehittämisen tueksi. Kirjastot ja demokratia -kurssi on päivitettävänä.

Libopin toimituskunnassa on jäsen jokaisesta aluellista kehittämistehtävää hoitavasta kirjastosta, Rovaniemeltä jäsenenä on Kristiina Hoikka. Voit ilmoittaa kurssitoiveet ja -ideat oman alueesi AKE-henkilökunnalle. He välittävät toiveesi koko toimituskunnalle. Ota yhteyttä

Kirjastojen yhteiset kurssit Libopissa