Alueellinen kehittämistehtävä (AKE)

Kirjastojen alueellisessa kehittämistehtävässä on kyse vuonna 2018 voimaan tulleesta kulttuuri- ja opetusministeriön laista yleisistä kirjastoista. Lain tarkoituksena on kehittää kirjastoja alueellisesti ja valtakunnallisesti, kehittää kirjaston toimintaa, vahvistaa henkilöstön osaamista ja lisätä yhteistyötä yleisten kirjastojen kanssa. Lisäksi tarkoituksena on korvata aikaisempi keskus- ja maakuntakirjastojärjestelmä.

Tehtävä voidaan antaa kunnan suostumuksella yleiselle kirjastolle. Rovaniemen kirjasto on yksi näistä yhdeksästä kirjastosta. Rovaniemen alueellisen kehittämistehtävän alueena ovat Lapin läänin kirjastot. Kirjastojen valtakunnallista kehittämistehtävää hoitaa Helsingin kaupunginkirjasto.

Lähde: Kirjastot.fi 

Ota yhteyttä

Nina Sipola
kirjastonjohtaja
nina.sipola(at)rovaniemi.fi
puh. 040 576 2604

Leena Kinnunen
erikoiskirjastonhoitaja
leena.kinnunen(at)rovaniemi.fi
puh. 040 591 8923

Esko Nousiainen
kirjastonhoitaja
esko.nousiainen(at)rovaniemi.fi
puh. 040 849 2737