Pohjoisen eKirjaston ajankohtaiskatsaus

E-kirjastotilastot on käyty läpi 13.2. tallennetussa webinaarissa (linkki Pohjoisen eKirjaston Teams-kanavalla). Kaikista palveluista ei saada kirjastokohtaisia/kimppakohtaisia tietoja. Kolme käytetyintä palvelua on eMagz, ePress ja Ellibs. Elokuvapalvelujen kasvua selittää Lapin alueelle saadut uudet palvelut eKirjaston myötä. Lapissa PressReaderia käytettiin paljon, Kirjastokinoa käytettiin Viddlaa enemmän. 

Kirjastoissa tehtyjä markkinointimateriaaleja toivotaan jaettavaksi eKirjaston Teams-kanavalla. eKirjaston Liboppi-kurssi on hyvä perehdytys aiheeseen uusille työntekijöille sekä tietojen päivittämiseen. 

Kansallista e-kirjastohanketta voi seurata kirjastot.fi/ekirjastohanke-sivulta. Tästä hankkeesta on tullut kuntiin kuntapäättäjäesite, jolla voi markkinoida uutta e-kirjastoa. Uusi e-kirjasto tulee olemaan mobiiliapplikaatio, jossa on aluksi mukana e-kirjat, äänikirjat ja aikakauslehdet.Valtakunnallisen e-kirjaston toteutus on vielä vaiheessa, esimerkiksi applikaation toteuttajan haku on auki. 

Päätökset liittyä e-kirjastoon ovat kuntakohtaisia. Siirtymävaiheessa Lapin kirjastoa sitoo vielä Pohjoisen eKirjaston yhteistyösopimus, jonka mukaisesti palveluihin on sitouduttu vielä 2024 ta 2026 vuosien loppuun. 

 

Esitys ehdokkaista Koha-Suomen hallitukseen ja nimeämistoimikuntaan

Koha-Suomi Oy:n yhtiökokouksessa 13.6.2022 valittiin nimeämistoimikunta valmistelemaan hallitusjäsenten valintaa yhtiökokoukselle. Yhtiön perustamissopimuksessa määriteltiin, että perustajajäsenillä on oikeus hallituspaikkaan viiden vuoden ajan. Perustajajäsenten oikeus hallituspaikkoihin päättyi 2021 ja jatkossa yhtiökokous nimeää hallituksen haluamallaan tavalla. Perustajakaupungit ovat Joensuu, Kouvola, Mikkeli, Oulu, Rovaniemi ja Turku.

Hallituksen jäseneltä edellytetään yhtiön joko riittävää toimialan tuntemista tai riittävää liike- ja kuntataloudellista osaamista tehtävien onnistuneen hoitamisen varmistamiseksi. Käytännössä hallituksessa on ollut kirjastoalan osaamisen lisäksi tietojärjestelmä-, laki- ja talousosaamista. 

Nimeämistoimikunnassa voi olla kolmesta viiteen jäsentä, ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet, jotka yhdessä edustavat kirjastoalan tuntemusta.

Lapin edustajana Koha-Suomen hallituksessa tällä hetkellä ovat kirjastonjohtaja Nina Sipola, varajäsen apulaisjohtaja Pasi Rantanen. Nimeämistoimikunnassa Lapin edustajina ovat kirjastonhoitaja Esko Nousiainen, varajäsen johtava kirjastonhoitaja Marja-Leena Vaarala.

Johtoryhmä päätti esittää nykyisiä edustajia hallitukseen ja nimeämistoimikuntaan. 

 

Lapin kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 

Lapin kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely on järjestetty vuodesta 2011 alkaen vuoden/parin vuoden välein. Edellinen kysely järjestettiin syksyllä 2021.

Johtoryhmä päätti toteuttaa asiakastyytyväisyyskyselyn syksyllä 2023. Kyselyn toteutuksesta vastaa Pasi Rantanen, ja kysely käännätetään kaikille kolmelle saamenkielelle. Käännöstyön kustannukset jaetaan kirjastojen kesken.

Kukin kunta voi halutessaan järjestää kyselyyn vastaajien kesken arvonnan ja toteuttaa osallistujien tietojen keräämisen itse. 

 

Lapin kirjaston vuosikello: viestintä tilastoista

Päätettiin, että tehdään AVI:n tilastokatsauksen jälkeen “Näin Lappi lukee” -tilastokatsauksen tapainen info, jonka koostavat Pasi Rantanen ja Jani Ekblom. 

 

Lapin kirjaston johtoryhmän puheenjohtajisto

Lapin kirjaston puheenjohtajiston toimintakausi on kaksi vuotta. Puheenjohtajisto (3 henkeä) koostuu Rovaniemen kaupunginkirjaston johtajasta sekä kahdesta muusta Lapin kirjaston johtajasta. Nykyisestä puheenjohtajistossa on erovuossa ensimmäinen varapuheenjohtaja Kati Pyhtilä 16.2. 2023. 

Johtoryhmä valitsi puheenjohtajistoon seuraavat henkilöt: Nina Sipola (puheenjohtaja), Mikko Kallionsivu (1. varapuheenjohtaja) ja Noora Mustajoki (2. varapuheenjohtaja). 

 

Koha-käyttäjäryhmän jäsenet

Koha-Lapin käyttäjäryhmään kuuluu tällä hetkellä 11 jäsentä, joista neljä on Kohan pääkäyttäjiä. Työryhmästä on eronnut kaksi jäsentä. Käyttäjäryhmä totesi kokouksessaaan, että ryhmää olisi tarpeen laajentaa vähintään kahdella henkilöllä, joita haettaisiin avoimella haulla. 

Johtoryhmä valitsi uusiksi Koha-käyttäjäryhmän jäseniksi Eija Aunolan Keminmaalta sekä Pauliina Wälin Saamelaiskirjastosta Inarista.

 

Keski-Lapin alueryhmän edustaja

Keski-Lapin TNO -alueryhmän toiminta perustuu erityisesti Lapin TNO-strategiaan, Lapin jatkuvan oppimisen strategiaan, Lapissa toteutettavaan tieto-, neuvonta- ja ohjaustoimintaan sekä valtakunnallisiin elinikäisen ohjauksen linjauksiin.

Lapin TNO-strategia on alueryhmän toimintaa ohjaava suunnannäyttäjä kehitettäessä seutukuntien toimintaa. Osa alueryhmän jäsenistä kuuluu yhteistyöryhmiin, jolloin maakunnan yhteisten TNO-palvelujen verkostoyhteistyöhön perustuva kehittämistyö jatkuu. Keski-Lapin alueverkoston toiminta liittyy kiinteästi Lapin TNO-toiminnan kehittämiseen. Toimintaa organisoi ELY-keskus (Lapin ELO – Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmä), ja alueryhmiä on eri puolilla Lappia. 

Elinikäinen ohjaus – ely – ELY-keskus Keski-Lapin alueryhmä kokoontuu kerran lukukaudessa, ja siinä ovat mukana Lapin korkeakoulut, Redu, Lapin kesäyliopisto ja lukio/pk.

Johtoryhmä valitsi Keski-Lapin alueryhmän edustajaksi Virpi Veskoniemen. 

 

Yhteistöehdotus Metsämutsilta

Anni Vuohensilta (@metsamutsi) ehdotti vuoden 2022 lopulla Lapin kirjastolle kaupallisen yhteistyön aloittamista hänen Instragram-tilillään. 

Johtoryhmä totesi, että Lapin kirjastojen some-tilit ovat kuntakohtaisia, eikä ole tarvetta perustaa yhteisiä some-tilejä. Kirjastot voivat olla itse yhteydessä Metsämutsiin yhteistyön toteuttamiseksi. 

 

E-kirjeiden ja sms-viestien tilastot 2022

Lapin kirjaston Kohasta on lähetetty vuoden 2022 aikana sähköpostia, e-kirjeitä ja sms-viestejä allaolevan taulukon mukaan. Taulukkoon ei ole merkitty sähköpostina toimitettavia muistutuksia eräpäivistä, laina- ja palautuskuitteja ynnä muita viestejä. Näiden yhteenlaskettu määrä on 342086.

 

Viestin tyyppi Viestitapa Yhteensä kpl
Varausilmoitus paperikirje 2400
Varausilmoitus sms 151714
Varausilmoitus email 35155
1. Palautuskehotus paperikirje 7618
1. Palautuskehotus email 33988
2. Palautuskehotus paperikirje 11069
Lasku 524

 

Asiakas voi valita paperikirjeenä lähtemään varauksen noutoilmoituksen ja 1. palautuskehotuksen. 2. palautuskehotus lähtee tällä hetkellä vain paperikirjeenä. Johtoryhmä on päättänyt, että myös 2. palautuskehotus voidaan lähettää sähköpostilla. Tämän käyttöönotto on kuitenkin viivästynyt mm. Kohan palvelinvaihdon ja siihen liittyvän sähköpostien käsittelyyn liittyvissä muutoksissa. Toiminto saataneen käyttöön kuluvan kevään aikana.

Johtoryhmä totesi, että kustannusten säästämiseksi kirjastoissa on pyrittävä ensisijaisesti ohjaamaan asiakkaita valitsemaan viesteissä edullisin vaihtoehto eli sähköposti. 

 

Pilottisopimus kirjallisuuden ja kuvituksen käytöstä kirjastojen digitaalisissa kanavissa

Suomen Kuntaliitto ry on yhdessä tekijänoikeusjärjestöjen Kopiosto ry:n ja Sanasto ry:n kanssa laatinut suositussopimuksen kirjallisuuden ja kuvituksen käytöstä kaupunkien/kuntien kirjastojen ja näiden yhteenliittymien digitaalisissa kanavissa. Sopimus löytyy osoitteesta: Uusi pilottisopimus kirjallisuuden ja kuvituksen käytöstä kirjastojen digitaalisissa kanavissa | Kuntaliitto.fi

Kuntaliiton erityisasiantuntija Johanna Selkee oli Lapin kirjaston päiväkahveilla kertomassa sopimuksen ehdoista yleisille kirjastoille 2.2.2023.

Rovaniemi ei tässä vaiheessa tee pilottisopimusta. Tarvittaviin tilaisuuksiin haetaan luvan tapauskohtaisesti, ja kustannuksia ja jatkotoimenpiteitä arvioidaan tämän perusteella kevään aikana. 

 

Lapin kirjaston tietosuojaseloste

Tietosuojaselosteeseen on päivitetty kirjastojen ilmoittamat yhteystiedot sekä tietosuojavastaavat. Selosteen asiasisällön on tarkistanut Rovaniemen kaupungin tietosuojavastaava. 

Tietosuojaselosteeseen on muutettu rekisterinpitäjäksi Rovaniemen kaupungin hyvinvointilautakunta. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on tarkistettu Kuntaliitosta. Sen mukaan  kirjaston lakisääteisessä tehtävässä tarpeellisia henkilötietoja käsitellään ensisijaisesti tietosuoja-asetuksen käsittelyperusteella. Henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Sopimusperusteista henkilötietojen käsittelyä voisi olla esimerkiksi kirjaston uutiskirjeen lähettäminen asiakkaan sähköpostiin hänen pyynnöstään. 

Hyväksytty tietosuojaseloste päivitetään Lapinkirjasto.finna.fi -sivulle ja toimitetaan kirjastoihin päivitettäväksi kuntien sivuille. 

 

Koha-Suomen tiekartta 

Koha-Suomen tiekartta (tiekartta ja esitys) on käyty läpi ja päivitetty sekä asiantuntijaryhmässä että Koha-Suomen hallituksessa. Tiekartta sisältää Kohan kehittämistoimenpiteet vuosille 2022-2026 sekä toimenpiteiden priorisoinnin. 

Koha-Suomelle on tulossa uudet verkkosivut, joiden kautta on helpompi seurata kehitystä. 

 

Johtoryhmän vuosikello 

AKE Lapin toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma vuodelle 2023 on luettavissa tällä sivulla.

 

Suomen saamenkielisen erikoiskirjaston toimintasuunnitelma

Tiina Mäntylä esitteli Suomen saamelaisen erikoiskirjaston toimintasuunnitelmaa vuodelle 2023. Erikoiskirjaston toimii yhteistyössä sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti saamelaisen lukutaitotyön edistämiseksi. Saamelaiskirjastotyöhön on osoitettu vuodesta 2023 lähtien 2 henkilötyövuotta. Edellisenä vuonna tehtiin henkilö-  ja organisaatioasiakkaille asiakaskysely palveluista ja niiden kehittämisestä. 

Verkkopalvelut on yksi keskeinen saamelaiskirjastotyön alue. Lähin verkosto Suomen saamelaisalueen kirjastot, mutta entistä tiiviimpää yhteyttä pidetään myös Rovaniemen kaupunginkirjaston sisäisesti sekä Ruotsin ja Norjan saamelaisalueen kirjastoihin. Yhteistyössä AKE Lapin kanssa työn alla saamelaisen kirjallisuuden ja kulttuurin kurssi Liboppiin. Finnan pohjoissaamenkielinen käyttöliittymä tulee pilottiin vuoden 2023 aikana. 

Erikoiskirjasto on järjestänyt Studia generalia-sarjaan Lappi-osastolla joitain osia. 

Talouden osalta asiantuntijapalkkiot käsittävät käännöstöitä sekä Libopin kurssisisältöjen tuottamista. 

Saamelaiskirjasto voi järjestää etänä kirjavinkkauksia tai satutunteja, yhteydenotot suoraan Saamelaiskirjastoon. 

 

Vuoden 2023 johtoryhmän kokousajat

Johtoryhmä on sopinut vuosittain neljästä kokouksesta, joista kaksi olisi lähikokouksia. 

Seuraavat johtoryhmän kokoukset

11.5. Ranualla Lapin kirjastopäivien yhteydessä

1.9. Pohjoisen esihenkilöpäivien yhteydessä 

Marras-joulukuussa lähikokous, aika ja paikka sovitaan myöhemmin. 

Lapin kirjaston johtoryhmä 17.2.2023
Merkitty:    

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *