Kohan ohjeet tällä sivulla

Kysy Kohasta Padletilla – pääkäyttäjät vastaavat

Kysy Kohasta Padletilla – pääkäyttäjät vastaavat

Kysy Kohasta linkkikuva

Kysy, kerro ongelmista, vinkkaa havainnoistasi tai kerro, mikä Kohassa toimii hyvin.

Pääkäyttäjät vastaavat Padlettiin tai sähköpostilla lähetettävillä kootuilla vastauksilla. Padletissa esille tulleita aiheita käsitellään myös kaksi kertaa vuodessa järjestettävissä Kysy Kohasta -webinaareista.

Kohan nidetyypit

Kohan nidetyypit

Nidetyyppi näkyy Kohassa tietueen saatavuustiedoissa. Nidetyyppi kertoo niteen tyypistä, esimerkiksi lyhytlaina, pikalaina tai esine. Kiinteissä toimipisteissä nidetyyppi kertoo myös laina-ajan. Kirjastoautoissa niteen laina-aika voi nidetyypistä huolimatta kuitenkin olla jokin muu, esimerkiksi 28VRK voi saada laina-ajan 42 vuorokautta, mikä perustuu kirjastoauton kiertoaikaan. Myös ei asiakastyypillä laina-aika voi vaihdella esimerkiksi kaikki sallitut nidetyypit saavat kotipalveluasiakkaalla laina-ajaksi 56 vuorokautta. Koha Lapin käytössä olevat nidetyypit

Kohan laina- ja maksusäännöt 3.12.2021 lähtien

Kohan laina- ja maksusäännöt 3.12.2021 lähtien

Kohan lainausta ja varausta ohjaavat säännöt päivitettiin Kohan konesalivaihdon yhteydessä joulukuussa.

Asiakaslajeille tehdyt rajoitukset lainaamiseen ja varaamiseen:

Koha Lapin käytössä olevat laina- ja maksusäännöt eri asiakaslajeille 3.12.2021 lähtien

Jos asiakkaalle yritetään lainata tai varata nidettä, joka on estetty, Koha antaa varoituksen ja estää toiminnon.

Esineet

lainattavia
varattavia
uusittavia : huom. ei uusintaa ennen – kenttä jätetty tyhjäksi, koska luku aiheuttaa virheen
nidekohtaiset lainaus- ja varausmääritykset tehtävissä nidetiedoissa kohdilla
4: saatavana, ei varattavissa (vaurioitunut/damaged arvo 5)
7: ei lainattavissa, ei varattavissa (ei lainattavissa/not_loan arvo 1)

Hyllyvarausten esto

lyhytlainat
pikalainat

Varauksen maksuttomuus

ei-tilastoitavat
kotipalvelu
kaukopalvelu

Säännöt kirjastoittain

Kaikki

muut paitsi Rovaniemen kirjastot ja kirjastoautot
laina-aika noudattaa nidetyyppejä

Rovaniemen kirjastot

laina-aika noudattaa nidetyyppejä
asiakaslaji Kaikki : kaikille nidetyypeille myöhästymismaksu 0,20€/vrk, kertyy 8. päivästä, maksimi 3 €
asiakaslaji Kaikki : hyllypaikoille Lapsi ja Nuoret tehty sääntö ei-myöhästymismaksua
Korkalovaara, Muurola, Ounasrinne, Poppari, Roi kaukopalvelu, Roi koulukirjasto, Roi Lappi-osasto, Roi pääkirjasto, Saarenkylä, Sinettä, Vanttauskoski

Kirjastoautot, samat säännöt kussakin ryhmässä

21 vrk kierto ja laina-aika kaikilla aineistoilla

Kittilä
Kolari
Sodankylä
YPEN
YPMU

28 vrk kierto ja laina-aika kaikilla aineistoilla

Inari
Keminmaa
Ranua
Simo
Salla
Tornio
Tornionlaakso

42 vrk kierto ja laina-aika kaikilla aineistoilla

Utsjoki

42 vrk (päiväkohtainen maksu) kierto ja laina-aika kaikilla aineistoilla

Rovaniemi

Kaikki-sääntöä noudattavat ilman varausoikeutta

Rovaniemen koulukirjasto
Museokirjastot
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kirjasto
Saamelaisneuvosto

Hankintaportaali

Hankintaportaali

Lapin kirjaston hankintaportaali otetaan käyttöön 15.3. Hankintarportaali suorittaa hankittavasta aineistosta mikrokilpailutuksen kahden aineistohankinnan puitesopimuksen piirissä olevan toimittajan, Kirjastopalvelun ja Kirjavälityksen aineistosta.

Hankintaportaalin käytöstä pidettiin koulutus 15.3., jonka tallenne löytyy Lapin kirjaston Youtube-koultuskanavalta.

Hankintaportaalin käyttöohjeen löydät täältä: Hankintaportaali-ohje-Lapin-kirjasto.pdf

Mikäli sinulla on ongelmia hankintaportaalin käytössä, ota yhteyttä: kohalappi(at)rovaniemi.fi

Laskutuskäytännöt, päivitetty ohje 16.2.2021

Laskutuskäytännöt

PDF-muotoinen tulostettava ohje

 

Aineisto tulee laskutettavaksi lainaajakirjastossa.

Laskuttava kirjasto määrittelee laskutettavan aineiston hinnan, mikäli se puuttuu. Laskutettavan aineiston hinnan määritellyssä ei käytetä korvaushintalaskuria.

Asiakas voi palauttaa laskutetun aineiston mihin tahansa kirjastoon.

Laskutuslisä on maksettava, vaikka aineisto palautetaan.

Laskutuslisän ja laskutetun aineiston hinnan voi maksaa pankkiin tai mihin tahansa kirjastoon laskulomakkeen kanssa. Maksua ei palauteta omistajakirjastolle.

Laskun maksuajan jatkamisesta sovitaan kunkin kirjaston ohjeen mukaan.

Rovaniemi: Asioiva virkailija voi sopia asiakkaan pyynnöstä maksuajan jatkamisesta 2 – 4 viikolla. Sovittu aika merkitään kirjaston laskukopioon.

Kun laskutettu aineisto palautetaan toiseen kirjastoon, ilmoitetaan laskuttaneelle kirjastolle aineiston vastaanottamisesta, ja laskun lähettänyt kirjasto hoitaa laskun käsittelyn (poiston). Asiakkaan lainauskiellon poistaa laskutetun aineiston vastaanottanut kirjasto.

Perintään menevän aineiston osalta lähetetään tieto sekä kopio laskusta aineiston kotikirjastoon, joka päättää aineiston perinnästä.

 

Kadonnut tai turmeltunut aineisto (ei koske laskutettua aineistoa)

Korvaus kadonneesta tai turmeltuneesta aineistosta (ei koske laskutettua aineistoa) otetaan vastaan siinä kirjastossa, johon aineisto palautetaan tai johon asiakas tulee asiaa hoitamaan. Vastaanotettua maksua ei siirretä aineiston omistajakirjastoon.

Maksetun kadonneen tai turmeltuneen aineiston poistaa Kohasta korvauksen vastaanottanut kirjasto.

Asiakas voi toimittaa kadonneen tai turmeltuneen aineiston korvaavan teoksen mihin tahansa kirjastoon, joka toimittaa sen kotikirjastoon.

Turmeltuneen aineiston korvaushinta määritellään Lapin kirjaston korvaushintalaskurin mukaan.

 

Rovaniemen Lappi-osaston omistaman aineiston laskutuksesta ja korvaamisesta päättää aina Lappi-osasto, johon otetaan yhteyttä ko. tapauksissa.

Päätetään, että uusi käytäntö tulee voimaan 16.2.2021.

 

Hyllyvarausten poimintaohje

Hyllyvarausten poiminta Lapin kirjastossa

Ohjetta päivitetty 24.1.2022

  1. Varauksen noutopiste on omassa kunnassa:
    -> teos on hyllyssä kirjastossa, joka on varauksen noutopiste – tämä kirjasto etsii
  2. Noutopiste ei ole omassa kunnassa: varauksia etsitään kirjastoissa tässä järjestyksessä:
  3. Saarenkylän pääkirjasto
  4. Rovaniemen muu kirjasto
  5. Mikä tahansa muu kunnan pääkirjasto
  6. Mikä tahansa muu kunnan toinen kirjasto
  7. Jos varattua teosta ei löydy poimintavuorossa olevasta kirjastosta, nide / niteet merkitään kadonneiksi vuorokauden kuluessa, ks. kuva.
  1. Nide merkitään kadonneeksi Kohassa valitsemalla niteen yläpidosta alasvetovalikosta Kadonnut-tila.

Jos varauksen noutopiste on Ylitornion tai Pellon kirjasto

Varausta haetaan hyllystä ensin Ylitornion tai Pellon kirjastosta.
Jos varattua teosta ei ole näissä kirjastoissa, pätee normaali hyllyvarausten etsimisjärjestys.

Jos varauksen noutopiste on Muonion tai Enontekiön kirjasto tai Yhteispohjoismainen auto

Varausta haetaan hyllystä ensin näistä kirjastosta tai autoista.
Jos varattua teosta ei ole näissä kirjastoissa tai autossa, pätee normaali hyllyvarausten etsimisjärjestys.

Tilatun aineiston tuplatietueet

Tilatun aineiston tuplatietueet

Ensimmäisenä poimittu TäTi-tietue tarkastetaan. Sen jälkeen muut siirtävät vastaanotettaessa omat niteensä tähän tietueeseen ja poistavat sen jälkeen oman ylimääräisen tietueen.

Jos poistettavassa tietueessa on varauksia, ne pitää ensin tehdä täydelliseen tietueeseen ja poistaa sen jälkeen omasta vajaasta tietueesta.

Jos varausjonoa pitää järjestää aikajärjestykseen, ilmoita siitä Kohalappi-sähköpostiin tai Rovaniemen hankintaan. Huom. Laita varauksen alkupäiväksi sama, joka on poistuvassa tietueessa.

Kohan sertifikaatti otetaan käytöön 9.9.

Kohan varmenne 

Yleistä

Lapin kirjaston Kohan tietoturvan vuoksi käytössä on selaimeen asennettava varmenne, jolla parannetaan virkailijoiden käyttämien laitteiden suojausta.

 

Varmenteen tiedot lähetetään käyttäjälle turvapostilla

Esihenkilö tilaa käyttäjälle Kohan tunnukset, jotka lähetetään käyttäjälle turvapostilla. Turvapostin saa auki vain yhdellä koneella ja yhdellä selaimella. Eli kun saat postin, pystyt lukemaan sen uudelleen vain juuri sillä koneella ja sen koneen samalla selaimella, jolla postin aukaisit ensimmäisen kerran. Turvapostia ei siis kannata avata mobiililaitteella.

Varmenteen asentamisessa tarvittavat tiedot käyttäjä saa esihenkilöltään.

Varmenteen asentaminen useammalle koneelle onnistuu, kun toimit seuraavasti. Tallenna ohjeen mukaisesti saamasi sertifikaatti johonkin tallennuspaikkaan, johon sinulla on pääsy muiltakin käyttämiltäsi koneilta, joille sinun on tarkoitus asentaa sertifikaatti (esim. usb-tikku, henkilökohtainen pilvitallennuspaikka).